Europsko pravo tržišnog natjecanja i interesi potrošača – Ana Pošćić

autor: Ana Pošćić
recenzenti: Nada Bodiroga-Vukobrat i Siniša Petrović
broj stranica: 280
godina izdanja: 2014.
vrsta uveza: meki
jezik: Hrvatski

16,33  (123,04 kn)

1 EUR = 7,53450 HRK

Opis

Iz predgovora

Tržišno natjecanje omogućava kompetitivnost tržišta, potiče novi razvoj, povećava izbor kvalitetnijih proizvoda od čega velike koristi imaju potrošači. Pravo tržišnog natjecanja i zaštite potrošača su međusobno povezane cjeline. Pravo zaštite potrošača štiti potrošače na način da ih upoznaje sa svim informacijama kako bi mogli biti aktivni sudionici na tržištu. Inzistira na informacijskoj paradigmi. S druge strane pravo tržišnog natjecanja nastoji povratiti narušenu ravnotežu na tržištu koja bi se mogla negativno odraziti na trgovinu među državama članicama, a posljedično i na interese potrošača.

Knjiga je podijeljena u šest cjelina.

 1. Iza uvodnog dijela,
 2. U drugoj se cjelini, nakon određenja ciljeva europskog prava zaštite potrošača daje prikaz pravnih izvora zaštite potrošača pri čemu se posebno ukazuje na direktive koje predstavljaju najvažniji propis u harmonizaciji zaštite potrošača.
 3. Treća je cjelina posvećena ciljevima europskog prava tržišnog natjecanja. Posebno se analiziraju referentni modeli blagostanja u pravu tržišnog natjecanja s osvrtom na model blagostanja potrošača.
 4. Nakon raščlambe najbitnijih pravnih izvora europskog prava tržišnog natjecanja, četvrta cjelina posvećuje
  pozornost čl. 101. UFEU i u tom kontekstu odnosu zabranjenih sporazuma i potrošača. Nastoji se pronaći načelo i međusobne poveznice u razmišljanju Komisije, osobito u raspravljanju o mogućnosti
  izuzimanja sporazuma pozivanjem na činjenicu kako njime nastaju određene produktivne učinkovitosti koje se “prelijevaju” na potrošače. Osobita se pozornost posvećuje modernizaciji prava tržišnog natjecanja i u tom kontekstu utjecaju sustava na položaj potrošača.
 5. Peta cjelina je usmjerena na čl. 102. UFEU kojim se zabranjuju zlouporabe koje može počiniti poduzetnik u vladajućem
  položaju. Osobito je zanimljivo vidjeti na koji način pojedine situacije utječu na interese potrošača.
 6. U posljednjoj se cjelini sabiru zaključna razmatranja.

 

Sadržaj

Uvod

II. Temelji europskog prava zaštite potrošača
1. Povijesni razvoj europskog prava zaštite potrošača
2. Pravni izvori europskog prava zaštite potrošača
2.1. Primarni pravni izvori
2.2. Sekundarni pravni izvori
2.2.1. Zajedničke karakteristike direktiva u području zaštite potrošača
2.2.1.1. Zahtjev za transparentnošću
2.2.1.2. Pravo na jednostrani raskid ugovora
2.2.1.3. Prisilna narav pravila
2.2.1.4. Zaštita potrošačkih prava
2.2.2. Direktive minimalnog i maksimalnog usklađenja
2.3. Novi pristup u regulaciji prava zaštite potrošača

III. Temelji europskog prava tržišnog natjecanja
1. Ciljevi europskog prava tržišnog natjecanja
1.1. Ostvarenje i povećanje učinkovitosti na tržištu
1.2. Ostvarenje unutarnjeg tržišta
1.3. Potrošači kao korisnici europskog prava tržišnog natjecanja
1.3.1. Model blagostanja u europskom pravu tržišnog natjecanja
1.4. Pravo izbora potrošača kao jedan od krajnjih ciljeva prava tržišnog natjecanja
2. Pravni izvori europskog prava tržišnog natjecanja
2.1. Primarni pravni izvori europskog prava tržišnog natjecanja
2.2. Sekundarni pravni izvori europskog prava tržišnog natjecanja
2.3. Odluke Komisije i sudova

IV. Zabranjeni sporazumi i potrošači
1. Uvodne napomene
2. Pojam “poduzetnika”.
3. Pojam zabranjenih sporazuma
4. Pojam ograničenja tržišnog natjecanja
5. Utjecaj na trgovinu među državama članicama.
6. Čl. 101. st. 2
7. Iznimke od zabrane – čl. 101. st. 3
7.1. Interpretacija i primjena čl. 101. st. 3
7.2. Kriteriji za primjenu čl. 101. st. 3
7.2.1. Nužnost ograničenja
7.2.2. Zabrana ograničavanja tržišnog natjecanja na tržištu .
7.2.3. Unapređenje proizvodnje, ili distribucije dobara, ili promicanje tehničkog, ili gospodarskog napretka
7.2.4. Pravedan udio potrošača u ostvarenoj koristi
8. Modernizacija prava tržišnog natjecanja.
8.1. Uredba 1/2003.
8.1.1. Pravo na prigovore
8.1.2. Je li nakon modernizacije prava tržišnog natjecanja poboljšan položaj potrošača?
9. Skupna izuzeća

V. Zlouporaba vladajućeg položaja i zaštita potrošača.
1. Uvodne napomene
2. Pojam vladajućeg poloŢaja poduzetnika na tržištu
3. Mjerodavno tržište.
3.1. Mjerodavno tržište proizvoda
3.1.1. Preferencije potrošača u kontekstu mjerodavnog tržišta proizvoda
3.1.2. Značaj preferencija potrošača u odlukama Komisije i sudova
3.1.3. Položaj potrošača na sekundarnom tržištu
4. Utvrđivanje vladajućeg položaja na tržištu
5. Zlouporaba vladajućeg položaja na tržištu
6. Pojedini oblici zlouporabe i njihov utjecaj na potrošače
6.1. Politika cijena
6.1.1. Prekomjerno visoke cijene
6.1.2. Predatorne cijene
6.1.3. Diskriminacija u cijenama
6.1.4. Popusti temeljeni na vjernosti i popusti uvjetovani ostvarivanjem određenog obima prodaje.
6.2. Vezani poslovi.
6.3. Ograničenje proizvodnje, tržišta ili tehničkog razvitka na štetu potrošača

VI. Zaključna razmatranja

Popis kratica

Literatura

Propisi i dokumenti

Popis citiranih predmeta

Stvarno kazalo