-10%

Građevinski materijali – struktura, osobine, tehnologija, korozija – Bartul Skenderović, Milan Kekanović

autor: Milan Kekanović, Bartul Skenderović
broj stranica: 292
godina izdanja: 2011.
vrsta uveza: meki
dimenzije knjige širina i visina:
jezik: srpski, latinica

157,50 kn 141,75 kn

Opis

Knjiga donosi iscrpan pregled mikrostrukture, sastava te mogućih promjena pojedinih grupa građevinskih materijala koje se u njima mogu dogoditi za vrijeme ili poslije izgradnje u eksploataciji objekta. Temelji se na dugotrajnom istraživačkom radu autora potvrđenog na brojnim znanstvenim skupovima, a korišten je i širok raspon svjetske stručne literature s raznih govornih područja. Knjiga je namijenjena studentima građevinskih i drugih tehničkih škola, kao i inženjerima u praksi kod projektiranja, građenja i eventualne sanacije objekata.

S A D R Ž A J

PREDGOVOR
I POGLAVLJE
OSOBINE, STRUKTURA I MOGUĆE PROMENE MATERIJALA
1. SASTAV I MOGUĆE HEMIJSKE PROMENE MATERIJALA
Elementi, jedinjenja, hemijske promene materijala
2. STRUKTURA MATERIJALA
Struktura i opšte osobine gasova i tečnosti
Struktura i opšte osobine čvrstih tela

II POGLAVLJE
OSOBINE POJEDINIH GRAĐEVINSKIH MATERIJALA
1. VEZIVA ZA IZRADU BETONA, MALTERA I ASFALTA
Hidraulična veziva
Portland cement
Osobine portland cementa
Hidratacija portland cementa
Promene uzrokovane hidratacijom cementa
Sastav i sruktura očvrslog cementnog kamena
Portland cementi sa hidrualičnim dodacima
Ostale vrste portland cementa
Aluminatni cement
Nehidraulična veziva
Kreč ( Proizvodnja i kvalitt kreča- Gašenjei kreča- Skladištenje i transport kreča
Građevinski gips
Hidratacija portland cementa (Građevinski (štuk) gips- Estrih gips)
Ugljovodonična veziva
Sastav, sruktura i opšte osobine ugljovodoničnih veziva
Bitumen i prerađevine od bitumena
Katrani

2. GRAĐEVINSKA KERMAIKA
Gruba građevinska kermaika
Osobine i kvalitet raznih vrsta grube građevinske keramike
Fina građevinska keramika
Ostali keramički materijali

3. ČELIK I DRUGI MATERIJALI OD METALA
Čelik
Legure aluminijuma

4. PRIRODNI KAMEN
Osnovne karakteristike raznih vrsta kamena
Osobine građevinskog kamena
Dobijanje i obrada kamena
5. MATERIJALI OD DRVETA
Sastav i sruktura drveta
Osobine drveta
Greške i trajnost drveta
Proizvodnja građevinskih materijala od drveta

6. SINTETIČKI GRAĐEVINSKI MATERIJALI
Osnovne osobine sintetičkih materijala
Fizičke osobine sintetičkih polimera
Hemijske osobine i promene polimera
Osobine nekih važnijih sintetičkih polimera

7. GLINA
Tradicionalno građenje objekata nepečenom glinom
Osobine objekata tradicionalno građenih nepečenom glinom
Novi trendovi i zahtevi za gradnju nepečnom glinom
Neki novi pogledi i mogućnosti gradnje nepečnom glinom
8. POMOĆNI MATERIJALI U GRAĐEVINARSTVU
Izolacioni materijali
Hidroizolacioni materijali

Termoizolacioni materijali
Materijali za zvučnu izolaciju
Boje i lakovi
Vrste boja i lakova
Glavni sastojci boja i lakova – Veziva – Pigmenti – Punila
Rastvarači za boje i lakove – Dodaci bojama i lakovima – Pomoćni materijali
Upotreba boja i lakova
Sredstva za lepljenje i zaptivanje
Lepkovi
Zaptivači (hermetici)
Vatrostalni materijali
Alumosilikatni vatrostalni materijali
Kvarcni vatrostalni materijali
Bazni vatrostalni materijali
Specijalni vatrostalni materijali
Staklo
Struktura i osobine stakla
Voda
Prirodne vode
Otpadne vode
Voda za izraddu betona i maltera
Uticaj vode na osobine građevinskih materijala i konstrukcija

III POGLAVLJE
TEHNOLOGIJA I OSOBINE CEMENTNOG BETONA
1. KOMPONENTE ZA IZRADU CEMENTNOG BETONA
Agregati.- Kameni – Laki – Teški
Cementi
Mikroarmatura
Aditivi – dodaci betonu

2. TEHNOLOGIJA IZRADE BETONA I MALTERA

3. OSOBINE BETONA
Osobine svežeg betona
Osobine čvrstog betona
Fizičko-mehanička ispitivanja očvrslog betona
Reološka svojstva očvrslog betona
4. KONTROLA KVALITETE I PLANIRANJE BETONSKIH RADOVA
Projekat betona

IV POGLAVLJE
KOROZIJA GRAĐEVINSKIH MATERIJALA
1. KOROZIJA I ZAŠTITA METALNIH KONSTRUKCIJA
Mehanizam i hemizam korozije metala
Vrste i olici korozije metala i legura
Intenzitet i dinamika korozije čelika u raznim sredinama
Zaštita metalnih konstrukcija od korozije

2. KOROZIJA I ZAŠTITA BETONSKIH KONSTRUKCIJA
Vrste i osnovni hemizam korozivnih promena u betonu
Uticaj sastava betona i okoline na dinamiku korozije betona.
Zaštita betona od korozije

Odaberi državu / Chose Country