JavaScript funkcionalno programiranje – Federico Kereki

Autor: Federico Kereki
Broj stranica: 470
Godina izdanja: 2020
Jezik: srpski

46.66 

Description

 • Pojednostavite JavaScript kodiranje upotrebom kompozicija funkcija, protočne obrade, ulančavanja i pretvaranja.
 • Za pisanje čistog JavaScript koda koristite deklarativno kodiranje, umesto imperativnog kodiranja.
 • Kreirajte pouzdaniji kod pomoću zatvaranja i nepromenljivih podataka.
 • Primenite praktična rešenja za složene programske probleme pomoću rekurzije.
 • Poboljšajte svoj funkcionalni kod, koristeći tipove podataka, proveru tipa i nepromenljivost.
 • Naučite napredne koncepte funkcionalnog programiranja, kao što su objektivi i prizme za pristup podacima.

Funkcionalno programiranje je paradigma za razvoj softvera sa boljim performansama. Ono pomaže da napišete sažet kod i kod koji se može testirati. Da biste podigli vaše programske veštine na viši nivo, ova sveobuhvatna knjiga će vam pomoći da iskoristite mogućnosti funkcionalnog programiranja u JavaScriptu i da napišete visokoodržive i testirane aplikacije za Veb i server pomoću funkcionalnog JavaScripta. Ovo drugo izdanje knjige je ažurirano i poboljšano da bi bile obuhvaćene funkcije kao što su pretvarači, objektivi, prizme i razni drugi koncepti koji će vam pomoći da napišete efikasne programe. Fokusirajući se na funkcionalno programiranje, ne samo da ćete početi da pišete funkcije, već ćete takođe testirati čiste funkcije i da smanjiti neželjene efekte. Knjiga posebno omogućava otkrivanje tehnika za pojednostavljenje koda i primenu rekurzije za kodiranje bez petlji. Postepeno ćete shvatiti kako da postignete nepromenljivost, kako da primenite projektne obrasce i da koristite tipove podataka za vašu aplikaciju, pre nego što nastavite da učite funkcionalno reaktivno programiranje za upravljanje složenim događajima u vašoj aplikaciji. Na kraju, u knjizi će biti razmatrani projektni obrasci koji su relevantni za funkcionalno programiranje. Kada pročitate celu knjigu, razvićete vaše JavaScript veštine i steći ćete znanje o osnovnim funkcionalnim tehnikama programiranja da biste efikasno programirali.

Istražite ovo drugo izdanje koje je ažurirano da biste naučili funkcije, kao što su asinhrone funkcije i pretvarači, ali i funkcionalno reaktivno programiranje.

Poboljšajte svoje veštine funkcionalnog programiranja (FP-a) za izradu veb aplikacija i serverskih aplikacija pomoću JavaScripta.

Koristite FP da biste poboljšali modularnost, ponovnu upotrebljivost i performanse aplikacija.

Sadržaj

1 Tehnički zahtevi

2 Postati funkcionalan – nekoliko pitanja

 • Šta je funkcionalno programiranje?
 • Zašto se koristi FP?
 • Da li je JavaScript funkcionalan?
 • Kako se koristi JavaScript?
 • Rezime
 • Pitanja

3 Razmišljati funkcionalno – prvi primer

 • Problem – uraditi nešto samo jednom
 • Funkcionalno rešenje problema
 • Rezime
 • Pitanja

4 Početak upotrebe funkcija – osnovni koncept

 • Sve o funkcijama
 • Korišćenje funkcija na FP načine
 • Rezime
 • Pitanja

5 Pravilno ponašanje – čiste funkcije

 • Čiste funkcije
 • Nečiste funkcije
 • Testiranje – čiste funkcije u poređenju sa nečistim funkcijama
 • Rezime
 • Pitanja

6 Deklarativno programiranje – bolji stil

 • Transformacije
 • Logičke funkcije višeg reda
 • Upotreba asinhronih funkcija
 • Rezime
 • Pitanja

7 Izrada funkcija višeg reda

 • Funkcije omotavanja – zadržavanje ponašanja
 • Promena ponašanja funkcije
 • Promena funkcija na druge načine
 • Rezime
 • Pitanja

8 Funkcije transformacije – currying i parcijalna primena

 • Malo teorije
 • Currying
 • Parcijalna primena
 • Parcijalni currying
 • Zaključak
 • Rezime
 • Pitanja

9 Funkcije spajanja – protočnost i kompozicija

 • Protočna obrada
 • Ulančavanje i fluentni interfejsi
 • Sastavljanje
 • Pretvaranje
 • Rezime
 • Pitanja

10 Funkcije projektovanja – rekurzija

 • Korišćenje rekurzije
 • Tehnike rekurzije
 • Rezime
 • Pitanja

11 Obezbeđivanje čistoće – nepromenljivost

 • Jednostavne JavaScript tehnike
 • Kreiranje trajnih struktura podataka
 • Rezime
 • Pitanja

12 Implementiranje projektnih obrazaca na funkcionalan način

 • Razumevanje projektnih obrazaca
 • Objektno-orijentisani projektni obrasci
 • Funkcionalni projektni obrasci
 • Rezime
 • Pitanja

13 Izrada boljih kontejnera – funkcionalni tipovi podataka

 • Određivanje tipova podataka
 • Izrada kontejnera
 • Funkcije kao strukture podataka
 • Rezime
 • Pitanja

14 Bibliografija

15 Odgovori na pitanja

Poglavlje 1, „Postati funkcionalan – nekoliko pitanja“

Poglavlje 2, „Razmišljati funkcionalno – prvi primer“

Poglavlje 3, „Početak upotrebe funkcija – osnovni koncept“

Poglavlje 4, „Pravilno ponašanje – čiste funkcije“

Poglavlje 5, „Deklarativno programiranje – bolji stil“

Poglavlje 6, „Izrada funkcija višeg reda“

Poglavje 7, „Funkcije transformacije – currying i parcijalna primena“

Poglavlje 8, „Funkcije spajanja – protočnost i kompozicija“

Poglavlje 9, „Funkcije projektovanja – rekurzija“

Poglavlje 10, „Obezbeđivanje čistoće – nepromenljivost“

Poglavlje 11, „Implementiranje projektnih obrazaca na funkcionalan način“

Poglavlje 12, „Izrada boljih kontejnera – funkcionalni tipovi podataka“