-20%

Njemačko-Hrvatski Univerzalni Rječnik / Deutsch-Kroatisches Universalwörterbuch – Renate Hansen-Kokoruš, Josip Matešić, Zrinka Pečur-Medinger, Marija Znika

autor: Renate Hansen-Kokoruš, Josip Matešić, Zrinka Pečur-Medinger, Marija Znika
broj stranica: 2087
godina izdanja: 2015.
vrsta uveza: tvrdi
jezik: hrvatski i njemački

65.28 

Description

Rječnik sadržava više od 120.000 natuknica i više od 500.000 ilustrativnih objasnidbenih primjera. Obuhvaća jezično blago suvremenoga njemačkoga jezika te nazivlje novijega doba iz oko 130 stručnih i znanstvenih područja.

Uvrštene su i mnogobrojne riječi i frazemi iz kolokvijalnih govora, uključivši austrijsko i švicarsko jezično područje, koji su tijekom vremena ušli u njemačku književnost i standardni jezik. Na kraju rječničkoga članka donosi se uz poslovice i bogata frazeologija. Uz prijevodne ekvivalente, rječnik sadržava i nužne naputke korisniku o: naglasku, rastavljanju riječi, gramatici, izgovoru, stilskoj razini i područnoj proširenosti.

Značenjske razlike riječi objašnjavaju se s pomoću mnogobrojnih gramatičkih uzoraka, tipičnih sveza riječi i primjera uporabe koji upućuju na drukčije prijevodne mogućnosti. Rječnik je koncipiran kao priručnik za široku primjenu, a svojim sadržajem i načinom obradbe pouzdan je izvor za razumijevanje i prevođenje također i strukovnih jezičnih sadržaja. Zbog toga je, a ne samo zbog opsega, ovaj rječnik univerzalan.

U RJEČNIKU se primjenjuju pravila novoga njemačkoga i hrvatskog pravopisa. u “Dodatku” se daje tablični prikaz jakih i nepravilnih njemačkih glagola te popis kratica.

DEUTSCH-KROATISCHE UNIVERSALWÖRTERBUCH

Das DEUTSCH-KROATISCHE UNIVERSALWÖRTERBUCH umfasst über 120 000 Stichwörter (Lemmata) und mehr als 500 000 Anwendungsbeispiele. Es erfasst den Wortschatz der deutschen Gegenwartssprache und die wichtigsten Termini aus ca. 130 Fachbereichen. Es wurden zahlreiche umgangssprachliche Wörter und Wortverbindungen aufgenommen – das österreichische und schweizerische Sprachgebeit eingeschlossen –, die im Verlauf der Zeit in die deutsche Standardsprache und Literatur eingegangen sind. Die Wortartikel werden durch Sprichwörter und einen umfangreichen phraseologischen Anhang abgeschlossen. Neben Übersetzungsäquivalenten enthält das DEUTSCH-KROATISCHE UNIVERSALWÖRTERBUCH die für den fremdsprachigen Benutzer unentbehrlichen Angaben zu Betonung, Trennung, Grammatik, Aussprache, Stilebenen und regionaler Verbreitung. Die unterschiedlichen Wortbedeutungen werden durch zahlreiche grammatische Anwendungsmuster, typische Wortverbindungen und solche Anwendungsbeispiele illustriert, die andere Übersetzungsmöglichkeiten aufzeigen. Das Wörterbuch ist einem breiten Benutzerkreis zugedacht. Es ist außerdem durch Inhalt und Art der Bearbeitung eine zuverlässige Quelle zum Verständnis und zur Übersetzung auch fachsprachlicher Inhalte. Daher und nicht nur wegen seines Umfangs hat es universellen Charakter.

Odaberi državu / Chose Country