RJEČNIK RIMSKOG PRAVA (pretisak) – Ante Romac

  • Autor: Ante Romac
  • Godina izdanja: 2018.
  • Broj stranica: 471
  • Jezik: hrvatski

41.00 

Description

“Rječnik rimskog prava” prof. dr. sc. Ante Romca dragocjeno je pomagalo ne samo pravnicima nego i drugima, posebno zbog ,,prave” leksikografske mjere u objašnjavanju pojmova i činjenica iz rimskoga prava. Autor daje jezgrovita pravna objašnjena, precizne i mnogostruko provjerene prijevode latinskih izraza, te kulturno-povijesne, biografske i druge podatke koji čitatelju mogu biti od koristi. Kao pravnik i vrstan znalac latinskoga jezika i rimske kulture također donosi, kada je god to potrebno, i etimološka objašnjenja koja pravne nazive stavljaju u širi kulturni i jezični kontekst. I nakon tri desetljeća ova će knjiga, iako bez novih dopuna i doradbi, poslužiti kako pravnicima tako i drugim čitateljima kao pouzdan izvor podataka i objašnjenja za rimsko pravo i njegov razvitak kroz vjekove. – 471 stranica – oko 3000 temeljnih pojmova – kratak pregled rimskog prava – sinoptički prikaz pravne povijesti – srodstvo (grafički prikaz)

Odaberi državu / Chose Country