-60%

60% POPUSTA NA KOMPLET – Eurocode 3-1-8 Proračun spojeva + Metalne konstrukcije 3 + Čelične konstrukcije 2 + Eurocode 4 + Proračun konstrukcija prema EN 1990

241.94  96.78 

Popust se odnosi isključivo na kupovinu ovog kompleta.
Knjiga-Eurocode-3-1-8-Proracun_spojeva-Komentar_s_primjerima-Strucnaknjizara
autor: Mr. sc. Vjenceslav Leko dipl. ing. građ. recenzent: Prof. Dr. Dragan Buđevac dipl. ing. građ. broj stranica: 505 godina izdanja: 2013. vrsta uveza: tvrdi uvez jezik: hrvatski
54.26  21.71 
Knjiga_Metalne-konstrukcije-3-Dzeba-Androic-Dujmovic-Strucnaknjizara-1
autor: Ivica Džeba, Boris Androić, Darko Dujmović broj stranica: 688 godina izdanja: 1998 vrsta uveza: tvrdi jezik: hrvatski
34.00  13.60 
autori: Boris Androić, Ivica Džeba, Darko Dujmović broj stranica: 595 godina izdanja: 2007. vrsta uveza: tvrdi uvez jezik: hrvatski
57.12  22.85 
autor: Boris Androić, Darko Dujmović, Ivan Lukačević broj stranica: 908 godina izdanja: 2014. vrsta uveza: tvrdi dimenzije knjige širina i visina: 17,8 x 24,6 cm jezik: hrvatski
57.12  22.85 
Proracun_konstrukcija_prema_EN_1990-Strucnaknjizara
Autor: Darko Dujmović, Ivan Lukačević i Boris Androić Broj stranica: 424 Godina izdanja: 2020. Vrsta uveza: tvrdi uvez Dimenzije stranica: 17,6 x 25 cm Jezik: hrvatski
39.44  15.78 
Popust se odnosi isključivo na kupovinu ovog kompleta.

8 in stock

Eurocode 3-1-8 Proračun spojeva

OPIS SADRŽAJA KNJIGE

Knjiga autora Vjenceslava Leke “EUROCODE 3-1-8 Proračun spojeva Komentar s primjerima” tretira aktualnu problematiku uvođenja novog europskog propisa za projektiranje čeličnih konstrukcija u svakodnevnu inženjersku praksu.

Ova knjiga je obrađena kroz dva dijela;

 • U prvom dijelu izložen je komentar na predmetni standard s velikim brojem numeričkih primjera različitih tipova spojeva koji se primjenjuju pri proračunu čeličnih konstrukcija.
 • U drugom dijelu priložene su tablice u kojima su pregledno prikazani pojedini dijelovi knjige s ciljem da se korisnici mogu nezavisno od same knjige poslužiti sažetim prilogom.

 

Poglavlje K2  – Osnove proračuna.

U ovom kratkom poglavlju data su osnovna pravila za proračun spojeva. Definirani su opći uvjeti i proračunske pretpostavke.

 

Poglavlje K3 i P3 – izlaže materiju vezanu za spojeve vijcima, zakovicama i trnovima.

Obuhvaćen je postupak proračuna spojeva s običnim i visokovrijednim vijcima sa i bez sile pritezanaja. U tekstu su definirani oblik, dimenzije i klase čvrstoće običnih i visokovrijednih vijaka. Također su definirani oblik, vrste i dimenzije zakovica. Dana je detaljna kategorizacija spojeva, a potom proračunske otpornosti pojedinačnih spojnih sredstava. Na kraju ovog poglavlja prikazano je 11 numeričkih primjera: montažno nastavak nosača, zategnutog štapa, veze za čvorni lim, spoj s trnom itd..

 

Poglavlje K4 i P4 – tretira zavarene spojeve.

Na početku poglavlja izložena je opća problematika i osnovni pojmovi u tehnici zavarivanja. Zatim su pregledno prikazani postupci zavarivanja i vrste zavarenih spojeva (kutni zavari, isprekidani kutni zavari, zavari u rupi, sučelni zavari, čep zavari, užlijebljeni zavari itd..). Detaljno su dani postupci proračuna kutnih i sučelnih zavara. Analizirani su i specifični problemi u zavarivanju poput: zavarivanje u zoni hladnog oblikovanja, zavarivanje u zoni predgrijanja i zavarivanje za kugle kod prostornih rešetkastih konstrukcija. Također su na sustavan način prikazane greške u zavarenim spojevima i ocjene prihvatljivosti zavarenih spojeva. Na kraju i ovog poglavlja prikazano je šesnaest numeričkih primjera različitih spojeva realiziranih zavarivanjem.

 

Poglavlje K5 i P5 – daje osnovne smjernice o utjecaju spojeva na ponašanje priključenih elemenata u konstrukciji, na raspodjelu presječnih sila, deformaciju pojedinih elemenata u sklopu, a time i cjelokupne konstrukcije.

Detaljno su analizirane tri osnovne grupe problema (globalna analiza, klasifikacija spojeva i modeliranje spoja greda-stup). Detaljno je prikazana elastična globalna analiza. Izvršena je detaljna klasifikacija spojeva prema krutosti i prema otpornosti. Kako bi se adekvatno ilustrirala izložena materija u dijelu P5 priloženo je sedam numeričkih primjera različitih vrsta spojeva greda-stup. Prikazani su spojevi greda-stup u vijčanoj i zavarenoj izradi sa i bez vute.

 

Poglavlje K6 i P6 – obrađuje spojeve između elemenata I ili H profila.

Detaljno su izložena pravila i postupci za proračun spojeva i nastavaka greda-stup (spoj greda-stup, spoj stupa i temelja, te spoj grede i zida). Obrađeni su spojevi ostvareni vijcima i zavarivanjem. Na kraju poglavlja dano je šest numeričkih primjera poput: sljemeni montažni nastavak okvirnog nosača, spoj grede i stupa pomoću čeone ploče, ukliještena veza stupa s temeljom, veza stupa s armiranobetonskom čašicom, itd..

 

Poglavlje K7 i P7 – obrađuje sve tipove spojeva koji se javljaju kod rešetkastih nosača izvedenih od cijevnih profila različitih oblika.

Detaljno su prikazani postupci proračuna različitih vrsta spojeva elemenata od cijevnih profila različitog poprečnog presjeka (kružni, pravokutni i kvadratni). U dijelu P7 dano je deset numeričkih primjera. Prikazani su: T spojevi od cijevnih profila kružnog poprečnog presjeka, T-spojevi od cijevnih profila kvadratnog presjeka, kao i proračun kompletnih rešetkastih nosača. Na kraju knjige dan je popis literature od 20 bibliografskih jedinica.

 

ZAKLJUČAK

Knjiga autora Vjenceslava Leke “EUROCODE 3-1-8 Proračun spojeva Komentar s primjerima” tretira iznimno aktualnu materiju primjene novog europskog standarda EC 1993 u svakodnevnoj inženjerskoj praksi. Ova knjiga sadrži komentare po pojedinom poglavlju iz norme, a javljaju se u građevinskoj praksi i predstavljati će izuzetno korisnu literaturu kako inženjerima u praksi tako i studentima građevinskih fakulteta u cijeloj regiji. Knjigu prati veliki broj numeričkih primjera koji informativno pokrivaju svako poglavlje.

Metalne konstrukcije 3

Uz temeljne značajke novoga koncepta sigurnosti, u prvom dijelu knjige dane su podloge za dimenzioniranje elemenata čeličnih konstrukcija prema EUROCODE 3.

Novi pristup dokazu sigurnosti elemenata zahtjevao je i nove generacije tablica čeličnih profila.

Osim geometrijskih i statičkih veličina sadržavaju klase poprečnih presjeka, plastične momente otpora poprečnih presjeka te efektivne površine poprečnih presjeka za prijenos poprečne sile.

Sam postupak dimenzioniranja elemenata čeličnih konstrukcija prema EUROCODE 3 dugotrajan je i složen postupak.

Kako bi se bitno skratio postupak proračuna, autori su izradili na temelju vlastitih algoritama niz tablica za brzo određivanje otpornosti presjeka i elemenata.

Bitna značajka ovih tablica je način određivanja otpornosti elemenata na savijanje (problem bočnog izvijanja) kao i način preliminarnog dimezioniranja.

Sadržaj:

I. dio

1. Oznake
2. Uvod
3. Vrste i kvalitete čelika
4. Koncept sigurnosti
5. Podloge za tablice
6. Uporaba tablica
Primjeri

II. dio

1. Dimenzije i statičke veličine poprečnih presjeka profila
2. Konstrukcijske izmjere
3. Otpornost poprečnih presjeka
4. Otpornost elementa na izvijanje
5. Otpornost elementa na savijanje

Čelične konstrukcije 2

Knjiga je namijenjena svima onima koji žele ići u korak s vremenom i upoznati se sa važećim europskim normama za čelične konstrukcije.

Temeljne ideje kod dimenzioniranja čeličnih konstrukcija u skladu sa novim tendencijama, bitno se razlikuju od do sada korištenih pravila.

U tu svrhu mora se ovladati velikom količinom tehničkih znanja. Stoga je vrlo važno odgovarajuće predstaviti potrebnu materiju, kako bi njeno usvajanje bilo što jednostavnije, brže i djelotvornije.

Čelične konstrukcije 2 sadrže isključivo računske primjere (a ima ih 85) i to iz didaktičkih razloga svrstane u 5 poglavlja:

 • Djelovanja;
 • Klasifikacija poprečnog presjeka;
 • Redukcija poprečnog presjeka;
 • Otpornost poprečnog presjeka;
 • Otpornost elemenata.

Eurocode 4

Sažetak:

Numerički primjeri namijenjeni su svim učesnicima izgradnje čiji su predmet interesa konstrukcijski elementi sastavljeni od čelika i betona.

Osnovne ideje koncipiranja takvih elemenata bitno se razlikuju u odnosu na one kod kojih je započeo njihov razvoj.

Korištenje komercijalnih kompjuterskih programa, kod proračuna elemenata od čelika i betona, gotovo je nemoguće bez prethodnog poznavanja „ručno“ provedenog postupka. Iz tog razloga, da bi se otklonila ova tradicionalna zapreka, izrađen je niz numeričkih primjera.

Oni su odabrani tako da u svom redoslijedu posjeduju didaktički i edukacijski karakter.

Svaka norma ima svoje nedoumice i nema edukacijski karakter pa tako i EN 1994. Iz tog razloga primjeri obrađuju i prikazuju neke nejasnoće na način da ih detaljno analiziraju i komentiraju.

Relativno dugo razdoblje i usvajanja EN 1994-2004 imao je za posljedicu da nisu obuhvaćeni novi oblici suradnje čelika i betona koji su prisutni na građevinskom tržištu EU.

Prema tome, norma EN 1994-2004 ne predstavlja „state of the art“ tj. sadašnju razinu znanstvenog stanja i razinu suvremene izrade i primjene inovativnih sustava od čelika i betona.

Prilog toj činjenici je i podatak da neka ispitivanja koja su korištena u normi datiraju između 80-tih i 90-tih godina prošlog stoljeća.

Međutim, nove ideje u normi biti će samo dopuna i nadogradnja postojeće norme. Iz tog je razloga dobro poznavati detalje proračuna sadašnje norme EN 1994-2004.

Upravo ova činjenica bila je motivacija za izradu ovih numeričkih primjera.

Razvoj nove generacije EN 1994-2018 (realno donošenje u 2018. godini) temeljit će se dijelom i na odgovorima i komentarima građevinske industrije na postojeću normu.

S druge strane projektanti postavljaju zahtjeve da se neka pravila moraju pojednostaviti za primjenu u praksi, bolje i detaljnije obrazložiti, korigirati i na kraju bolje harmonizirati s ostalim EN-ovima.

Ta se harmonizacija posebno odnosi na EN 1992 i EN 1993 te na provođenje ukidanja NA (Nacionalnih dodataka).

U proteklom razdoblju kompozitni konstrukcijski elementi sastavljeni od čelika i betona, iz različitih razloga, nisu dobili priliku za veću primjenu u onoj mjeri u kojoj oni to sigurno zaslužuju.

Međutim, imajući u vidu sve prethodno navedene činjenice, pa čak i neke dileme oko daljnjeg razvoja nove generacije Eurocode-a, može se reći da u sadašnjem trenutku postoji nova prilika za primjenu kompozitnih elemenata.

 

Knjiga se sastoji od šest poglavlja:

 • A Puzanje i skupljanje,
 • B Nosači,
 • C Stupovi,
 • D Ploče,
 • E Umor
 • F Konstrukcijsko oblikovanje priključaka.

Proračun konstrukcija prema EN 1990

Iz predgovora:

“Možemo se s pravom upitati: Jesu li inženjeri-konstruktori kreatori kod modeliranja i analiza konstrukcija ili su samo interpretatori normi. U mnogo slučajeva norme ne daju odgovor na mnoga pitanja i probleme koji se javljaju u svakodnevnoj praksi. Zato inženjer mora ponekad sam donijeti odluku o rješenju nekog problema, ali naravno poštujući ‘rules od the game’. ”

“Jedan od ciljeva ove knjige temelji se i na kritičkom osvrtu na normirane postupke iz Europske unije za konstrukcije, kao i na prikazu promjena i daljnjih smjernica razvoja tih normi.”

“Proračun otpornosti konstrukcije obzirom na seizmičko djelovanje postao je znatno učinkovitiji kada se u analizu nosive konstrukcije prema PBSD (Performance-Based Seismic Design) pojam “otpornosti” zamijenio pojmom “ponašanja”. Znači da inženjeri i vlasnici koji ulažu novčana sredstva rade zajedno da bi postigli najbolju moguću harmoniju između cijene izgradnje konstrukcije i njenog krajnjeg ponašanja.”