OVRŠNI ZAKON U SUDSKOJ PRAKSI – Boris Sedak

  • Autor: Boris Sedak
  • Godina izdanja: 2021.
  • Broj stranica: 1200
  • Jezik: hrvatski

78.88 

Description

Nova knjiga OVRŠNI ZAKON U SUDSKOJ PRAKSI donosi dosad najsveobuhvatniju sudsku praksu vezanu za OVRŠNI ZAKON od donošenja tog zakona do zadnje novele iz (N.N. 131/20)

  • Knjiga sadrži obimnu sudsku praksu, i sentence iz perioda od 1993. – 2021. godine (u ovom dosad najobimnijem sakupljenom materijalu sudske prakse nalazi se preko 2000 primjera sudske prakse i sentenci). Praksa je prikazana po pojedinim člancima, odnosno stavcima. Pojedinačni primjer prakse prikazan je tako što je u njemu posebno istaknut naslov, tema, a bitni dijelovi su naznačeni, boldanim, italik ili podvučenim tekstom.
  • U knjizi je i praksa koja je povezana sa OVRŠNIM ZAKONOM i podijeljena je tematski u više cjelina kao što su: – OVRŠNI ZAKON – ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU, OVRŠNI ZAKON – ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA, OVRŠNI ZAKON – ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA, OVRŠNI ZAKON – ZAKONA O NASLJEĐIVANJU, OVRŠNI ZAKON – OBITELJSKI ZAKON, OVRŠNI ZAKON – ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA, itd.

Knjiga OVRŠNI ZAKON U SUDSKOJ PRAKSI sadrži sve odredbe koje su prestale važiti temeljem izmjena i dopuna koje su bile predmet ZIDOZ-a Te odredbe su sadržane kako bi se omogućilo lakše praćenje cjelokupne materije, radi uvida u iste, te zbog  sporova koji su u tijeku, kao  i radi lakšeg razumijevanja sudske prakse koja je povezana s tim odredbama.

Odaberi državu / Chose Country