Digitalno upravljanje u proizvodnji – Saša Prodanović i Slobodan Lubura

Autor: Saša Prodanović i Slobodan Lubura
Broj stranica: 219
Godina izdanja: 2021.
Jezik: srpski

210,00 kn

Opis

Univerzitetski udžbenik „Digitalno upravljanje u proizvodnji“, napisan je 
kao osnovna literatura za predmet „Digitalni sistemi“. S tim u vezi, prezentovano 
gradivo prilagođeno je programskom sadržaju pomenutog predmeta. Namijenjen 
je studentima master studija studijskog programa Mašinstvo, na smjeru 
Proizvodno mašinstvo, Mašinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. 
Osim studenata, udžbenik može poslužiti i zainteresovanim inženjerima mašinstva 
i elektrotehnike, koji se bave automatizacijom proizvodnje.


Nemjerljiv doprinos obrazovanju studenata Mašinskog fakulteta Istočno 
Sarajevo, u području automatskog upravljanja, u pogledu sticanja fundamentalnih 
znanja dao je dr Novak Nedić, redovni profesor u penziji Fakulteta za mašinstvo i 
građevinarstvo u Kraljevu, Univerziteta u Kragujevcu, dok su u domenu primjene 
digitalnih sistema u proizvodnji, veliki trag ostavili dr Vučko Mečanin i dr Ljubomir 
Lukić, redovni profesori u penziji sa istog fakulteta. U ovoj oblasti, ističe se i 
doprinos dr Aleksandra Košaraca, docenta Mašinskog fakulteta, Univerziteta u 
Istočnom Sarajevu.

Cilj ovog udžbenika, kao i predmeta za koji je napisan, je da se nadogradi 
znanje studenata, koje je stečeno u okviru grupe predmeta na osnovnim 
studijama, iz oblasti automatike. Shodno tome, vođeno je računa o svim oblastima 
koje studenti na smjeru Proizvodno mašinstvo, studijskog programa Mašinstvo, 
izučavaju na prvom ciklusu studija, gdje spadaju: osnovi informatike, osnovi 
sistema i automatskog upravljanja, pneumatika, automatizacija proizvodnih 
sistema, mehatronika i druge. Prateći program predmeta za koji je napisan, 
udžbenik ne ulazi u dubinu, tj. fundament digitalnih sistema upravljanja, već 
slikovito čitaocu predstavlja njihovu primjenu u proizvodnji.
S ciljem da studenti 
dobiju što veći obim konkretnih ishoda učenja, posebna pažnja je posvećena 
programabilnim logičkim kontrolerima (PLK) (eng. programmable logic controller – 
PLC), kao i pneumatskim sistemima upravljanja. Imajući u vidu da je štivo 
prvenstveno namijenjeno diplomiranim inženjerima mašinstva, struktura 
udžbenika je takva da su digitalni sistemi upravljanja i njihove komponente, gdje 
je god to moguće, prvo objašnjeni na bazi pneumatike, a nakon obrađenih PLK, 
pristupljeno je njihovoj elektronskoj realizaciji. Tome u prilog ide i činjenica, da su 
današnji sistemi u industriji veoma često kombinacija elektronskih, električnih i 
pneumatskih komponenti, kao i ekspanzija digitalne pneumatike u okviru 
Industrije 4.0. Materija u ovom udžbeniku je izložena kroz šest poglavlja. 
U prvom poglavlju su predstavljeni pneumatski logički elementi, koji se 
koriste u okviru upravljačkih sistema.