-25%

Terminološki četverojezični rječnik cestovnog inženjerstva s pojmovnikom – Mate Sršen

autor: prof. dr.sc. Mate Sršen
broj stranica: 490
godina izdanja: 2011.
vrsta uveza: tvrdi
dimenzije knjige širina i visina: 15 x 22 cm
jezik: hrvatski

399,00 kn 299,00 kn

Opis

TERMINOLOŠKI ČETVEROJEZIČNI RJEČNIK CESTOVNOG INŽENJERSTVA S POJMOVNIKOM

JEZICI; HRVATSKI, ENGLESKI, FRANCUSKI, NJEMAČKI!

NOVI SVEUČILIŠNI PRIRUČNIK

U listopadu 2011. tiskan je priručnik ‘Terminološki četverojezični rječnik cestovnog inženjerstva s pojmovnikom‘ autora prof. dr. sc. Mate Sršena. Knjiga je priređena na iskustvima i koncepciji suvremene višejezične terminologije što se zasniva na dugogodišnjoj međunarodnoj tradiciji u cestogradnji i građevnim materijalima, opsega 490 stranica formata A5, sadrži predgovor, rječnik s pojmovnikom za oko 1800 stručnih pojmova (koji su složeni abecednim redom hrvatskog jezika) ilustriranih sa 112 fotografija, popis 226 često upotrebljavanih akronima, te upućivanje na 33 internetske stranice i 76 bibliografskih navoda. Nakladnik je aspeCta-Udruga za promicanje socijalnih i okolišnih aspekata održivog razvoja cesta, uz potporu Hrvatskog društva za ceste-VIA VITA, Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.

Svi su pojmovi uz hrvatski izraženi i na tri svjetska jezika:

  • engleskom,
  • francuskom
  • njemačkom.

 

Obuhvaćaju područje cestovnog inženjerstva i srodnih struka, što znači da je priručnik prvenstveno namijenjen građevinskim i prometnim inženjerima, tj. projektantima, konzultantima, nadzornim inženjerima, inženjerima u upravama za ceste, izvođačima na gradilištima novogradnji i obnove cesta i mostova, stručnjacima za održavanje i gospodarenje cestama. Ukratko, djelo je namijenjeno svima koji se u svom znanstvenom, istraživačkom i stručnom radu, kao i obrazovnom procesu, bave problematikom vezanom za cestovni promet i infrastrukturu. Od pomoći može biti znanstvenicima, nastavnicima, studentima građevinskih i srodnih tehničkih fakulteta, inženjerima, ali i svima onima koji bilo profesionalno ili privatno iskazuju interes za ovo područje. Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci ova se publikacija može nazivati sveučilišni priručnik, što upućuje na to da je djelo namijenjeno i studentima građevinskih i srodnih tehničkih fakulteta i veleučilišta koji se tek upoznaju sa složenom materijom cestovnog inženjerstva. Rukopis je jasan i pregledan, pojmove opisuje na suvremen način, te omogućuje lakše razumijevanje znanstvene i stručne literature iz područja cestovnoga inženjerstva. Neupitno je da će djelo, namijenjeno širokom krugu korisnika, u terminološkom smislu olakšati komunikaciju s međunarodnim strukovnim organizacijama, što je za stručnjake iz zemlje koja uskoro postaje članica Europske unije od značajne pomoći.

Priručnik sadrži pojmove i definicije cestovnog inženjerstva koje se odnose na:

– vrste cesta
– projektiranje i geometriju
– promet i prijevoz
– raskrižja
– strukturu kolničke konstrukcije
– strukturno projektiranje kolničke konstrukcije
– inovativne kolnike cesta i ulica
– svojstva površine cesta
– odvodnju
– radove i sudionike u radovima
– materijale (bitumenska veziva, beton, agregate, metale, geosintetike, ostale materijale)
– tehnologije recikliranja
– kvalitetu, nedostatke, ispitivanja
– oštećenja asfaltnog i betonskog kolnika
– modeliranje performansi kolnika
– nosive strukture
– tunele
– održavanje, zimsko održavanje, gospodarenje, zaštitu cesta
– održivi razvoj
– ceste bez čvrstog zastora
– uporabu cesta i inteligentne transportne sustave
– zaštitu okoliša (buku od kotrljanja vozila po kolniku)
– sigurnost prometovanja i opremu cesta
– vozila i operativne troškove vozila
– integriranje podataka o cestama, prometu i klimatskim promjenama
– računarstvo i informatiku
– ekonomiju i financije

 

Izvadci iz recenzija:

(prof. dr. sc. Dražen Aničić, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske)

Terminološki rječnik cestovnog inženjerstva s opisom pojmova i definicijama na hrvatskom jeziku ne postoji. Ovo je prvo djelo te vrste, a zbog sve intenzivnijih veza s Europom značenje mu povećava proširenje sadržaja s navođenjem pojmova na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku. Izvornost ovoga djela predstavlja odabir pojmova koji su uvršteni u rječnik a koji odabir proistjeće iz dugogodišnjeg iskustva i rada autora u području cestovnog inženjerstva. Autor je odabrao one pojmove koji su po njegovoj ocjeni najvažniji za područje što se obrađuje a dodao im je i pojmove iz bliskih područja uključujući informatiku i računarstvo. Usporedba s drugim djelima o istom predmetu nije moguća jer je djelo na hrvatskom jezičnom području prvo i unikatno. Rukopis djela vrijedan je dokument koji na hrvatskom jezičnom području nema nijedan uzor. U djelu je sustavno obrađeno obuhvaćeno tehničko područje. Krug potencijalnih korisnika je velik.

(prof. dr. sc. Vesna Dragčević, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Rukopis obuhvaća hrvatsko strukovno nazivlje vezano uz projektiranje, građenje i održavanje cesta s jezgrovitom definicijom pojma izraženom tako da bude razumljiva prosječnom čitatelju, a koji je potom povezan s nazivljem na tri europska jezika. Djelo je značajan doprinos u smislu normizacije strukovnog nazivlja, doprinos je razvoju znanosti i struke vezane za cestovni promet i infrastrukturu koja je nezamisliva bez jasnog i nedvosmislenog poznavanja novih istraživanja i dostignuća te komunikacije s međunarodnim institucijama koje se bave ovom problematikom. Pri tome je nužno poznavanje brojnih stručnih pojmova za koje se u ovom djelu daje ekvivalent na tri strana jezika (engleski, francuski i njemački). U Hrvatskoj i u široj regiji ne postoje djela sličnog sadržaja i kakvoće, te će u terminološkom smislu unaprijediti područje cestovnog inženjerstva.