Biokemijsko inženjerstvo – Vladimir Marić i Božidar Šantek

autor: Vladimir Marić i Božidar Šantek
broj stranica: 388
godina izdanja: 2009.
vrsta uveza: tvrdi
dimenzije knjige širina i visina: 165 x 240 mm
jezik: hrvatski

33,44  (251,95 kn)

1 EUR = 7,53450 HRK

Opis

Knjiga je osnovni udžbenik za studente Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu i sadržava potrebna teorijska biokemijsko-inženjerska znanja za vođenje starih i novih biotehnoloških procesa.

Iako u svijetu postoji bogata literatura o tome, ovo je, unatoč 50 godina postojanja studija biotehnologije na Sveučilištu u Zagrebu, prva knjiga napisana na hrvatskom jeziku.

Djelo se temelji na pažljivom odabiru teorijskih i praktičnih spoznaja objavljenih u svjetskoj literaturi i osobnih iskustava, stečenih u znanstvenoistraživačkom radu te suradnji s industrijom.

Sadržava sljedeća poglavlja:

Biokemijsko inženjerstvo i pravci njegova razvoja;
Biotehnološki procesi i biokatalitički postupci;
Uzgoj mikroorganizama;
Kinetika mikrobnih procesa i masene bilance punidbenih (šaržnih) i polukontinuiranih postupaka uzgoja mikroorganizama;
Kontinuirani uzgoj mikroorganizama i masene bilance kontinuiranih sustava;
Stehiometrijska razmatranja mikrobnog rasta i tvorbe metabolita te ocjena uspješnosti procesa;
Oprema za vođenje biotehnoloških procesa;
Praćenje, nadzor i regulacija biotehnoloških procesa;
Određivanje sastojaka mikrobne kulture i stanja bioprocesa u bioreaktoru;
Sterilizacija hranjivih podloga, zraka i opreme;
Aeracija i miješanje;
Matematički modeli i njihova primjena za nadzor i optimalizaciju biotehnoloških procesa;
Imobilizirani biokatalizatori;
Izdvajanje proizvoda biotehnoloških procesa.