-9,78  (73,69 kn)

CompTIA Security+: SY0-601 vodič za sertifikaciju – Ian Neil

Autori: Ian Neil
Godina izdanja: 2022.
Broj stranica: 544
Jezik: srpski

39,07  (294,37 kn)

Description

CompTIA Security+ sertifikatom dobijate potvrdu da posedujete osnovno znanje potrebno da obavite najvažnije bezbednosne zadatke i zakoračite u IT bezbednosnu karijeru. Ova knjiga, čiji je autor Ian Neil svetski poznat CompTIA Security+ predavač, je najbolja literatura koja potpuno pokriva CompTIA+ 601 teme za ispit.

Sa zadacima za samo-procenu i pitanjima za ispit, ova knjiga će Vam pomoći da savladate osnovne koncepte za polaganje ispita – prvi put kada je pročitate. Pomoću relevantnih primera, naučićete osnovne bezbednosne koncepte, od sertifikata i enkripcije do identiteta i menadžmenta pristupa (IAM). Zatim, na red dolaze važne oblasti za ispit, cloud bezbednost, pretnje, napadi i ranjivosti, tehnologije i alati, arhitekture i dizajn, menadžment rizika, kriptografija i infrastuktura javnih ključeva (PKI). Ova knjiga ima preko 600 praktičnih pitanja sa detaljnim objašnjenjima i dva lakša testa sa samo-procenu.

Do kraja knjige, razumećete primenu najvažnijih Security+ oblasti i bićete potpuno spremni da položite ispit.

Sadržaj

Oblast 1: Svrha i ciljevi bezbednosti

Poglavlje 1: Osnove bezbednosti

 • Osnove bezbednosti
 • CIA koncept
 • Najniža privilegija
 • Detaljan model odbrane
 • Poređenje načina kontrole
 • Upravljačke kontrole
 • Operacione kontrole
 • Tehničke kontrole
 • Udaljavajuće kontrole
 • Istraživačke kontrole
 • Ispravljačke kontrole
 • Kontrole nadoknade
 • Preventivne kontrole
 • Pristupne kontrole
 • Diskreciona pristupna kontrola
 • Obavezna pristupna kontrola
 • Pristupna kontrola na bazi uloga
 • Pristupna kontrola na bazi pravila
 • Pristupna kontrola na bazi atributa
 • Pristupna kontrola na bazi grupe
 • Pristupna kontrola na bazi Linux-a
 • Fizička bezbednosna kontrola
 • Opsežna bezbednost
 • Građevinska bezbednost
 • Zaštita uređaja
 • Digitalna forenzika
 • Praksa za pet minuta
 • Kolekcija dokaza
 • Cloud forenzika
 • Pitanja za ponavljanje gradiva

Poglavlje 2: Implementacija infrastrukture javnih ključeva (PKI)

 • Koncepti PKI
 • Hijerarhija sertifikata
 • Poverenje u sertifikat
 • Validnost sertifikata
 • Koncepti upravljanja sertifikatima
 • Tipovi sertifikata
 • Asimetrična i simetrična enkripcija
 • Enkripcija
 • Digitalni potpisi
 • Kriptografski algoritmi i njihove karakteristike
 • Simetrični algoritmi
 • Asimetrični algoritmi
 • Sličnosti između simetričnih i asimetričnih algoritama
 • XOR enkripcija
 • Algoritmi za proširenje ključa
 • Metodi šifrovanja
 • Analogija između šifre niza i blok šifre
 • Operacioni modovi
 • Kvantni računari
 • Blockchain i javni dokument
 • Hešing i integritet podataka
 • Poređenje osnovnih koncepta kriptografije
 • Asimetrični PKI
 • Simetrični algoritmi – modovi operacija
 • Hešing algoritmi
 • Kripto provajder
 • Kripto modul
 • Zaštita podataka
 • Osnovna kriptografska terminologija
 • Sakrivanje podataka
 • Generator pseudo slučajnih brojeva
 • Bitcoin blok
 • Perfektna tajnost prosleđivanja
 • Bezbednost na osnovu tajnosti
 • Kolizija
 • Steganografija
 • Homomorfna enkripcija
 • Difuzija
 • Implementacione odluke
 • Najčešća upotreba kriptografije
 • Poverljivost
 • Integritet
 • Neporecivost
 • Sakrivanje
 • Uređaji male snage
 • Visoka otpornost
 • Autentifikacija
 • Bezbednosna ograničenja
 • Praktične vežbe
 • Vežba 1 – Server za sertifikate
 • Vežba 2 – Enkripcija podataka sa EFS i krađa sertifikata
 • Vežba 3 – Opozivanje EFS sertifikata
 • Pitanja za ponavljanje gradiva

Poglavlje 3: Provera identiteta i upravljanje pristupom

 • Identitet i koncepti upravljanja pristupom
 • Tipovi identiteta
 • Tipovi naloga
 • Bezbednosni žetoni i uređaji
 • Autentifikacija na bazi sertifikata
 • Implementacija rešenja za autentifikaciju i autorizaciju
 • Upravljanje autentifikacije
 • Protokoli autentifikacije
 • Autentifikacija, autorizacija i akaunting (AAA) serveri
 • Premise
 • Cloud
 • Polise upravljanja naloga
 • Pravljenje naloga
 • Odeljenja za selidbu zaposlenih
 • Ponovna sertifikacija
 • Održavanje naloga
 • Monitoring naloga
 • Bezbednosne informacije i menadžment događaja
 • Kontrola pristupa bazirana na grupama
 • Praktična vežba – Polise za šifre
 • Pitanja za ponavljanje gradiva

 

 

Poglavlje 4: Virtualizacija i koncept cloud-a

 • Pregled cloud tehnologija
 • Implementiranje različitih cloud modela
 • Cloud modeli usluga
 • Infrastruktura kao usloga (IaaS)
 • Softver kao usluga (SaaS)
 • Platforma kao usluga (PaaS)
 • Bezbednost kao usluga (SECaaS)
 • Sve kao usluga (XaaS)
 • Koncepti računarskog cloud-a
 • Koncepti čuvanja podataka na cloud-u
 • Kontrola bezbednosti cloud-a
 • Pristupne zone visoke dostupnosti
 • Polise resursa
 • Tajno upravljanje
 • Integracija i revizija
 • Skladište podataka
 • Mreže
 • Izračunavanje
 • Rešenja
 • Virtualna mrežna okruženja
 • Pitanja za ponavljanje gradiva

Oblast 2: Monitoring bezbednosne infrastrukture

Poglavlje 5: Monitoring, skeniranje i penetracioni testovi

 • Koncepti penetracionog testiranja
 • Pravila o angažovanju (ROE)
 • Tehnike mrežne eksploatacije
 • Pasivna i aktivna osmatranja
 • Alati za osmatranje
 • Tipovi vežbi
 • Koncepti skeniranja ranjivosti
 • Skeniranje sa i bez kredencijala
 • Intruzivno i ne-intruzivno skeniranje ranjivosti
 • Drugi načini za skeniranje
 • Penetraciono skeniranje i skeniranje ranjivosti
 • Sistemski logovi/Bezbednosne informacije i menadžment događaja
 • Bezbednosna orkestracija, automatizacija, i odgovor
 • Otkrivanje pretnji
 • Praktična vežba – skener za ranjivosti sa kredencijalima
 • Pitanja za ponavljanje gradiva

Poglavlje 6: Sigurni i nesigurni protokoli

 • Uvod u protokole
 • Nebezbedni protokoli i uslovi korišćenja
 • Bezbedni protokoli i uslovi korišćenja
 • Dodatni uslovi korišćenja i njihovi protokoli
 • Pretplatni servisi i njihovi protokoli
 • Rutiranje i protokoli
 • Komutacija i protokoli
 • Aktivni direktorijum i njegovi protokoli
 • Pitanja za ponavljanje gradiva

Poglavlje 7: Mreža i bezbednosni koncepti

 • Instalacija i konfiguracija mrežnih komponenata
 • Zaštitna barijera
 • Ruter za prevođenje mrežnih adresa
 • Ruter
 • Pristupna kontrolna lista – mrežni uređaji
 • Svič
 • Uređaji za analizu saobraćaja na mreži
 • Svičevi za agregaciju
 • Tegla sa medom
 • Proksi server
 • Server za upravljanje uređajima
 • Usmeravanje saobraćaja
 • Daljinski pristup
 • IPSec
 • Daljinsko upravljanje VPN-om
 • Višestruko tunelovanje
 • Daljinska podrška
 • Koncepti bezbedne mrežne arhitekture
 • Softverski definisana mreža
 • Mrežno segmentiranje
 • Sistem za prevenciju napada
 • Sistem za detekciju napada
 • Operativni modovi
 • Senzor i kolektor
 • Nadgledanje podataka
 • Kontrola pristupa mreži
 • Domain Name System (DNS)
 • DNS trovanje
 • Ispitivanje i otkrivanje mreže
 • Osnove za eksploataciju
 • Forenzičarske alatke
 • IP adresiranje
 • IP verzija 4
 • Maske podmrežavanja
 • CIDR maska
 • DHCP
 • IP verzija 6 adresiranje
 • Pitanja za ponavljanje gradiva

Poglavlje 8: Bezbednost bežičnih i mobilnih rešenja

 • Bezbednost bežične mreže
 • Kontroleri bežičnih pristupnih tačaka
 • Obezbeđenje pristupa WAP-u
 • Bežični protok/Selekcija opsega
 • Kanali za bežičnu mrežu
 • Tipovi antena
 • Opseg pokrivanja bežične mreže
 • Autentifikacija otvorenog sistema
 • Bežična enkripcija
 • Početni portal
 • Bežični napadi
 • Bežični protokoli za autentifikaciju
 • Bezbedna upotreba mobilnih uređaja
 • Upravljanje mobilnim uređajima
 • Ponesite svoj uređaj
 • Izaberite svoj uređaj
 • Korporativno-privatni uređaji
 • Metodi za povezivanje mobilnih uređaja
 • Koncepti upravljanja mobilnim uređajima
 • Upravljanje uređajima
 • Zaštita uređaja
 • Podaci na uređaju
 • Primena i monitoring mobilnih uređaja
 • Pitanja za ponavljanje gradiva

Oblast 3: Zaštita i bezbednost okoline

Poglavlje 9: Identifikacija pretnji, napada, i ranjivosti

 • Napadi virusima i zlonameranim softverom
 • Napadi socijalnim inženjeringom
 • Napadači
 • Napredni napadi
 • Napadi na šifre
 • Fizički napadi
 • Napad na putu
 • Mrežni napadi
 • Napadi na aplikacionom sloju
 • Napadi preuzimanjem kontrole
 • Manipulacija drajverima
 • Kriptografski napadi
 • Pitanja za ponavljanje gradiva

Poglavlje 10: Upravljanje, rizik i saglasnost

 • Koncepti i menadžment procesa
 • Tipovi rizika
 • Strategije upravljanja rizikom
 • Analize rizika
 • Proračun gubitaka
 • Nesreće
 • Uticaji na poslovanje
 • Napadači, vektori napada i informacioni koncepti
 • Napadači
 • Vektor napada
 • Izvori informacija o pretnjama
 • Istraživački izvori
 • Važnost polisa bezbednosti
 • Ličnost
 • Raznolikost tehnika za obuku
 • Upravljanje rizikom treće strane
 • Podaci
 • Polise kredencijala
 • Organizacione polise
 • Propisi, standardi i zakonodavstvo
 • Ključni koncepti
 • Procene/Bezbednosna konfiguracija
 • Koncepti privatnosti i osetljivih podataka
 • Posledice kršenja privatnosti
 • Obaveštenja o prekršajima
 • Tipovi podataka
 • Tehnologije za širenje privatnosti
 • Uloga podataka i odgovornosti
 • Životni ciklus informacije
 • Procena uticaja
 • Uslovi dogovora
 • Izjava o privatnosti
 • Pitanja za ponavljanje gradiva

Poglavlje 11: Upravljanje bezbednošću aplikacija

 • Implementacija hosta ili aplikaciona bezbednost
 • Integritet pokretanja računara
 • Zaštita krajnje tačke
 • Baze podataka
 • Aplikaciona bezbednost
 • Jačanje sistema
 • Enkripcija celog diska (FDE)
 • Samo-enkriptovanje skladišta podataka (SED)
 • Bezbednost namenskih i specijalnih sistema
 • Internet stvari (IoT)
 • Operativni sistemi realnog vremena (RTOS)
 • Multifunkcionalni štampači (MFPs)
 • Sistemi za nadzor
 • Sistem na čipu (SoC)
 • Grejanje, ventilacija, i klimatizacija (HVAC)
 • Specijalni uređaji
 • Namenski sistemi
 • Supervizorska kontrola i prikupljanje podataka (SCADA)
 • Industrijski kontrolni sistemi
 • Komunikacija
 • Ograničenja
 • Bezbedno razvijanje aplikacije, i automatizacija
 • Raznolikost softvera
 • Proširivost
 • Skalabilnost
 • Sredina
 • Automatizacija/Skriptovanje
 • Pristup podacima
 • Provera integriteta
 • Projekat bezbednosti otvorene web aplikacije (OWASP)
 • Pitanja za ponavljanje gradiva

Poglavlje 12: Procedure za odgovor na incident

 • Procedure za odgovor na incident
 • Vežbe za oporavak od nesreće
 • Napadi
 • Upravljanje interesima
 • Kontinuitet planiranja operacija (COOP)
 • Upotreba izvora podataka za istraživanja
 • Skeniranje ranjivosti
 • SIEM komandna tabla
 • Log fajlovi
 • Log menadžeri
 • Journalctl
 • Nxlog
 • Monitoring propusnog opsega
 • Meta podaci
 • Monitoring mreže
 • Analiza protokola
 • Primena tehnika i kontrola za umanjenje rizika
 • Lista dozvoljenih aplikacija
 • Lista blokiranih aplikacija
 • Karantin
 • Promene konfiguracije
 • Izolacija
 • Metodologija pristupnih tačaka
 • Segmentacija
 • Bezbednosna orkestracija, automatizacija i odgovor (SOAR)
 • Implementacija bezbednosnog proširenja
 • Rezervne komponente
 • Pitanja za ponavljanje gradiva

Oblast 4: Testovi

Poglavlje 13: Test 1

 • Procena za test

Poglavlje 14: Test 2

 • Procena za test