Građevna statika 2. – Ante Mihanović, Boris Trogrlić, Vlaho Akmadžić

autor: Ante Mihanović, Boris Trogrlić, Vlaho Akmadžić
Recenzenti: Prof. dr. sc. Ivica Kožar, dipl. ing. građ., Rijeka, Prof. dr. sc. Pavao Marović, dipl. ing. građ., Split, Prof. dr. sc. Jure Radić, dipl. ing. građ., Zagreb
godina izdanja: 2014
vrsta uveza: meki
jezik: hrvatski

13,27  (99,98 kn)

1 EUR = 7,53450 HRK

Opis

Sadržaj:

Proslov

1. Statički neodređeni punostijeni nosači

1.1. Jedinično stanje pomaka
1.2. Preslikavanje vektora u prostoru
1.3. Literatura

2. Punostijeni nosači u ravnini

2.1. Metoda pomaka u izvornom obliku
2.2. Ravninski okviri s krutim prečkama
2.3. Gredni nosači u ravnini
2.4. Literatura

3. Punostijeni nosači u prostoru

3.1. Formulacija metode pomaka
3.2. Uspostava ravnoteže sustava
3.3. Primjeri okvira s krutim prečkama
3.4. Literatura

4. Sustavi punostijenih nosača

4.1. Gredni kontinuirani nosači
4.2. Okvirni nosači u ravnini
4.3. Zauzdani okvirni nosači
4.4. Lukovi u ravnini
4.5. Roštiljni nosači
4.6. Prostorni okviri
4.7. Prostorni lučni sustavi
4.8. Literatura

5. Ploče

5.1. Tanke i debele ploče
5.2. Savijanje tankih ploča po teoriji malih pomaka
5.3. Numeričko modeliranje ploča
5.4. Numerički primjeri savijanja ploča
5.5. Literatura

6. Zidovi i zidni nosači

6.1. Općenito o zidovima i zidnim nosačima
6.2. Jednadžbe ravninskog stanja naprezanja
6.3. Primjer visoke grede
6.4. Numeričko modeliranje zidova i zidnih nosača
6.5. Rješenja za karakteristične visoke zidne nosače i zidove
6.6. Simulacija zidova štapnim modelima
6.7. Literatura

7. Složenice

7.1. Uvod
7.2. Primjeri dvostrešnih krovnih složenica
7.3. Primjeri višestrešnih krovnih složenica
7.4. Naborani ili šed krovovi
7.5. Gredni nosač sastavljen iz složenica
7.6. Literatura

8. Ljuske

8.1. Uvod
8.2. Primjena numeričkih modela tankih ljuski
8.3. Osnosimetrične tanke ljuske
8.4. Hiperbolički paraboloid (hipar)
8.5. Zasvođene ljuske
8.6. Kupole
8.7. Literatura

9. Modeli složenih konstrukcija

9.1. Uvod
9.2. Sastavljanje rešetkastih konstrukcija i punostijenih nosača
9.3. Sastavljanje plošnih i linijskih konstrukcija
9.4. Literatura

10. Pogreške statičkog i numeričkog modeliranja

10.1. Uvod
10.2. Pogreške izbora statičkog sustava
10.3. Pogreške izbora računalnih programa
10.4. Pogreške matematičkog i numeričkog modeliranja
10.5. Pogreške u uporabi računalnih programa
10.6. Metode ujednačenja pogrešaka obnovom diskretizacije (‘remeshing’)
10.7. Literatura

11. Statičko višeskalno modeliranje

11.1. Ukratko o višeskalnom modeliranju
11.2. Model usporednog tijela
11.3. Globalna ravnoteža usporednog tijela
11.4. Literatura

12. Dodaci

D.1. Metoda sila
D.2. Iterativne metode

13. Kazalo pojmova

Iz Proslova:

“Udžbenik Građevna statika II. namijenjen je studentima preddiplomskog i diplomskog studija građevinskih fakulteta, ali i poslijediplomantima na kolegijima u granama Mehanike konstrukcija, te Inženjerskih konstrukcija.

Veliki broj obrađenih statičkih sustava čini ga korisnim pomagalom inženjerima koji se bave projektiranjem i proračunima konstrukcija.

Uspješno praćenje izložene materije pretpostavlja solidna znanja čitatelja iz područja mehanike krutih tijela, rješavanja diferencijalnih jednadžbi, zatim poznavanja matričnih metoda kao i numeričkih postupaka u proračunu konstrukcija te općenitih znanja iz metode konačnih elemenata.

U udžbeniku su isprepleteni klasični pristup građevnoj statici s temeljnim objašnjenjima pojmova na jednostavnim sustavima s novijim pristupima, koji naglasak imaju na razvoju matričnih i numeričkih postupaka i fizikalnim pokusima.

Zahvaljujući vrlo brzom razvoju računala došlo je do stroge selekcije postojećih metoda te do pojave mnogih novih metoda.

To je omogućilo skraćivanje opsega one materije koja je namijenjena analitici i proračunima konstrukcije te posvećivanje više prostora koncepciji i kreaciji konstrukcija, kao i njihovim posebnostima u kojima se mogu naći u tijeku životnog vijeka.

Stoga ovaj udžbenik ima i zadaću upoznavanje čitatelja sa širokim skupom nosivih građevnih konstrukcija…”

Autori