Građevinski fakultet Osijek

Držać mjesta 190,00 kn

Ispitivanje tla u geotehničkom laboratoriju – Mensur Mulabdić

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Autor: Mensur Mulabdić
Broj stranica: 198
Godina izdanja: 2018.
Vrsta uveza: meki
Jezik: srpski

Dodaj u košaricu
Držać mjesta 470,00 kn

Me(n)talne konstrukcije – Damir Markulak

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Autor: Damir Markulak
Broj stranica: 109
Godina izdanja: 2018.
Vrsta uveza: meki
Jezik: hrvatski

Dodaj u košaricu
Držać mjesta 315,00 kn

Mostovi I – Zvonimir Marić

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Autor: Zvonimir Marić
Broj stranica: 420
Godina izdanja: 2016.
Vrsta uveza: tvrdi
Jezik: hrvatski

Dodaj u košaricu
Držać mjesta 375,00 kn

Pojmovnik geosintetika – Mensur Mulabdić, Matko Bošnjaković

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Autor: Mensur Mulabdić, Matko Bošnjaković
Broj stranica: 143
Godina izdanja: 2011.
Vrsta uveza: tvrdi
Dimenzije stranica: B5
Jezik: hrvatski

Dodaj u košaricu
Držać mjesta 555,00 kn

Posebna poglavlja čeličnih konstrukcija – Damir Markulak

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Autor: Damir Markulak
Broj stranica: 386
Godina izdanja: 2010.
Vrsta uveza: meki
Dimenzije stranica: A4
Jezik: hrvatski

Dodaj u košaricu
Držać mjesta 189,00 kn

Primjeri dimenzioniranja horizontalnih armiranobetonskih elemenata – Marijana Hadzima-Nyarko, Dijana Nikić, Dragan Morić

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Autor: Marijana Hadzima-Nyarko, Dijana Nikić, Dragan Morić
Broj stranica: 109
Godina izdanja: 2015.
Vrsta uveza: meki
Jezik: hrvatski

Dodaj u košaricu
Držać mjesta

Ispitivanje tla u geotehničkom laboratoriju – Mensur Mulabdić

0 out of 5
(0)

Autor: Mensur Mulabdić
Broj stranica: 198
Godina izdanja: 2018.
Vrsta uveza: meki
Jezik: srpski

SKU: N/A
190,00 kn Dodaj u košaricu
Držać mjesta

Me(n)talne konstrukcije – Damir Markulak

0 out of 5
(0)

Autor: Damir Markulak
Broj stranica: 109
Godina izdanja: 2018.
Vrsta uveza: meki
Jezik: hrvatski

SKU: N/A
470,00 kn Dodaj u košaricu
Držać mjesta

Mostovi I – Zvonimir Marić

0 out of 5
(0)

Autor: Zvonimir Marić
Broj stranica: 420
Godina izdanja: 2016.
Vrsta uveza: tvrdi
Jezik: hrvatski

SKU: N/A
315,00 kn Dodaj u košaricu
Držać mjesta

Pojmovnik geosintetika – Mensur Mulabdić, Matko Bošnjaković

0 out of 5
(0)

Autor: Mensur Mulabdić, Matko Bošnjaković
Broj stranica: 143
Godina izdanja: 2011.
Vrsta uveza: tvrdi
Dimenzije stranica: B5
Jezik: hrvatski

SKU: N/A
375,00 kn Dodaj u košaricu
Držać mjesta

Posebna poglavlja čeličnih konstrukcija – Damir Markulak

0 out of 5
(0)

Autor: Damir Markulak
Broj stranica: 386
Godina izdanja: 2010.
Vrsta uveza: meki
Dimenzije stranica: A4
Jezik: hrvatski

SKU: N/A
555,00 kn Dodaj u košaricu
Držać mjesta

Primjeri dimenzioniranja horizontalnih armiranobetonskih elemenata – Marijana Hadzima-Nyarko, Dijana Nikić, Dragan Morić

0 out of 5
(0)

Autor: Marijana Hadzima-Nyarko, Dijana Nikić, Dragan Morić
Broj stranica: 109
Godina izdanja: 2015.
Vrsta uveza: meki
Jezik: hrvatski

SKU: N/A
189,00 kn Dodaj u košaricu
Držać mjesta

Ispitivanje tla u geotehničkom laboratoriju – Mensur Mulabdić

0 out of 5
(0)

Autor: Mensur Mulabdić
Broj stranica: 198
Godina izdanja: 2018.
Vrsta uveza: meki
Jezik: srpski

190,00 kn Dodaj u košaricu
Držać mjesta

Me(n)talne konstrukcije – Damir Markulak

0 out of 5
(0)

Autor: Damir Markulak
Broj stranica: 109
Godina izdanja: 2018.
Vrsta uveza: meki
Jezik: hrvatski

470,00 kn Dodaj u košaricu
Držać mjesta

Mostovi I – Zvonimir Marić

0 out of 5
(0)

Autor: Zvonimir Marić
Broj stranica: 420
Godina izdanja: 2016.
Vrsta uveza: tvrdi
Jezik: hrvatski

315,00 kn Dodaj u košaricu
Držać mjesta

Pojmovnik geosintetika – Mensur Mulabdić, Matko Bošnjaković

0 out of 5
(0)

Autor: Mensur Mulabdić, Matko Bošnjaković
Broj stranica: 143
Godina izdanja: 2011.
Vrsta uveza: tvrdi
Dimenzije stranica: B5
Jezik: hrvatski

375,00 kn Dodaj u košaricu
Držać mjesta

Posebna poglavlja čeličnih konstrukcija – Damir Markulak

0 out of 5
(0)

Autor: Damir Markulak
Broj stranica: 386
Godina izdanja: 2010.
Vrsta uveza: meki
Dimenzije stranica: A4
Jezik: hrvatski

555,00 kn Dodaj u košaricu
Držać mjesta

Primjeri dimenzioniranja horizontalnih armiranobetonskih elemenata – Marijana Hadzima-Nyarko, Dijana Nikić, Dragan Morić

0 out of 5
(0)

Autor: Marijana Hadzima-Nyarko, Dijana Nikić, Dragan Morić
Broj stranica: 109
Godina izdanja: 2015.
Vrsta uveza: meki
Jezik: hrvatski

189,00 kn Dodaj u košaricu
Držać mjesta

Ispitivanje tla u geotehničkom laboratoriju – Mensur Mulabdić

0 out of 5
(0)

Autor: Mensur Mulabdić
Broj stranica: 198
Godina izdanja: 2018.
Vrsta uveza: meki
Jezik: srpski

190,00 kn Dodaj u košaricu
Držać mjesta

Me(n)talne konstrukcije – Damir Markulak

0 out of 5
(0)

Autor: Damir Markulak
Broj stranica: 109
Godina izdanja: 2018.
Vrsta uveza: meki
Jezik: hrvatski

470,00 kn Dodaj u košaricu
Držać mjesta

Mostovi I – Zvonimir Marić

0 out of 5
(0)

Autor: Zvonimir Marić
Broj stranica: 420
Godina izdanja: 2016.
Vrsta uveza: tvrdi
Jezik: hrvatski

315,00 kn Dodaj u košaricu
Držać mjesta

Pojmovnik geosintetika – Mensur Mulabdić, Matko Bošnjaković

0 out of 5
(0)

Autor: Mensur Mulabdić, Matko Bošnjaković
Broj stranica: 143
Godina izdanja: 2011.
Vrsta uveza: tvrdi
Dimenzije stranica: B5
Jezik: hrvatski

375,00 kn Dodaj u košaricu
Držać mjesta