GraphQL i React Full-Stack veb razvoj – Sebastian Grebe

Autor: Sebastian Grebe
Broj stranica: 468
Godina izdanja: 2019.
Vrsta uveza: meki uvez
Dimenzije stranica: 16,5 x 23,5 cm
Jezik: srpski, latinica

47.50 

Description

 • Razrešite podatke iz baze podataka sa više tabela i sistemskih arhitektura
 • Izgradite GraphQL API implementiranjem modela i šema pomoću alatki Apollo i Sequelize
 • Podesite Apollo Client i izgradite čeone komponente pomoću Reacta
 • Upotrebite alatku Mocha za testiranje full-stack aplikacije
 • Pišite složene React komponente i delite podatke preko njih
 • Rasporedite aplikaciju pomoću Dockera
 • Izgradite full stack aplikacije pomoću modernih API-a upotrebom GraphQL-a i Apolloa
 • Integrišite Apollo u React i izgradite čeone komponente pomoću GraphQL-a
 • Implementirajte iskačuća obaveštenja koja se samostalno ažuriraju pomoću jedinstvene GraphQL funkcije pod nazivom Subscriptions
 • React, jedan od najčešće korišćenih JavaScript radnih okvira, omogućava programerima da izgrade brze i skalabilne čeone aplikacije za bilo koju namenu. GraphQL je moderan način izvršavanja upita API-a.

Predstavlja alternativu za REST i sledeću evoluciju u veb razvoju.

Kombinovanje ove dve revolucionarne tehnologije će vam pružiti stabilan i skalabilan stek, oko kojeg možete da gradite svoje poslovanje. U ovoj knjizi ćemo vas voditi kroz implementiranje aplikacija upotrebom Reacta, Apolloa, Node.jsa i SQL-a.

Fokusiraćemo se na rešavanje kompleksnih problema pomoću GraphQL-a, kao što su apstrahovanje arhitektura baza podataka koje imaju više tabela i obrada poslatih slika. Naš klijent i server će se pokretati pomoću Apolloa.

Na kraju ćemo izgraditi kompletan Graphbook. Dok gradimo aplikaciju, opisaćemo neke komplikovanije delove povezivanja Reacta sa pozadinskom komponentom i održavanja i sinhronizovanja stanja. Naučićemo vas sve o izvršavanju upita za podatke i autentifikaciji korisnika. Napisaćemo test za potvrđivanje funkcionalnosti čeone i pozadinske komponente za aplikaciju i opisaćemo raspoređivanje.

Do kraja ove knjige postaćete iskusni korisnik GraphQL-a i Reacta za potrebe full-stack razvoja.

Tabela sadržaja

 • Poglavlje 1 Priprema razvojnog okruženja
 • Poglavlje 2 Podešavanje GraphQL-apomoću Express.js-a
 • Poglavlje 3 Povezivanje sa bazom podataka
 • Poglavlje 4 Integracija Reactau pozadinsku komponentu pomoću Apolloa
 • Poglavlje 5 Ponovo upotrebljive React komponente
 • Poglavlje 6 Autentifikacija korisnika pomoću Apolloai Reacta
 • Poglavlje 7 Upravljanje slanjem slika
 • Poglavlje 8 Rutiranje u Reactu
 • Poglavlje 9 Implementiranje renderovanja na strani servera
 • Poglavlje 10 Prijavljivanja u realnom vremenu
 • Poglavlje 11 Pisanje testova
 • Poglavlje 12 Optimizacija GraphQL-a pomoću Apollo Engine-a
 • Poglavlje 13 Kontinualno raspoređivanje pomoću alatki CircleCI i Heroku

Odaberi državu / Chose Country