Aktualna pitanja radnog i službeničkog prava – Irena Cvitanović, Domagoj Franjo Frntić, Darko Milković, Vesna Šiklić Odak

Autor: Irena Cvitanović, Domagoj Franjo Frntić, Darko Milković, Vesna Šiklić Odak
Broj stranica: 360
Godina izdanja: 2016.
Vrsta uveza: meki uvez
Dimenzije stranica: 24 x 17 cm
Jezik: hrvatski

30,52  (229,95 kn)

1 EUR = 7,53450 HRK

Opis

Područje radnopravnih odnosa u Republici Hrvatskoj uređeno je brojnim zakonskim propisima, kao i propisima autonomnog prava. Temelj razvitka svake države i državnopravnog ustroja su odredbe Ustava. Tako članak 55. Ustava Republike Hrvatske utvrđuje da svatko ima pravo na rad i slobodu rada. Svatko slobodno bira posao i zaposlenje i svakomu je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost. Te odredbe sadržavaju i mnogi međunarodni propisi počevši od Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda pa do posebnih Konvencija MOR-a i prakse ECHR-a i naših sudova. Stoga, u ovom priručniku autori pišu o aktualnim pitanjima radnog i službeničkog prava, odnosno o temeljnim institutima službeničkog prava. Tako se u prvom radu govori o aktualnostima iz područja radnih odnosa koje se odnose na primjenu Zakona o parničnom postupku te na očekivane izmjene i dopune toga Zakona, koje se, prije svega, odnose na ogledni postupak. U radu se istodobno ukazuje i na institut dostave, osobito u tzv. predpostupku iz radnih odnosa, uzimajući pritom u obzir i primjenu članka 6. Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. Tema drugog rada je raspored radnog vremena kao institut reguliran na osobit način Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14). U radu se analiziraju odredbe instituta punog, nepunog i skraćenog radnog vremena i preraspodjele radnog vremena, uz korištenje mišljenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske, koja su razriješila mnoge dvojbe u primjeni tih instituta u praksi.Službeničko pravo državnih službenika na temelju Zakona o državnim službenicima i kolektivnih ugovora i službenički odnosi službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi tema su trećeg rada. Unutar te teme obrađuje se sustav sukoba interesa i odgovornosti službenika, uz ogledne primjere, a donose se i odgovori na najčešća pitanja iz prakse. I na kraju, četvrti rad odnosi se na važan institut prestanka ugovora o radu u kojem je, kroz sudsku praksu, donesen pregled i analizirana brojna pitanja vezana uz primjenu instituta prestanka ugovora o radu. U priručniku donosimo i zakonske tekstove, i to 1.) Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14) 2.) Zakon o državnim službenicima (Nar. nov., br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – proč. tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15 – Odluka USRH – redakcijski pročišćeni tekst) 3.) Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 86/08 i 61/11 – redakcijski pročišćeni tekst), kao pomoć i za lakše snalaženje u radnopravnim odnosima i složenim pitanjima te materije.