Dječja dentalna medicina – Hrvoje Jurić

Autori: Amra Arslanagić Muratbegović, Elmedin Bajrić, Danko Bakarčić, Miloš Beloica, Gordana Buljan Flander, Jelena Dumančić, Sandra Hrvatin, Amina Huseinbegović, Nataša Ivančić Jokić, Mirjana Ivanović, Olivera Jovičić, Jelena Juloski, Sedin Kobašlija, Martina Majstorović, Jelena Č. Mandić, Zoran Mandinić, Nina Marković, Biljana Marković Vasiljković, Radoje Milosavljević, Željko B. Milosavljević, Enita Nakaš, Dubravka Negovetić-Vranić, Predrag V. Nikolić, Božidar Pavelić, Ivana Radović, Mediha Selimović-Dragaš, Tijana Sessa, Kyriacos Jack Toumba, Ana Vuković, Zoran R. Vulićević, Richard Welbury, Vesna Živojinović-Toumba
broj stranica: 512
godina izdanja: 2015
vrsta uveza: tvrdi
jezik: Hrvatski

79,37  (598,01 kn)

1 EUR = 7,53450 HRK

Opis

Dječja dentalna medicina jedno je od najzahtjevnijih područja rada u stomatologiji.

Skrb o pacijentima počinje od njihova najranijeg djetinjstva, a završava s adolescencijom. Kroz to vrijeme, skrbeći o pacijentima, stomatolozi pokrivaju cjelokupno stomatološko djelovanje, od bezubog pacijenta, preko mliječne i mješovite denticije, do pacijenta sa završenim rastom i razvojem stomatognatog sustava, kako njegova koštanog tako i dentalnog dijela, uvažavajući i psihosocijalni razvoj djeteta te poznavajući i to područje, prilagođavajući svoj klinički rad svakom pojedinom pacijentu.

Svojim sadržajem knjiga, sveučilišni udžbenik, je prilagođena gotovo svim razinama obrazovanja i djelovanja u dentalnoj medicini, od dodiplomskog i poslijediplomskog studija, do specijalizanata i specijalista dječje stomatologije te svih kliničara u praksi. Izabrana poglavlja mogu biti interesantna i specijalistima drugih stomatoloških disciplina te specijalistima pedijatrije ili obiteljske medicine, koji će u ovom udžbeniku moći pronaći informacije koje će im olakšati liječenje njihovih pacijenata.

(iz Predgovora)

U sklopu 24 poglavlja ove opsežne knjige obuhvaćen je niz bazičnih i kliničkih sadržaja prijeko potrebnih u primjeni u sveobuhvatnoj modernoj dječjoj dentalnoj medicini, a to su prenatalni razvitak kraniofacijalnog sustava, postnatalni rast i razvitak kraniofacijalnog sustava, poremećaji u razvoju kraniofacijalnog sustava, anomalije rasta i razvoja zuba, anatomska i histološka obilježja orofacijalnog područja, psihološki aspekti i kontrola ponašanja djece u stomatološkoj praksi, farmakološka kontrola boli i lokalna anestezija, sedacija i opća anestezija, kariologija mliječnih i trajnih zuba, liječenje pulpe u mliječnih i mladih trajnih zuba, specifične terapije zuba u dječjem izrastu, bolesti parodonta,  infektivne bolesti mekih tkiva usne šupljine, traume zuba, interceptivna ortodoncija, radiologija u dječjoj stomatologiji, djeca s posebnim potrebama u stomatologiji, oralnokirurški zahvati, liječenje djece sa sustavnim bolestima te zlostavljanje i  zanemarivanje djece.

Ovo djelo iznimno je vrijedno temeljno nastavno štivo – to je udžbenik koji uvelike olakšava svladavanje nastave u području dječje dentalne medicine, te je pogodan za diplomsku i poslijediplomsku nastavu u dentalnoj medicini.

Navedeni studijski sadržaji također su obvezan dio programa poslijediplomskog specijalističkog studija dentalne medicine.

Udžbenik je metodički vrlo prikladno koncipiran, a i dopunjen je mnogobrojnim ilustracijama i tablicama, što znatno olakšava praćenje materije predmeta i obogaćuje tekstualni dio knjige.

Ovo djelo iznimno je prikladno i suvremeno te je izvrsna literatura za uspješno svladavanje predmeta Dječja dentalna medicina u diplomskoj i poslijediplomskoj nastavi, te u specijalizaciji u tom području dentalne medicine

Vjekoslav Jerolimov