Demogeografija – Stanovništvo u prostornim odnosima i procesima – Ivo Nejašmić

Autor: Ivo Nejašmić
Broj stranica: 284
Godina izdanja: 2006.
Vrsta uveza: tvrdi uvez
Dimenzije stranica: 22 x 28 cm
Jezik: hrvatski

31,58  (237,94 kn)

1 EUR = 7,53450 HRK

Opis

Knjiga obuhvaća svu relevantnu problematiku geografije stanovništva. Težište joj na razumijevanju i objašnjavanju dinamičkih komponenti stanovništva, tj. prirodnog kretanja i prostorne pokretljivosti. Važno mjesto zauzima i prostorno-vremenska međuzavisnost spomenutih komponenti koja, izravno ili neizravno, uzrokuje promjene i razlike u broju, razmještaju i sastavu stanovništva.

Obrađeno je 50-ak tematskih cjelina razvrstanih u šest poglavlja:

• Uvod u geografsko proučavanje stanovništva
• Razmještaj stanovništva na Zemlji
• Razvoj svjetskog stanovništva /naseljenosti/
• Kretanje stanovništva
• Sastav stanovništva
• Stanovništvo, okoliš i razvoj.

 

• Knjiga obuhvaća 284 str., sa 117 slika (kartograma i dijagrama), 66 tablica, 305 navoda u popisu literature, abecednim kazalom pojmova i kazalom imena.

• Autor se koristio opsežnom relevantnom domaćom i inozemnom literaturom iz geografije stanovništva te iz demografije, sociologije i drugihznanstvenih disciplina, kao i najnovijim statističkim podacima.

• Navedeni su brojni primjeri koji dodatno objašnjavaju osnovni sadržaj.

• Unutar gotovo svake tematske cjeline izdvojeni su dijelovi u kojima se razmatra odgovarajuća problematika stanovništva Hrvatske.

• Slike su u funkciji razumijevanja prostornih razlika u demografskom razvoju: posebice valja istaknuti dvadesetak tematskih karata koje predočuju diferencirana demografska obilježja i procese u svijetu.

• Dio sadržaja dodatno je objašnjen u gotovo tristo bilješki (na dnu stranica).

Knjiga je ponajprije namijenjena geografima, a trebala bi biti ײ:pri ruciײ: i drugim stručnjacima (sociolozima, ekonomistima, politolozima, planerima i dr.). Djelo potpuno zadovoljava potrebe studija geografije (tj. nastavni program predmeta Demogeografija) te je prihvaćeno kao udžbenik Sveučilišta u Zagrebu (Manualia universitatis studiorum Zagrabiensis).