Pravo

11,28  (84,99 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK

ZAKON O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (NN 102/20) ZAKON O GRADNJI (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Autor/i: uredništvo knjiga u časopisa NN
Godina izdanja: 2020
Uvez: meki
Jezik: hrvatski

Dodaj u košaricu
Zakon o obveznim odnosima 17,25  (129,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK

Zakon o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18)

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Autor:
Broj stranica: 184
Godina izdanja: 2018.
Vrsta uveza: meki uvez
Dimenzije stranica: 21 x 28 cm
Jezik: hrvatski

Dodaj u košaricu
131,40  (990,03 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK

Zakon o obveznom odnosima s izmjenama iz 2018. i dodatnom sudskom praksom – Ivica Crnić

0 out of 5
(0)
SKU: N/A
autor: Ivica Crnić
broj stranica: 2468
godina izdanja: 2018.
vrsta uveza: tvrdi uvez
jezik: hrvatski
Dodaj u košaricu
11,15  (84,01 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK

Zakon o općem upravnom postupku i Zakon o upravnim sporovima – Redakcijski pročišćeni tekstovi

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

autor:
broj stranica: 139
godina izdanja: 2009.
vrsta uveza:
jezik: Hrvatski

Dodaj u košaricu
Zakon_o_Parnicnom_postupku 11,15  (84,01 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK

Zakon o parničnom postupku – Urednički pročišćeni tekst, rujan 2019.

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

autor:
broj stranica: 162
godina izdanja: 2019.
vrsta uveza:
jezik: Hrvatska

Dodaj u košaricu
116,79  (879,95 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – KNJIGA +CD (2019) – Ivan Jurić dipl. iur.

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Autor: Ivan Jurić dipl. iur.
Broj stranica: 1504
Godina izdanja: 2019.
Vrsta uveza: tvrdi uvez
Dimenzije stranica: 17.6 x 25 cm
Jezik: hrvatski

Dodaj u košaricu
Zakon-o-parnicnom-postupku-XXIV-Strucnaknjizara 29,86  (224,98 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK

Zakon o parničnom postupku, XXIV. izmijenjeno i dopunjeno izdanje – Siniša Triva, Mihajlo Dika

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

autor: Siniša Triva, Mihajlo Dika
broj stranica: 528
godina izdanja: 2019.
vrsta uveza: meki
jezik: Hrvatski

Dodaj u košaricu
Zakon-o-SIGURNOSTI-PROMETA-NA-CESTAMA-Strucnaknjizara 8,63  (65,02 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

autor: Uredništvo knjiga i časopisa Narodnih novina d.d.
broj stranica: 212
godina izdanja: 2019.
vrsta uveza: tvrdi
jezik: Hrvatski

Dodaj u košaricu
zakon-o-sprjecavanju-pranja-novca-i-financiranja-terorizma-Strucnaknjizara 65,04  (490,04 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s podzakonskim aktima i komentarom – 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

autor: Ivica Maros, Ante Biluš, Tomislav Sertić
broj stranica: 456
godina izdanja: 2019.
vrsta uveza: meki
jezik: Hrvatski

Dodaj u košaricu
15,27  (115,05 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK

Zakon o sustavu državne uprave i Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave – Zdenka Pogarčić

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Autor: Zdenka Pogarčić
Broj stanica: 80
Godina izdanja: 2020.
Vrsta uveza: meki uvez
Dimenzije stranica:
Jezik: hrvatski

Dodaj u košaricu
Zakon-O-Sustavu-Drzavne-uprave-Zdenka-Pogarcic-Strucna-knjizara 15,27  (115,05 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK

Zakon o sustavu državne uprave i Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave – Zdenka Pogarčić

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

autor: Zdenka Pogarčić
broj stranica: 80
godina izdanja: 2020.
vrsta uveza: meki
jezik: Hrvatski

Dodaj u košaricu
Zakon o trgovačkim društvima - strucnaknjizara 17,25  (129,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK

Zakon o trgovačkim društvima – (Nar. nov., br. 111/93, 34/99, 121/99 – vjerodostojno tumačenje, 52/00 – Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 68/13, 110/15 i 40/19)

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Autor:
Broj stranica: 250
Godina izdanja: 2019.
Vrsta uveza: meki uvez
Dimenzije stranica: 20.5 x 28 cm
Jezik: hrvatski

Dodaj u košaricu
Zakon_o_trgovackim_drustvima-Strucnaknjizara 16,73  (126,05 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK

Zakon o trgovačkim društvima – Redakcijski pročišćeni tekst, srpanj 2019. – i pripadajući pravilnik

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

autor:
broj stranica: 255
godina izdanja: 2019.
vrsta uveza:
jezik: Hrvatski

Dodaj u košaricu
Zakon-o-trgovackim-drustvima-Strucna-knjizara 11,95  (90,04 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK

Zakon o trgovačkim društvima – 2. izmijenjeno izdanje

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

autor: Uredništvo knjiga i časopisa Narodnih novina d.d.
broj stranica: 392
godina izdanja: 2019.
vrsta uveza: meki
jezik: Hrvatski

Dodaj u košaricu
KnjigaZakon-o-trgovackim-drustvima-i-zakon-o-sudskom-registru-Marijan_Dunatov-Strucnaknjizara 103,52  (779,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK

Zakon o trgovačkim društvima i Zakon o sudskom registru – U sudskoj praksi – Marijan Dunatov

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

autor: Marijan Dunatov
broj stranica: 1266
godina izdanja: 2020.
vrsta uveza: tvrdi
jezik: hrvatski

Dodaj u košaricu
zakon-o-trgovackim-drustiva-strucna-knjizara 103,52  (779,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U SUDSKOJ PRAKSI – Marijan Dunatov

0 out of 5
(0)
SKU: N/A
 • Autor: Marijan Dunatov
 • Godina izdanja: 2020.
 • Broj stranica: 1350
 • Jezik: hrvatski
Dodaj u košaricu
63,04  (474,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK

Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o sudskom registru – Pravilnik o načinu upisa u sudski registar – Jakša Barbić

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

autor: Jakša Barbić

broj stranica:1150

godina izdanja: 2020

vrsta uveza: tvrdi uvez

jezik: hrvatski

Dodaj u košaricu
Zakon o upravnim sporovima u sudskoj praksi 49,11  (370,02 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK

Zakon o upravnim sporovima u sudskoj praksi – Sudske odluke i pravna shvaćanja – Franciska Dominković, Mira Kovačić

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Autor: Franciska Dominković, Mira Kovačić
Broj stranica: 442
Godina izdanja: 2018.
Vrsta uveza: tvrdi uvez
Dimenzije stranica: 17 x 24 cm
Jezik: hrvatski

Dodaj u košaricu
Zakon-O-Zemljisnim-Knjigama-Strucnaknjizara 103,52  (779,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK

Zakon o zemljišnim knjigama – knjiga+CD (2020) – Dinka Šago, Zrinka Tironi, Darko Vrljić

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Priredili: Dinka Šago, Zrinka Tironi, Darko Vrljić
Uvez: tvrdi
Format: B5
Broj stranica: 1530
Jezik: hrvatski, latinica

Dodaj u košaricu
19,91  (150,01 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK

Zaštita Jadrana – Davor Vidas

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Autor: Davor Vidas
Broj stranica: 276
Godina izdanja: 2007.
Vrsta uveza: meki uvez
Dimenzije stranica: 16,5 x 24 cm
Jezik: hrvatski

Dodaj u košaricu
Zakon o obveznim odnosima

Zakon o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18)

0 out of 5
(0)

Autor:
Broj stranica: 184
Godina izdanja: 2018.
Vrsta uveza: meki uvez
Dimenzije stranica: 21 x 28 cm
Jezik: hrvatski

SKU: N/A
17,25  (129,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu

Zakon o obveznom odnosima s izmjenama iz 2018. i dodatnom sudskom praksom – Ivica Crnić

0 out of 5
(0)
autor: Ivica Crnić
broj stranica: 2468
godina izdanja: 2018.
vrsta uveza: tvrdi uvez
jezik: hrvatski
SKU: N/A
131,40  (990,03 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu

Zakon o općem upravnom postupku i Zakon o upravnim sporovima – Redakcijski pročišćeni tekstovi

0 out of 5
(0)

autor:
broj stranica: 139
godina izdanja: 2009.
vrsta uveza:
jezik: Hrvatski

SKU: N/A
11,15  (84,01 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Zakon_o_Parnicnom_postupku

Zakon o parničnom postupku – Urednički pročišćeni tekst, rujan 2019.

0 out of 5
(0)

autor:
broj stranica: 162
godina izdanja: 2019.
vrsta uveza:
jezik: Hrvatska

SKU: N/A
11,15  (84,01 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – KNJIGA +CD (2019) – Ivan Jurić dipl. iur.

0 out of 5
(0)

Autor: Ivan Jurić dipl. iur.
Broj stranica: 1504
Godina izdanja: 2019.
Vrsta uveza: tvrdi uvez
Dimenzije stranica: 17.6 x 25 cm
Jezik: hrvatski

SKU: N/A
116,79  (879,95 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Zakon-o-parnicnom-postupku-XXIV-Strucnaknjizara

Zakon o parničnom postupku, XXIV. izmijenjeno i dopunjeno izdanje – Siniša Triva, Mihajlo Dika

0 out of 5
(0)

autor: Siniša Triva, Mihajlo Dika
broj stranica: 528
godina izdanja: 2019.
vrsta uveza: meki
jezik: Hrvatski

SKU: N/A
29,86  (224,98 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Zakon-o-SIGURNOSTI-PROMETA-NA-CESTAMA-Strucnaknjizara

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

0 out of 5
(0)

autor: Uredništvo knjiga i časopisa Narodnih novina d.d.
broj stranica: 212
godina izdanja: 2019.
vrsta uveza: tvrdi
jezik: Hrvatski

SKU: N/A
8,63  (65,02 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
zakon-o-sprjecavanju-pranja-novca-i-financiranja-terorizma-Strucnaknjizara

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s podzakonskim aktima i komentarom – 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

0 out of 5
(0)

autor: Ivica Maros, Ante Biluš, Tomislav Sertić
broj stranica: 456
godina izdanja: 2019.
vrsta uveza: meki
jezik: Hrvatski

SKU: N/A
65,04  (490,04 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu

Zakon o sustavu državne uprave i Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave – Zdenka Pogarčić

0 out of 5
(0)

Autor: Zdenka Pogarčić
Broj stanica: 80
Godina izdanja: 2020.
Vrsta uveza: meki uvez
Dimenzije stranica:
Jezik: hrvatski

SKU: N/A
15,27  (115,05 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Zakon-O-Sustavu-Drzavne-uprave-Zdenka-Pogarcic-Strucna-knjizara

Zakon o sustavu državne uprave i Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave – Zdenka Pogarčić

0 out of 5
(0)

autor: Zdenka Pogarčić
broj stranica: 80
godina izdanja: 2020.
vrsta uveza: meki
jezik: Hrvatski

SKU: N/A
15,27  (115,05 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Zakon o trgovačkim društvima - strucnaknjizara
17,25  (129,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Zakon_o_trgovackim_drustvima-Strucnaknjizara

Zakon o trgovačkim društvima – Redakcijski pročišćeni tekst, srpanj 2019. – i pripadajući pravilnik

0 out of 5
(0)

autor:
broj stranica: 255
godina izdanja: 2019.
vrsta uveza:
jezik: Hrvatski

SKU: N/A
16,73  (126,05 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Zakon-o-trgovackim-drustvima-Strucna-knjizara

Zakon o trgovačkim društvima – 2. izmijenjeno izdanje

0 out of 5
(0)

autor: Uredništvo knjiga i časopisa Narodnih novina d.d.
broj stranica: 392
godina izdanja: 2019.
vrsta uveza: meki
jezik: Hrvatski

SKU: N/A
11,95  (90,04 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
KnjigaZakon-o-trgovackim-drustvima-i-zakon-o-sudskom-registru-Marijan_Dunatov-Strucnaknjizara

Zakon o trgovačkim društvima i Zakon o sudskom registru – U sudskoj praksi – Marijan Dunatov

0 out of 5
(0)

autor: Marijan Dunatov
broj stranica: 1266
godina izdanja: 2020.
vrsta uveza: tvrdi
jezik: hrvatski

SKU: N/A
103,52  (779,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
zakon-o-trgovackim-drustiva-strucna-knjizara

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U SUDSKOJ PRAKSI – Marijan Dunatov

0 out of 5
(0)
 • Autor: Marijan Dunatov
 • Godina izdanja: 2020.
 • Broj stranica: 1350
 • Jezik: hrvatski
SKU: N/A
103,52  (779,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu

Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o sudskom registru – Pravilnik o načinu upisa u sudski registar – Jakša Barbić

0 out of 5
(0)

autor: Jakša Barbić

broj stranica:1150

godina izdanja: 2020

vrsta uveza: tvrdi uvez

jezik: hrvatski

SKU: N/A
63,04  (474,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Zakon o upravnim sporovima u sudskoj praksi

Zakon o upravnim sporovima u sudskoj praksi – Sudske odluke i pravna shvaćanja – Franciska Dominković, Mira Kovačić

0 out of 5
(0)

Autor: Franciska Dominković, Mira Kovačić
Broj stranica: 442
Godina izdanja: 2018.
Vrsta uveza: tvrdi uvez
Dimenzije stranica: 17 x 24 cm
Jezik: hrvatski

SKU: N/A
49,11  (370,02 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Zakon-O-Zemljisnim-Knjigama-Strucnaknjizara

Zakon o zemljišnim knjigama – knjiga+CD (2020) – Dinka Šago, Zrinka Tironi, Darko Vrljić

0 out of 5
(0)

Priredili: Dinka Šago, Zrinka Tironi, Darko Vrljić
Uvez: tvrdi
Format: B5
Broj stranica: 1530
Jezik: hrvatski, latinica

SKU: N/A
103,52  (779,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu

Zaštita Jadrana – Davor Vidas

0 out of 5
(0)

Autor: Davor Vidas
Broj stranica: 276
Godina izdanja: 2007.
Vrsta uveza: meki uvez
Dimenzije stranica: 16,5 x 24 cm
Jezik: hrvatski

SKU: N/A
19,91  (150,01 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Zakon o obveznim odnosima

Zakon o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18)

0 out of 5
(0)

Autor:
Broj stranica: 184
Godina izdanja: 2018.
Vrsta uveza: meki uvez
Dimenzije stranica: 21 x 28 cm
Jezik: hrvatski

17,25  (129,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu

Zakon o obveznom odnosima s izmjenama iz 2018. i dodatnom sudskom praksom – Ivica Crnić

0 out of 5
(0)
autor: Ivica Crnić
broj stranica: 2468
godina izdanja: 2018.
vrsta uveza: tvrdi uvez
jezik: hrvatski
131,40  (990,03 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
11,15  (84,01 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Zakon_o_Parnicnom_postupku

Zakon o parničnom postupku – Urednički pročišćeni tekst, rujan 2019.

0 out of 5
(0)

autor:
broj stranica: 162
godina izdanja: 2019.
vrsta uveza:
jezik: Hrvatska

11,15  (84,01 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – KNJIGA +CD (2019) – Ivan Jurić dipl. iur.

0 out of 5
(0)

Autor: Ivan Jurić dipl. iur.
Broj stranica: 1504
Godina izdanja: 2019.
Vrsta uveza: tvrdi uvez
Dimenzije stranica: 17.6 x 25 cm
Jezik: hrvatski

116,79  (879,95 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Zakon-o-parnicnom-postupku-XXIV-Strucnaknjizara

Zakon o parničnom postupku, XXIV. izmijenjeno i dopunjeno izdanje – Siniša Triva, Mihajlo Dika

0 out of 5
(0)

autor: Siniša Triva, Mihajlo Dika
broj stranica: 528
godina izdanja: 2019.
vrsta uveza: meki
jezik: Hrvatski

29,86  (224,98 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Zakon-o-SIGURNOSTI-PROMETA-NA-CESTAMA-Strucnaknjizara

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

0 out of 5
(0)

autor: Uredništvo knjiga i časopisa Narodnih novina d.d.
broj stranica: 212
godina izdanja: 2019.
vrsta uveza: tvrdi
jezik: Hrvatski

8,63  (65,02 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
zakon-o-sprjecavanju-pranja-novca-i-financiranja-terorizma-Strucnaknjizara

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s podzakonskim aktima i komentarom – 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

0 out of 5
(0)

autor: Ivica Maros, Ante Biluš, Tomislav Sertić
broj stranica: 456
godina izdanja: 2019.
vrsta uveza: meki
jezik: Hrvatski

65,04  (490,04 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu

Zakon o sustavu državne uprave i Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave – Zdenka Pogarčić

0 out of 5
(0)

Autor: Zdenka Pogarčić
Broj stanica: 80
Godina izdanja: 2020.
Vrsta uveza: meki uvez
Dimenzije stranica:
Jezik: hrvatski

15,27  (115,05 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Zakon-O-Sustavu-Drzavne-uprave-Zdenka-Pogarcic-Strucna-knjizara

Zakon o sustavu državne uprave i Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave – Zdenka Pogarčić

0 out of 5
(0)

autor: Zdenka Pogarčić
broj stranica: 80
godina izdanja: 2020.
vrsta uveza: meki
jezik: Hrvatski

15,27  (115,05 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Zakon o trgovačkim društvima - strucnaknjizara
17,25  (129,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Zakon_o_trgovackim_drustvima-Strucnaknjizara
16,73  (126,05 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Zakon-o-trgovackim-drustvima-Strucna-knjizara

Zakon o trgovačkim društvima – 2. izmijenjeno izdanje

0 out of 5
(0)

autor: Uredništvo knjiga i časopisa Narodnih novina d.d.
broj stranica: 392
godina izdanja: 2019.
vrsta uveza: meki
jezik: Hrvatski

11,95  (90,04 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
KnjigaZakon-o-trgovackim-drustvima-i-zakon-o-sudskom-registru-Marijan_Dunatov-Strucnaknjizara

Zakon o trgovačkim društvima i Zakon o sudskom registru – U sudskoj praksi – Marijan Dunatov

0 out of 5
(0)

autor: Marijan Dunatov
broj stranica: 1266
godina izdanja: 2020.
vrsta uveza: tvrdi
jezik: hrvatski

103,52  (779,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
zakon-o-trgovackim-drustiva-strucna-knjizara

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U SUDSKOJ PRAKSI – Marijan Dunatov

0 out of 5
(0)
 • Autor: Marijan Dunatov
 • Godina izdanja: 2020.
 • Broj stranica: 1350
 • Jezik: hrvatski
103,52  (779,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu

Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o sudskom registru – Pravilnik o načinu upisa u sudski registar – Jakša Barbić

0 out of 5
(0)

autor: Jakša Barbić

broj stranica:1150

godina izdanja: 2020

vrsta uveza: tvrdi uvez

jezik: hrvatski

63,04  (474,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Zakon o upravnim sporovima u sudskoj praksi

Zakon o upravnim sporovima u sudskoj praksi – Sudske odluke i pravna shvaćanja – Franciska Dominković, Mira Kovačić

0 out of 5
(0)

Autor: Franciska Dominković, Mira Kovačić
Broj stranica: 442
Godina izdanja: 2018.
Vrsta uveza: tvrdi uvez
Dimenzije stranica: 17 x 24 cm
Jezik: hrvatski

49,11  (370,02 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Zakon-O-Zemljisnim-Knjigama-Strucnaknjizara

Zakon o zemljišnim knjigama – knjiga+CD (2020) – Dinka Šago, Zrinka Tironi, Darko Vrljić

0 out of 5
(0)

Priredili: Dinka Šago, Zrinka Tironi, Darko Vrljić
Uvez: tvrdi
Format: B5
Broj stranica: 1530
Jezik: hrvatski, latinica

103,52  (779,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu

Zaštita Jadrana – Davor Vidas

0 out of 5
(0)

Autor: Davor Vidas
Broj stranica: 276
Godina izdanja: 2007.
Vrsta uveza: meki uvez
Dimenzije stranica: 16,5 x 24 cm
Jezik: hrvatski

19,91  (150,01 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Zakon o obveznim odnosima

Zakon o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18)

0 out of 5
(0)

Autor:
Broj stranica: 184
Godina izdanja: 2018.
Vrsta uveza: meki uvez
Dimenzije stranica: 21 x 28 cm
Jezik: hrvatski

17,25  (129,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu

Zakon o obveznom odnosima s izmjenama iz 2018. i dodatnom sudskom praksom – Ivica Crnić

0 out of 5
(0)
autor: Ivica Crnić
broj stranica: 2468
godina izdanja: 2018.
vrsta uveza: tvrdi uvez
jezik: hrvatski
131,40  (990,03 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
11,15  (84,01 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Zakon_o_Parnicnom_postupku

Zakon o parničnom postupku – Urednički pročišćeni tekst, rujan 2019.

0 out of 5
(0)

autor:
broj stranica: 162
godina izdanja: 2019.
vrsta uveza:
jezik: Hrvatska

11,15  (84,01 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – KNJIGA +CD (2019) – Ivan Jurić dipl. iur.

0 out of 5
(0)

Autor: Ivan Jurić dipl. iur.
Broj stranica: 1504
Godina izdanja: 2019.
Vrsta uveza: tvrdi uvez
Dimenzije stranica: 17.6 x 25 cm
Jezik: hrvatski

116,79  (879,95 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Zakon-o-parnicnom-postupku-XXIV-Strucnaknjizara

Zakon o parničnom postupku, XXIV. izmijenjeno i dopunjeno izdanje – Siniša Triva, Mihajlo Dika

0 out of 5
(0)

autor: Siniša Triva, Mihajlo Dika
broj stranica: 528
godina izdanja: 2019.
vrsta uveza: meki
jezik: Hrvatski

29,86  (224,98 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Zakon-o-SIGURNOSTI-PROMETA-NA-CESTAMA-Strucnaknjizara

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

0 out of 5
(0)

autor: Uredništvo knjiga i časopisa Narodnih novina d.d.
broj stranica: 212
godina izdanja: 2019.
vrsta uveza: tvrdi
jezik: Hrvatski

8,63  (65,02 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
zakon-o-sprjecavanju-pranja-novca-i-financiranja-terorizma-Strucnaknjizara

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s podzakonskim aktima i komentarom – 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

0 out of 5
(0)

autor: Ivica Maros, Ante Biluš, Tomislav Sertić
broj stranica: 456
godina izdanja: 2019.
vrsta uveza: meki
jezik: Hrvatski

65,04  (490,04 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu

Zakon o sustavu državne uprave i Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave – Zdenka Pogarčić

0 out of 5
(0)

Autor: Zdenka Pogarčić
Broj stanica: 80
Godina izdanja: 2020.
Vrsta uveza: meki uvez
Dimenzije stranica:
Jezik: hrvatski

15,27  (115,05 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Zakon-O-Sustavu-Drzavne-uprave-Zdenka-Pogarcic-Strucna-knjizara

Zakon o sustavu državne uprave i Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave – Zdenka Pogarčić

0 out of 5
(0)

autor: Zdenka Pogarčić
broj stranica: 80
godina izdanja: 2020.
vrsta uveza: meki
jezik: Hrvatski

15,27  (115,05 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Zakon o trgovačkim društvima - strucnaknjizara
17,25  (129,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Zakon_o_trgovackim_drustvima-Strucnaknjizara
16,73  (126,05 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Zakon-o-trgovackim-drustvima-Strucna-knjizara

Zakon o trgovačkim društvima – 2. izmijenjeno izdanje

0 out of 5
(0)

autor: Uredništvo knjiga i časopisa Narodnih novina d.d.
broj stranica: 392
godina izdanja: 2019.
vrsta uveza: meki
jezik: Hrvatski

11,95  (90,04 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
KnjigaZakon-o-trgovackim-drustvima-i-zakon-o-sudskom-registru-Marijan_Dunatov-Strucnaknjizara

Zakon o trgovačkim društvima i Zakon o sudskom registru – U sudskoj praksi – Marijan Dunatov

0 out of 5
(0)

autor: Marijan Dunatov
broj stranica: 1266
godina izdanja: 2020.
vrsta uveza: tvrdi
jezik: hrvatski

103,52  (779,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
zakon-o-trgovackim-drustiva-strucna-knjizara

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U SUDSKOJ PRAKSI – Marijan Dunatov

0 out of 5
(0)
 • Autor: Marijan Dunatov
 • Godina izdanja: 2020.
 • Broj stranica: 1350
 • Jezik: hrvatski
103,52  (779,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu

Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o sudskom registru – Pravilnik o načinu upisa u sudski registar – Jakša Barbić

0 out of 5
(0)

autor: Jakša Barbić

broj stranica:1150

godina izdanja: 2020

vrsta uveza: tvrdi uvez

jezik: hrvatski

63,04  (474,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Zakon o upravnim sporovima u sudskoj praksi

Zakon o upravnim sporovima u sudskoj praksi – Sudske odluke i pravna shvaćanja – Franciska Dominković, Mira Kovačić

0 out of 5
(0)

Autor: Franciska Dominković, Mira Kovačić
Broj stranica: 442
Godina izdanja: 2018.
Vrsta uveza: tvrdi uvez
Dimenzije stranica: 17 x 24 cm
Jezik: hrvatski

49,11  (370,02 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Zakon-O-Zemljisnim-Knjigama-Strucnaknjizara

Zakon o zemljišnim knjigama – knjiga+CD (2020) – Dinka Šago, Zrinka Tironi, Darko Vrljić

0 out of 5
(0)

Priredili: Dinka Šago, Zrinka Tironi, Darko Vrljić
Uvez: tvrdi
Format: B5
Broj stranica: 1530
Jezik: hrvatski, latinica

103,52  (779,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu

Zaštita Jadrana – Davor Vidas

0 out of 5
(0)

Autor: Davor Vidas
Broj stranica: 276
Godina izdanja: 2007.
Vrsta uveza: meki uvez
Dimenzije stranica: 16,5 x 24 cm
Jezik: hrvatski

19,91  (150,01 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu

Prikazuje se 181–200 od 203 rezultata