Elektrotehnika i elektronika 1, udžbenik – Nediljka Furčić i Zdravko Varga

140,00 kn

Opis

Udžbenik za 3. razred srednjih strukovnih škola.
Ovaj je udžbenik 1. dio kompleta za dvogodišnje učenje.

Sadržaj udžbenika u cijelosti je rađen prema okvirnom nastavnom planu i programu (novi kurikul iz 2017. godine) predmeta Elektrotehnika i elektronika za drugi razred za zanimanje tehničara za vozila i vozna sredstva u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija. Udžbenik se može koristiti i u drugim zanimanjima u kojima se obrađuju sadržaji obrađeni u udžbeniku.

Zbog složenog nastavnog sadržaja, cjelokupno nastavno gradivo u udžbeniku podijeljeno je u tri tematske cjeline, a svaka od tri nastavnih cjelina podijeljena na pojedine nastavne teme i jedinice. Na kraju svakog poglavlja dodana su pitanja za provjeru znanja. Gradivo je popraćeno opisom izvedbe, rada, svojstava i primjene pojedinih sklopova. Jasnoća iznesenog teksta upotpunjena je vrlo lijepim i preglednim ilustracijama, crtežima i električnim shemama. U  praćenju i savladavanju materije vrlo su korisne izdvojene napomene koje naglašavaju ključne izraze i definicije. Relativno složena materija opisuje se jednostavnim rječnikom.

Opisan pristup  služi učenikovu lakšem razumijevanju i savladavanju navedenog gradiva. Osim što doprinosi stjecanju znanja, udžbenik potiče na kreativnost u daljnjoj nadogradnji znanja i vještina u području elektrotehnike.

Odaberi državu / Chose Country