Europsko privatno pravo – posebni dio Emilia Mišćenić, Ivana Kunda, Silvija Petrić, Vlatka Butorac Malnar, Danijela Vrbljanac, Sandra Winkler

autor: Emilia Mišćenić, Ivana Kunda, Silvija Petrić, Vlatka Butorac Malnar, Danijela Vrbljanac, Sandra Winkler
broj stranica: 600
godina izdanja: 2021.
vrsta uveza: meki
jezik: hrvatski

47,65  (359,02 kn)

1 EUR = 7,53450 HRK

Opis

Udžbenik je nastavak udžbenika Europsko privatno pravo – opći dio. Jedinstven je i prvi udžbenik o europskome privatnom pravu u našoj zemlji i regiji koji na sustavan i cjelovit način objašnjava pojam i način djelovanja europskoga privatnog prava. U udžbeniku Europsko privatno pravo – posebni dio autorice posvećuju pozornost onim izvorima prava Europske unije i s njima usklađenim, odnosno harmoniziranim domaćim propisima koji su sama jezgra europskoga privatnog prava. Udžbenik se sastoji od dva dijela, a svaki od njih sadržava pet poglavlja o ključnim i ponajprije aktualnim temama europskoga privatnog prava.

U prvom dijelu udžbenika autorice podrobno obrađuju složene teme iz područja ugovornih i izvanugovornih odnosa potrošača i trgovaca. Pritom predlažu moguća de lege ferenda rješenja i proučavaju utjecaj novousvojene Direktive (EU) 2019/771 o određenim aspektima ugovora o kupoprodaji robe te Direktive (EU) 2019/770 o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga – mogućnosti implementacije u hrvatsko privatno pravo. Imajući na umu sveobuhvatan smjer razvoja digitalizacije unutarnjeg tržišta, autorice proučavaju posebne načine sklapanja ugovora kao što su ugovori koji se sklapaju na daljinu i elektroničkom trgovinom. Posebnu pozornost autorice posvećuju i kontroli sadržaja ugovora i najnovijem razvoju prakse Suda EU-a koja pokazuje u kojim su situacijama oni koji primjenjuju pravo, posebice sudovi, dužni paziti na primjenu odredaba prema službenoj dužnosti.

U drugom dijelu udžbenika autorice obrađuju odabrane teme europskoga privatnog prava. To su: zaštita osobnih podataka uređena glasovitom Općom uredbom o zaštiti podataka, zaštita pojedinaca od nejednakog postupanja, odnosno diskriminacije u privatnopravnim odnosima, te posebno osjetljiva tema obiteljskopravnih odnosa i zajednica. Autorice se bave i vrlo aktualnim pitanjima naknade štete u pravu tržišnog natjecanja i odnosom europskoga i domaćeg uređenja tog iznimno složenog područja. Proučavajući prikazane teme i područja prava iz privatnopravne perspektive, autorice iznimno uspješno prikazuju ključan položaj i važnost uloge koju u današnje vrijeme zauzima europsko privatno pravo.

Osim što udžbenik obilježava poseban didaktički pristup, obogaćen je dodatnim digitalnim sadržajem kojem se pristupa s pomoću ZAPPAR kodova. Na taj se način upućuje na relevantne izvore prava i sudsku praksu, pa je po tome prvi kombinirani odnosno hibridni udžbenik prava u Republici Hrvatskoj.

Iz recenzija:

„Knjigu Europsko privatno pravo: posebni dio, koju su napisale Emilia Mišćenić, Ivana Kunda, Silvija Petrić, Vlatka Butorac Malnar, Danijela Vrbljanac i Sandra Winkler, opisao bih ponajprije kao nužnu i originalnu (…) jer prepoznaje i dubinski analizira osnovne privatnopravne teme obuhvaćene pravilima Europske unije kojima se uvode reforme i novosti, a one različitom snagom utječu na nacionalna uređenja (…) te zato što je u znanstvenom smislu učinila kvalitativan skok. (…) Knjiga je stoga primjerena ne samo za studente prava ili ekonomije nego i za praktičare poput odvjetnika i sudaca koji se u profesionalnom radu susreću s potrebom da proučavaju direktive i uredbe EU-a te presude iz prakse Suda EU-a.”
– prof. dr. sc. Gian Antonio Benacchio, Facolta di Giurisprudenza, Universita di Trento

„U posebnom dijelu udžbenika o europskome privatnom pravu većeg broja autorica posebna pozornost posvećuje se podrobnom proučavanju ključnih aspekata ove teme. (…) Udžbenik je jedinstvena i kvalitetna literatura koja će ostvariti višestruku ulogu. Rukopis može biti koristan ne samo za akademske potrebe nego i za potrebe praktičara. Struktura i stil pokazuju da autorice vješto vladaju tim područjem protežući znanstveni diskurs i na kategoriju udžbenika, ali i na komentare, odnosno na kategoriju priručnika za praktičare. Udžbenik će biti iznimno koristan u izvođenju nastave različitih kolegija na mnogobrojnim fakultetima u Republici Hrvatskoj. Budući da nema jezične prepreke, neupitna je njegova primjenjivost u nastavi u široj regiji. Ovaj rukopis pruža znanstvenu zadovoljštinu i izazov je za znanstvenika koji će u određenim segmentima promišljati o europskome privatnom pravu.”
– prof. dr. sc. Mirela Župan, Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku

„Udžbenik Europsko privatno pravo: posebni dio logičan je nastavak rada koji je Emilia Mišćenić započela pisanjem udžbenika Europsko privatno pravo: opći dio (Školska knjiga, 2019.). Za razliku od općeg dijela, Europsko privatno pravo: posebni dio djelo je šest koautorica koje su svoja individualna područja zanimanja i ekspertize spojile radi predstavljanja 10 pojedinačnih tema europskoga privatnog prava. Ovaj je pristup prihvatljiv – koautorice su vodeći stručnjaci u svojim područjima što je pridonijelo teorijskoj utemeljenosti teksta i uspostavljanju dobre ravnoteže između prikaza općih načela i osnovnih pravila s jedne strane te bitnih detalja s druge. Rezultat je izvrstan udžbenik koji će biti iznimno koristan ne samo studentima prava nego i sudcima, odvjetnicima i pravnicima u državnoj upravi i gospodarskim društvima. S pravom se stječe dojam da je europsko privatno pravo veoma živo područje prava u Hrvatskoj, da je zanimljivo međudjelovanje njega i hrvatskog prava te da hrvatski sudovi sve više pridonose razvoju europskoga privatnog prava s pomoću pitanja Sudu pravde EU-a zbog prethodne odluke.”
– izv. prof. dr. sc. Uglješa Grušić, Faculty of Laws, University College London

IZ MEDIJA

Profesorica s Pravnog fakulteta dobitnica je nagrade Ivan Filipović: ‘Odlučila sam pridonijeti društvu iz kojeg sam potekla, Novi list, 8. veljače 2021., Ingrid Šestan Kučić