Zidane konstrukcije – Zorislav Sorić

autor: Zorislav Sorić
broj stranica: 543
godina izdanja: 2016
vrsta uveza: tvrdi
jezik: hrvatski

61.19 

Description

Zidane konstrukcije

Knjiga Zidane konstrukcije pisana je kao sveučilišni udžbenik građevinskih fakulteta, ali i za građevinske stručnjake u praksi. U skladu je s najnovijim europskim normama i hrvatskim propisima za zidane konstrukcije.

Knjiga ima Predgovor, Sadržaj, četrnaest poglavlja, od kojih su prvih deset glavna, a četiri su pomoćna poglavlja:

1) Uvod,

2) Temeljne postavke proračuna,

3) Materijali,

4) Nearmirano ziđe,

5) Armirano ziđe,

6) Konstrukcijski detalji ziđa,

7) Zidanje,

8) Zidane građevine u seizmičkim područjima,

9) Jednostavna pravila projektiranja zidanih zgrada,

10) Ojačanja ziđa. Ostala četiri poglavlja su:

11) Mali rječnik (terminologija zidanih konstrukcija na 7 svjetskih jezika),

12) Popis imena i naziva,

13) Popis pojmova i

14) Popis slika i tablica.

Zajedno sa sadržajem knjiga ima preko 550 stranica, ima 183 slike od kojih je većina u boji, 83 tablice, 316 matematičkih izraza, 68 riješenih primjera i 127 zadataka za vježbu.

U knjizi se obrađuje proračun prijenosa vertikalnih i horizontalnih sila te duktilno ponašanje zidanih građevina. Proračuni se temelje na graničnim stanjima nosivosti i uporabljivosti specifičnim za zidane konstrukcije. Posebna pozornost posvećena je proračunu zidanih građevina u seizmičkim područjima.

Svako od prvih deset poglavlja zamišljeno je kao cjelina koja se sastoji od objašnjenja problema uz matematičke izraze, slike, tablice, pojašnjenja norma, nekoliko primjera, skupine zadataka za vježbu, te popisa literature.

Odaberi državu / Chose Country