Elektroničke komunikacijske mreže velikih brzina – Justina Bajt, Jadranko Jug, Franjo Ambroš, Milan Ivanović, Milan Gjuranić

Autor: Justina Bajt, Jadranko Jug, Franjo Ambroš, Milan Ivanović, Milan Gjuranić
Broj stranica: 176
Godina izdanja: 2017.
Vrsta uveza: meki uvez
Dimenzije stranica: 17 x 24 cm
Jezik: hrvatski

24.48 

Description

Elektroničke komunikacijske mreže velikih brzina središnja su tema ovog priručnika, s osobitim osvrtom na mogućnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave korištenja sredstava EU fondova u tom području. Stoga se i prvi rad u ovom priručniku bavi temom sadržaja Direktive 2014/61/ EU i Zakonom o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina (Nar. nov., br. 121/16) i ustrojavanjem katastra infrastrukture (vodova) prema odredbama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (Nar. nov., br. 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16 i 9/17 – ispr.) i drugih meritornih propisa. Tema drugog rada su iskustva i analiza mogućnosti ulaganja u elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i širokopojasne mreže velikih brzina, u kojem se iznose i određeni primjeri rješenja za poboljšanje djelovanja Republike Hrvatske u ovom području. Ekonomski interesi i društveni problemi realizacije velikih infrastrukturnih projekata predmet su rasprave u trećem radu ovog priručnika, u kojem analiziramo regionalni projekt »Slavonska mreža«. Isto tako, važna i osobito zanimljiva je tema četvrtog rada, o analizi infrastrukturnog projekta »Slavonska mreža« – iskustva iz prakse i samo značenje i pripremu podataka osobito u projektima širokopojasnog pristupa. Peti rad odnosi se na izrazito značajnu pravnu temu problematike vezane uz nepoštene ugovorne odredbe i prijevremeni raskid ugovora o pružanju javnih komunikacijskih usluga od strane pružatelja tih usluga. Autor iznosi analizu mjerodavnih propisa u tom području i ukazuje na određene dvojbe u primjeni relevantnih propisa u toj materiji te predlaže određena rješenja. Prilog knjizi su tekstovi zakona, i to: – Zakona o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina (Nar. nov., br. 121/16) i – Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (Nar. nov., br. 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16 i 9/17 – ispr. – redakcijski pročišćeni tekst), za lakše snalaženje u ovoj materiji.