Geomehanička svojstva materijala odlagališta površinskih kopova – Nebojša Gojković, Radmilo Obradović, Vladimir Čebašek

Autor: Nebojša Gojković, Radmilo Obradović, Vladimir Čebašek
Broj stranica: 261
Godina izdanja: 2008.
Vrsta uveza: tvrdi
Dimenzije stranica: 17 x 24 cm
Jezik: srpski

33,18  (249,99 kn)

1 EUR = 7,53450 HRK

Opis

Ova knjiga prikazuje način i mogućnost da se odloženoj koherentno-nekoherentnoj jalovini odrede ona fizičko-mehanička svojstva koja će omogućiti realnu procenu stanja u različitim vremenskim intervalima formiranja odlagališta. Stabilnost kosina odlagališta predstavlja jedno specijalno područje koje je nedovoljno obrađivano i analizirano s teoretskog i praktičnog aspekta. Ova knjiga je takođe bazirana na teoretskim i praktičnim saznanjima dve osnovne naučne discipline i to mehanike tla i mehanike stena.

Slobodno se može zaključiti da se stabilnost kosina odlagališta u praktičnoj primeni mora treti-rati kao multidisciplinarni program svih naučnih dostignuća geološke nauke ( inženjersko-geološke, hidrološke i strukturene), rudarske, geodetske i dr. i nalazi veoma veliku primenu, ne samo u rudarstvu već i u građevinarstvu.

Iz sadržaja:

UVOD

OPŠTA GEOMEHANIČKA SAZNANJA ZA ODLAGALIŠTA OTKOPANOG MATERIJALA – JALOVINE

Opšte
Struktura odlagališta
Koherentna razdrobljena jalovina
Odalganje jalovine
Uticaj udara na zbijenost odloženog materijala
Uticaj poremećaja structure na svojstva jalovine
Uticaj načina zbijanja na obrazovanje novih mehaničkih svojstava jalovine
Uticaj dinamičkog dejstva pri odlaganju an stabilnost jalovine
Odredjivanje koeficijenta rastresitotsti i zbijenosti jalovine
Uticaj vremena na povećanje zbijenosti jalovine
Uticaj zbijenosti na čvrstoću smicanja
Uticaj kretanja vode na zbijenost i strukturu odlagališta
Granulometrijski sastav jalovine uodlagalištu
Fizičko-mehanička svosjtva stena u odlagalištu

GETEHNIČKA ISTRAŽIVANJA I ISPITIVANJA ZA POTREBE PROJEKTOVANJA POVRŠINSKIH KOPOVA I ODLAGALIŠTA

Opšte
Utvrđivanje oblasti inženejrsko-geoloških istraživanja
Izbor i obim istraživanja
Porni pritisak i ocean njegovog uticaja na stabilnost kosina
Izbor računskih pokazatelja
Usvajanje računskih opterećenja
Opšti zahtevi polaznih podataka za proračun stabilnosti uglova kosina površinskih kopova i odlagališta
Koeficijent sigurnosti kod analize stabilnosti kosina