PRAVO MEĐUNARODNE KUPOPRODAJE – Zvonimir Slakoper

Autor: Zvonimir Slakoper
Recenzenti: prof. dr. sc. Silvija Petrić
Broj strana: 400
Godina izdanja: 2012.
Uvez: Meki uvez
Jezik: hrvatski

39.44 

Description

PREGLED SADRŽAJA

Popis kratica i skraćeno citirane literature…………………………………………………………. XVII

Uvodni dio

Općenito………………………………………………………………………………………………………… 1
Primjena Bečke konvencije u Republici Hrvatskoj ………………………………………………… 2
Struktura Bečke konvencije i struktura knjige ……………………………………………………… 4
Tumačenje Bečke konvencije ……………………………………………………………………………. 5

I. DIO
Primjena Bečke konvencije i drugih izvora prava
1. Pretpostavke primjene Bečke konvencije……………………………………………………… 9
2. Primjena izvora prava ………………………………………………………………………………… 28
3. Popunjavanje pravnih praznina Bečke konvencije………………………………………….. 39

II. DIO
Načela i opća pravila Bečke konvencije
1. Uvodno ……………………………………………………………………………………………………. 47
2. Načelo stranačke autonomije ……………………………………………………………………… 48
3. Načelo savjesnosti i poštenja………………………………………………………………………. 52
4. Načelo neformalnosti ………………………………………………………………………………… 55
5. Valjani načini očitovanja (izjavljivanja) volje………………………………………………….. 58
6. Trenutak od kojeg izjave stvaraju učinke………………………………………………………. 60
7. Tumačenje izjava i drugih ponašanja strana ………………………………………………….. 64
8. Nenovčane i novčane obveze u slučaju spora………………………………………………… 72

III. DIO
Sklapanje, sadržaj i tumačenje ugovora
1. Uvodno ……………………………………………………………………………………………………. 75
2. Ponuda ……………………………………………………………………………………………………. 77
3. Postupci ponuđenog i njihovi učinci …………………………………………………………….. 95
4. Perfekcija i sadržaj ugovora ………………………………………………………………………… 111
5. Tumačenje ugovora …………………………………………………………………………………… 122

IV. DIO
Od sklapanja ugovora do dospijeća obveza
1. Uvodno ……………………………………………………………………………………………………. 123
2. Izmjene ugovora ……………………………………………………………………………………….. 124
3. Raskid ugovora …………………………………………………………………………………………. 130
4. Predvidiva povreda ugovora……………………………………………………………………….. 133
5. Učinci raskida ugovora……………………………………………………………………………….. 149
6. Clausula rebus sic stantibus? ………………………………………………………………………. 159

V. DIO
Namjeravani učinci sklopljenog ugovora
1. Uvodno ……………………………………………………………………………………………………. 161
2. Prodavateljeva obveza isporuke ………………………………………………………………….. 162
3. Kupčeva obveza plaćanja cijene…………………………………………………………………… 189
4. Kupčeva obveza preuzimanja isporuke…………………………………………………………. 200

VI. DIO
Prijelaz rizika
1. Općenito o riziku i njegovu snošenju ……………………………………………………………. 203
2. Snošenje rizika u slučaju kupoprodaje………………………………………………………….. 204

VII. DIO
Nenamjeravani učinci sklopljenog ugovora
1. Uvodno ……………………………………………………………………………………………………. 219
2. Povreda i bitna povreda ugovora…………………………………………………………………. 221
3. Zahtjev za ispunjenje i naknadni rok…………………………………………………………….. 233
4. Odgovornost za štetu ………………………………………………………………………………… 243
5. Jednostrani raskid ugovora nakon dospijeća …………………………………………………. 264
6. Plaćanje kamata………………………………………………………………………………………… 279
7. Odgovornost u slučaju neusklađenosti…………………………………………………………. 282
8. Odgovornost u slučaju postojanja prava ili zahtjeva treće osobe……………………… 320
9. Oslobođenje od odgovornosti za povredu ugovora………………………………………… 342
10. Prava kod prodaje sa specifikacijom…………………………………………………………….. 353
11. Čuvanje i prodaja robe……………………………………………………………………………….. 367

Popis država strana Konvencije Ujedinjenih naroda o međunarodnoj
prodaji robe (Bečka konvencija) ……………………………………………………………………. 369
Kazalo pojmova………………………………………………………………………………………………. 373