Rizici u Bankarstvu – Aleksandra Pušara, Goran Đoković

autor: Aleksandra Pušara, Goran Đoković
broj stranica: 345
godina izdanja: 2022.
vrsta uveza:
jezik: srpski, latinica

35,84  (270,04 kn)

Description

Svrha ove monografije je da prikaže potrebu banke za sposobnošću da može određena dešavanja na finansijskom tržištu prepoznati kao kamatni rizik, tj. rizik kojim se mora upravljati u toku određenog perioda.

Imajući u vidu u svom poslovanju principe likvidnosti i sigurnosti sa namerom očuvanja kapitala i novčanih tokova, neophodno je da banka ima sistem upravljanja kamatnim rizikom kojem je izložena.

Iz tih razloga se nameće potreba poznavanja i korišćenja savremenih metoda upravljanja kamatnim rizikom, sa ciljem da u sve složenijem i dinamičnijem okruženju poveća ekonomsku vrednost i profitabilnost banke.