Englesko-hrvatski rječnik elektroničkog nazivlja – Zdravko Vlaić

autor: Zdravko Vlaić
broj stranica: 553
godina izdanja: 2008.
vrsta uveza: tvrdi
jezik: hrvatski

52,95  (398,95 kn)

1 EUR = 7,53450 HRK

Opis

Rječnik obuhvaća jezično blago od približno 21000 natuknica i stručnih naziva iz elektronike (npr. radij-ske i optičke komunikacije, televizija, mjeriteljstvo) i onih područja tehnike, matematike, fizike i kemije koja su neposredno povezana s elektronikom.

Uz manje poznate nazive dodano je i njihovo kratko objašnjenje; u tome je i posebna vrijednost ovog rječnika. Može dobro poslužiti znanstvenicima, stručnjacima raznih struka i studentima pri proučavanju opsežne znanstvene i stručne literature te pri pisanju radova. Dobro će poslužiti i prevoditeljima s engleskog na hrvatski i obratno.

Preuzeto iz Predgovora:

„U današnje vrijeme gotovo da nema područja ljudske djelatnosti u kojem se ne primjenjuju elek­tronički sklopovi i uređaji.
Bogatstvo rječnika svakoga jezika, pa tako i hrvatskoga, određeno je bogatstvom njegova stru­kovnog nazivlja. Najveći dio literature, uputa za rad i servisnih uputa pisanje na engleskom jeziku. To se posebno odnosi na profesionalnu elektroniku. Svakodnevno uvođenje novih riječi i izraza stvara sve više poteškoća u prevođenju. Hrvatski jezik svakako zaslužuje vlastito nazivlje. Pred vama je preko 20 000 natuknica iz toga područja.

Ovaj je rječnik rezultat više decenija moga bavljenja elektronikom, elektroničkim uređajima i mjeriteljstvom. Njegova je namjena pomoći svima koji se susreću s elektronikom: učenicima, studen­tima, tehničarima, inženjerima, profesorima, prevoditeljima.
Zbog sve složenijih uređaja uz elektroničko nazivlje unesen je i dio nazivlja iz srodnih znanstvenih grana, posebno iz fizike i informatike. Područje biofizike i elektrofiziologije obrađeno je samo ukratko, a nešto su šire dodirnuti industrijska elektronika i mjeriteljstvo. Uz poluvodiče u Rječniku je i dio nazivlja iz područja elektronskih cijevi koje su još uvijek u uporabi.

Nadam se da sam uz pomoć recenzenata i lektorice, uspio pronaći pravo hrvatsko nazivlje za najveći dio engleskog iz područja elektronike.
Za veoma mali dio engleskih izraza nisam uspio naći prikladne hrvatske prijevode nego sam ih samo objasnio.

Složene kratice su najprije napisane u punom nazivu s velikim početnim slovima riječi od kojih su nastale, a potom u posebnom poglavlju, gdje su poredane po abecednom redu. Navedeno značenje krati­ca samo je jedno od mogućih i to u elektronici.

U okruglim zagradama su napomene i izvori određenih objašnjenja. U uglatim su zagradama, uz iz­nimke u formulama, mjerne jedinice. Unutar znakova upućivanja < > je područje primjene određene sastavnice, sklopa ili uređaja ili teoretsko područje kojem određeni pojam pripada.”

 

Hrvatsko-engleski-rjecnik-elektronickog-nazivlja-Strucnaknjizara.pdf