Digitalno regulisani elektromotorni pogoni – Darko Marčetić i Petar Matić

Autor: Darko Marčetić i Petar Matić
Godina izdanja: 2020.
Broj stranica: 340
Jezik: srpski – latinica

60,78  (457,95 kn)

1 EUR = 7,53450 HRK

Opis

Udžbenik je prvenstveno namenjen studentima koji se po prvi put susreću sa problematikom digitalno regulisanih elektromotornih pogona, a za praćenje izlaganja neophodna su elementarna znanja iz osnova rada električnih mašina i pogona, mehanike, kontinualnih i digitalnih sistema automatskog upravljanja, energetske elektronike, kao i mikroprocesorskog upravljanja pretvaračima.

Ovaj udžbenik je nastao kao rezultat dugogodišnje saradnje njegovih autora u oblasti savremenih digitalno regulisanih elektromotornih pogona. Osnovu udžbenika čine predavanja koja autori držestudentima Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i Elektrotehničkog fakulteta u Banjoj Luci, na više predmeta osnovnih (prvi ciklus) i master (drugi ciklus) studija, a on je nadograđen i pojedinim rezultatima zajedničkog naučnoistraživačkog rada autora.

Savremeni digitalni regulisani elektromotorni pogoni su veoma široka i multidisciplinarna oblast. U dugom periodu razvoja i primene, prelomne tačke su predstavljali iskoraci u razvoju pojedinih tehnologija i teorijskih pristupa (energetske elektronike, analize dinamičkih sistema, primene mikroprocesora itd). Međutim, osnova svakog regulisanog pogona je ostala ista, a to je da se električnim motorom upravlja tako da on postane linearni konvertor momenta, na koju se nadograđuju odgovarajuće strukture za regulaciju brzine i položaja. Upravo zbog toga je ovaj udžbenik koncipiran tako da se prvo predstave svi ključni aspekti regulisanog elektromotornog pogona sa motorom kao linearnim pojačavačem momenta, pa da se nakon toga obrade konkretni digitalno regulisani elektromotorni pogoni sa motorom jednosmerne struje, asinhronim i sinhronim motorom.