-26,47  (199,44 kn)

Eurocode 3-1-8 Proračun spojeva – Komentar s primjerima – Mr. sc. Vjenceslav Leko dipl. ing. građ.

autor: Mr. sc. Vjenceslav Leko dipl. ing. građ.
recenzent: Prof. Dr. Dragan Buđevac dipl. ing. građ.
broj stranica: 505
godina izdanja: 2013.
vrsta uveza: tvrdi uvez
jezik: hrvatski

26,48  (199,51 kn)

1 EUR = 7,53450 HRK

Opis

OPIS SADRŽAJA KNJIGE

Knjiga autora Vjenceslava Leke “EUROCODE 3-1-8 Proračun spojeva Komentar s primjerima” tretira aktualnu problematiku uvođenja novog europskog propisa za projektiranje čeličnih konstrukcija u svakodnevnu inženjersku praksu.

Ova knjiga je obrađena kroz dva dijela;

  • U prvom dijelu izložen je komentar na predmetni standard s velikim brojem numeričkih primjera različitih tipova spojeva koji se primjenjuju pri proračunu čeličnih konstrukcija.
  • U drugom dijelu priložene su tablice u kojima su pregledno prikazani pojedini dijelovi knjige s ciljem da se korisnici mogu nezavisno od same knjige poslužiti sažetim prilogom.

 

Poglavlje K2  – Osnove proračuna.

U ovom kratkom poglavlju data su osnovna pravila za proračun spojeva. Definirani su opći uvjeti i proračunske pretpostavke.

 

Poglavlje K3 i P3 – izlaže materiju vezanu za spojeve vijcima, zakovicama i trnovima.

Obuhvaćen je postupak proračuna spojeva s običnim i visokovrijednim vijcima sa i bez sile pritezanaja. U tekstu su definirani oblik, dimenzije i klase čvrstoće običnih i visokovrijednih vijaka. Također su definirani oblik, vrste i dimenzije zakovica. Dana je detaljna kategorizacija spojeva, a potom proračunske otpornosti pojedinačnih spojnih sredstava. Na kraju ovog poglavlja prikazano je 11 numeričkih primjera: montažno nastavak nosača, zategnutog štapa, veze za čvorni lim, spoj s trnom itd..

 

Poglavlje K4 i P4 – tretira zavarene spojeve.

Na početku poglavlja izložena je opća problematika i osnovni pojmovi u tehnici zavarivanja. Zatim su pregledno prikazani postupci zavarivanja i vrste zavarenih spojeva (kutni zavari, isprekidani kutni zavari, zavari u rupi, sučelni zavari, čep zavari, užlijebljeni zavari itd..). Detaljno su dani postupci proračuna kutnih i sučelnih zavara. Analizirani su i specifični problemi u zavarivanju poput: zavarivanje u zoni hladnog oblikovanja, zavarivanje u zoni predgrijanja i zavarivanje za kugle kod prostornih rešetkastih konstrukcija. Također su na sustavan način prikazane greške u zavarenim spojevima i ocjene prihvatljivosti zavarenih spojeva. Na kraju i ovog poglavlja prikazano je šesnaest numeričkih primjera različitih spojeva realiziranih zavarivanjem.

 

Poglavlje K5 i P5 – daje osnovne smjernice o utjecaju spojeva na ponašanje priključenih elemenata u konstrukciji, na raspodjelu presječnih sila, deformaciju pojedinih elemenata u sklopu, a time i cjelokupne konstrukcije.

Detaljno su analizirane tri osnovne grupe problema (globalna analiza, klasifikacija spojeva i modeliranje spoja greda-stup). Detaljno je prikazana elastična globalna analiza. Izvršena je detaljna klasifikacija spojeva prema krutosti i prema otpornosti. Kako bi se adekvatno ilustrirala izložena materija u dijelu P5 priloženo je sedam numeričkih primjera različitih vrsta spojeva greda-stup. Prikazani su spojevi greda-stup u vijčanoj i zavarenoj izradi sa i bez vute.

 

Poglavlje K6 i P6 – obrađuje spojeve između elemenata I ili H profila.

Detaljno su izložena pravila i postupci za proračun spojeva i nastavaka greda-stup (spoj greda-stup, spoj stupa i temelja, te spoj grede i zida). Obrađeni su spojevi ostvareni vijcima i zavarivanjem. Na kraju poglavlja dano je šest numeričkih primjera poput: sljemeni montažni nastavak okvirnog nosača, spoj grede i stupa pomoću čeone ploče, ukliještena veza stupa s temeljom, veza stupa s armiranobetonskom čašicom, itd..

 

Poglavlje K7 i P7 – obrađuje sve tipove spojeva koji se javljaju kod rešetkastih nosača izvedenih od cijevnih profila različitih oblika.

Detaljno su prikazani postupci proračuna različitih vrsta spojeva elemenata od cijevnih profila različitog poprečnog presjeka (kružni, pravokutni i kvadratni). U dijelu P7 dano je deset numeričkih primjera. Prikazani su: T spojevi od cijevnih profila kružnog poprečnog presjeka, T-spojevi od cijevnih profila kvadratnog presjeka, kao i proračun kompletnih rešetkastih nosača. Na kraju knjige dan je popis literature od 20 bibliografskih jedinica.

 

ZAKLJUČAK

Knjiga autora Vjenceslava Leke “EUROCODE 3-1-8 Proračun spojeva Komentar s primjerima” tretira iznimno aktualnu materiju primjene novog europskog standarda EC 1993 u svakodnevnoj inženjerskoj praksi. Ova knjiga sadrži komentare po pojedinom poglavlju iz norme, a javljaju se u građevinskoj praksi i predstavljati će izuzetno korisnu literaturu kako inženjerima u praksi tako i studentima građevinskih fakulteta u cijeloj regiji. Knjigu prati veliki broj numeričkih primjera koji informativno pokrivaju svako poglavlje.

 

Detaljnije o knjizi