Dinamika električnih strojeva – Martin Jadrić, Božidar Frančić

autor: Martin Jadrić, Božidar Frančić
broj stranica: 590
godina izdanja: 1997.
vrsta uveza: tvrdi
dimenzije knjige širina i visina: 16,5 x 24 cm
jezik: hrvatski

262,50 kn

Opis

Knjiga je prvenstveno namijenjena studentima elektrotehnike na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju, pri čemu se podrazumijeva da oni već posjeduju određeno znanje o električnim strojevima.

U programu dodiplomskog studija uobičajeno je da studenti savladaju poopćenu teoriju i metode proračuna dinamičkih režima rada električnih strojeva simuliranjem na računalu.

Autor se nada da će knjiga pobuditi pozornost i biti od koristi inženjerima elektrotehnike različitih specijalnosti koji u praksi rješavaju probleme povezane s električnim strojevima, te da će dobro poslužiti svima koji žele proširiti svoje znanje o temama koje su u njoj obrađene.

Posebno može biti korisna projektantima električnih strojeva i elektromotornih pogona, ali i inženjerima koji se bave elektroenergetskim sustavima i električnim industrijskim i transportnim postrojenjima.

 

Sadržaj;

Predgovor

1. OSNOVE ANALIZE ELEKTRIČNIH STROJEVA

1.1. Uvod
1.2. Magnetski spregnuti strujni krugovi – transformatori
1.2.1. Naponske jednadžbe i nadomjesna shema
1.2.2. Korijeni karakteristične jednadžbe, vremenske konstante
1.2.3. Operatorska impedancija u kratkom spoju
1.2.3. Simuliranje magnetski spregnutih strujnih krugova sa zasićenom jezgrom na digitalnom računalu
1.3. Elektromehanička pretvorba energije
1.3.1. Bilanca energije u elektromehaničkom sustavu
1.3.2. Akumulirana magnetska energija
1.3.3. Elektromagnetska sila i moment
1.4. Jednadžbe električnog stroja u općem obliku
1.5. Bilanca snage u električnom stroju

2. OPĆI MODEL ELEKTRIČNOG STROJA

2.1. Uvod
2.2. Struktura, pretpostavke i zanemarenja
2.3. Induktiviteti
2.4. Naponske jednadžbe – vektorski oblik
2.4.1. Rezultirajući vektori dvofaznih varijabli
2.4.2. Jednadžbe ulančenih tokova
2.4.3. Vektorske naponske jednadžbe
2.5. Elektromagnetski moment i elektromehanička pretvorba energije
2.5.1. Jednadžba elektromagnetskog momenta
2.5.2. Uvjeti za trajnu elektromehaničku pretvorbu energije

3. TRANSFORMACIJA KOORDINATA

3.1. Uvod
3.2. Transformacija među koordinatnim sustavima različitih brzina vrtnje
3.3. Transformacija trofaznih varijabli
3.3.1. Rezultirajući vektori trofaznih varijabli
3.3.2. Jednadžbe transformacija
3.3.3. Transformacija izraza za snagu trofaznog sustava
3.4. Transformacija simetričnog trofaznog strujnog kruga
3.4.1. Radni otpori
3.4.2. Induktivni elementi
3.4.3. Kapacitivni elementi
3.5. Transformacija simetričnog trofaznog sinusnog sustava
3.5.1. Jednadžbe za dq0 varijable
3.5.2. Definicija fazora pomoću dq varijabli u stacionarnom stanju
Dodatak 3A Primjena transformacije rotorskih varijabli na jednadžbe za ulančene tokove općeg modela električnog stroja 103

4. DVOOSNA TEORIJA ELEKTRIČNIH STROJEVA

4.1. Uvod
4.2. Opći model s transformiranim varijablama
4.2.1. Transformiranje u statorski koordinatni sustav
4.2.2. Naponske jednadžbe u statorskom koordinatnom sustavu
4.2.3. Jednadžba elektromagnetskog momenta u statorskom koordinatnom sustavu
4.2.4. Svođenje parametara i nadomjesna shema
4.2.5. Bilanca snage
4.3. Električni stroj s istaknutim polovima na rotoru
4.3.1. Određivanje induktiviteta dvofaznog stroja na temelju usporedbe s općim modelom
4.3.2. Transformiranje u rotorski koordinatni sustav
4.3.3. Naponske jednadžbe u rotorskom koordinatnom sustavu
4.3.4. Jednadžba elektromagnetskog momenta u rotorskom koordinatnom sustavu
4.4. Električni stroj s konstantnim zračnim rasporom
4.4.1. Naponske jednadžbe u proizvoljno rotirajućem koordinatnom sustavu
4.4.2. Jednadžba elektromagnetskog momenta u proizvoljno rotirajućem koordinatnom sustavu
4.5. Sustav jediničnih vrijednosti
4.5.1. Bazične veličine
4.5.2. Jednadžbe dvoosnih modela u sustavu jediničnih vrijednosti

5. ISTOSMJERNI STROJEVI

5.1. Uvod
5.2. Funkcija kolektora – fizička transformacija varijabli
5.3. Naponske jednadžbe i momentna jednadžba
5.4. Osnovne vrste istosmjernih strojeva
5.4.1. Nezavisno uzbuđeni istosmjerni stroj
5.4.2. Poredno uzbuđeni istosmjerni stroj
5.4.3. Serijski uzbuđeni istosmjerni stroj
5.4.4. Kompaundni istosmjerni stroj
5.5. Dinamičke karakteristike istosmjernog nezavisnog motora
5.5.1. Primjena sustava jediničnih vrijednosti
5.5.2. Zalet istosmjernog motora
5.5.3. Skokovita promjena opterećenja
5.5.4. Linearizacija jednadžbi stroja
5.6. Amplidin

6. TEORIJA ASINKRONIH STROJEVA

6.1. Uvod
6.2. Svođenje simetričnog trofaznog stroja na dvoosni model
6.2.1. Naponske jednadžbe
6.2.2. Jednadžba elektromagnetskog momenta
6.2.3. Vektorske jednadžbe
6.3. Stacionarna stanja
6.3.1. Nadomjesna shema
6.3.2. Kružni dijagrami rezultirajućih vektora
6.3.3. Momentna karakteristika
6.3.4. Utjecaj frekvencije napona napajanja
6.4. Asinkroni motor napajan iz strujnog izvora
6.4.1. Stacionarna stanja
6.4.2. Karakteristike motora pri konstantnom glavnom toku
6.4.3. Matematički model za dinamička stanja
6.5. Dvofazni nesimetrični asinkroni stroj
6.5.1. Jednadžbe stroja u statorskom koordinatnom sustavu
6.5.2. Stacionarna stanja
6.5.3. Jednofazni asinkroni motor
Dodatak 6A Izvod parametara kružnog dijagrama vektora struje statora

7. MODELIRANJE KAVEZNIH ASINKRONIH STROJEVA S IZRAĐENIM POTISKIVANJEM STRUJE U ROTORU

7.1. Uvod
7.2. Naponske jednadžbe kaveznog namota
7.2.1. Matrični oblik
7.2.2. Vektorski oblik
7.3. Dvokavezni rotor
7.4. Nadomjesne sheme visokog štapa u utoru
7.4.1. Zamjena štapa konačnim brojem dionih vodiča
7.4.2. Metoda ekvivalentnog dvokaveza
7.4.3. Približno rješenje diferencijalne jednadžbe za impedanciju štapa
7.5. Matematički modeli
7.5.1. Model stroja s n-kaveznim rotorom
7.5.2. Model zasnovan na približnom rješenju diferencijalne jednadžbe za impedanciju štapa
Dodatak 7A Induktiviteti kaveznog stroja
Dodatak 7B Svođenje veličina kaveznog namota na trofazni stator

8. PRIJELAZNE POJAVE U ASINKRONOM STROJU S KONSTANTNOM BRZINOM VRTNJE

8.1. Uvod
8.2. Slobodne komponente rezultirajućih vektora struja i ulančenih tokova
8.2.1. Analitička rješenja
8.2.2. Analiza korijena karakteristične jednadžbe
8.3. Uklapanje motora sa zakočenim rotorom na mrežu
8.3.1. Početne vrijednosti slobodnih komponenata
8.3.2. Odzivi struja i analiza elektromagnetskog momenta
8.4. Trofazni kratki spoj na stezaljkama asinkronog stroja
8.4.1. Ulančeni tokovi i struje
8.4.2. Elektromagnetski moment

9. TIPIČNI NELINEARNI DINAMIČKI REŽIMI KOD ASINKRONIH STROJEVA

9.1. Uvod
9.2. Simuliranje asinkronog stroja na digitalnom računalu
9.2.1. Prošireni matematički model
9.2.2. Simuliranje različitih uvjeta napajanja
9.3. Zalet asinkronog motora
9.3.1. Analiza slobodnih komponenata
9.3.2. Analiza dinamičke momentne karakteristike
9.3.3. Energetska bilanca
9.3.4. Elektromehaničke oscilacije na kraju zaleta
9.3.5. Utjecaj vrtložnih struja u rotoru na dinamičke karakteristike pri zaletu kaveznog motora
9.3.6. Utjecaj parametara rotora na dinamički prekretni moment
9.4. Reverziranje i ponovno uklapanje asinkronog motora
9.4.1. Isklapanje motora s mreže
9.4.2. Postupak simuliranja
9.4.3. Analiza rezultata simuliranja
9.5. Skokovita promjena napona napajanja
9.5.1. Analitičko rješenje pri konstantnoj brzini rotora
9.5.2. Analiza rezultata simuliranja

10. ASINKRONI STROJ KAO LINEARIZIRANI DINAMIČKI SUSTAV

10.1. Uvod
10.2. Linearizacija matematičkog modela
10.2.1. Stroj bez potiskivanja struje u rotoru
10.2.2. Stroj s izraženim potiskivanjem struje u rotoru
10.3. Proračun i analiza vlastitih vrijednosti
10.3.1. Asinkroni stroj bez potiskivanja struje
10.3.2. Utjecaj vrtložnih struja u rotoru
10.4. Formuliranje prijenosnih funkcija
10.5. Analiza stabilnosti
10.5.1. Normiranje varijabli
10.5.2. Karta stabilnosti
10.5.3. Opći uvjet stabilnosti
10.6. Analiza dinamike asinkronog stroja uz zanemarenje otpora statora
10.6.1. Pojednostavljenje lineariziranog matematičkog modela
10.6.2. Pojednostavljene prijenosne funkcije
10.6.3. Skokovita promjena momenta opterećenja
10.6.4. Odziv na sinusni moment opterećenja – prisilne oscilacije
10.6.5. Skokovita promjena napona i frekvencije

11. TEORIJA SINKRONIH STROJEVA

11.1. Uvod
11.2. Svođenje trofaznog stroja s istaknutim polovima na rotoru na dvoosni model
11.2.1. Matrica induktiviteta
11.2.2. Jednadžbe stroja bez prigušnog namota
11.3. Sinkroni stroj s istaknutim polovima i prigušnim namotom na rotoru
11.3.1. Naponske jednadžbe
11.3.2. Prijelazni i početni induktiviteti – reaktancije
11.3.3. Operatorske impedancije i vremenske konstante
11.3.4. Jednadžbe stroja u obliku prikladnom za simuliranje
11.3.5. Kut opterećenja
11.4. Stacionarna stanja
11.4.1. Vektorski dijagram
11.4.2. Hodografi rezultirajućih vektora struje
11.4.3. Momentna karakteristika
11.4.4. Određivanje varijabli stanja u stacionarnoj točki
11.5. Jednadžbe sinkronih motora s permanentnim magnetima
11.5.1. Rotor s prigušnim namotom
11.5.2. Rotor bez prigušnog namota
Dodatak 11A Induktiviteti sinkronog stroja s istaknutim polovima na rotoru
Dodatak 11B Jednadžbe i vektorski dijagram sinkronog stroja prema IEC preporukama

12. ANALIZA UDARNIH KRATKIH SPOJEVA KOD SINKRONIH STROJEVA UZ KONSTANTNU BRZINU ROTORA

12.1. Uvod
12.2. Tropolni kratki spoj kod sinkronog stroja bez prigušnog namota
12.2.1. Ulančeni tokovi, pojednostavljena analitička rješenja
12.2.2. Struje uzbudnog i armaturnog namota
12.2.3. Elektromagnetski moment
12.3. Utjecaj prigušnog namota na karakteristike stroja pri tropolnom udarnom kratkom spoju
12.3.1. Analiza ulančenih tokova
12.3.2. Struje armaturnog namota
12.3.3. Napon iza subtranzijentne reaktancije
12.3.4. Struje uzbudnog i prigušnog namota
12.3.5. Elektromagnetski moment
12.4. Dvopolni kratki spoj
12.4.1. Primjena metode simetričnih komponenata
12.4.2. Harmonici u struji statora
12.4.3. Napon otvorene faze
12.4.4. Dvopolni kratki spoj na stezaljkama sinkronog stroja priključenog na krutu mrežu

13. TIPIČNI NELINEARNI DINAMIČKI REŽIMI KOD SINKRONIH STROJEVA

13.1. Uvod
13.2. Simuliranje sinkronih strojeva na digitalnom računalu
13.2.1. Simuliranje u rotorskom koordinatnom sustavu
13.2.2. Simuliranje simetričnih i nesimetričnih režima rada
13.2.3. Simuliranje zasićenja
13.3. Analiza prijelazne stabilnosti
13.3.1. Kriterij jednakih površina
13.3.2. Usporedba stvarne i približne prijelazne momentne karakteristike pri skokovitoj promjeni ulaznog momenta
13.3.3. Tranzijentna stabilnost pri tropolnom udarnom kratkom spoju – kritično vrijeme isključenja
13.3.4. Primjena matematičkog modela nižeg reda
13.4. Zalet sinkronog motora
13.4.1. Karakteristike kvazistacionarnog asinkronog zaleta
13.4.2. Dinamički zalet i sinkronizacija
13.4.3. Motor s permanentnim magnetima

14. SINKRONI STROJ KAO LINEARIZIRANI DINAMIČKI SUSTAV

14.1. Uvod
14.2. Linearizacija matematičkog modela
14.3. Proračun i analiza vlastitih vrijednosti
14.4. Formuliranje prijenosnih funkcija
14.5. Stabilnost u malom
14.6. Analiza dinamike sinkronog stroja uz zanemarenje otpora uzbudnog i armaturnog namota
14.6.1. Pojednostavljenje lineariziranog matematičkog modela
14.6.2. Pojednostavljene prijenosne funkcije
14.6.3. Prisilne oscilacije

Odaberi državu / Chose Country