Hidrotehničke građevine – knjiga 1 – Petar Stojić

autor: Petar Stojić
broj stranica: 481
godina izdanja: 1997.
vrsta uveza: tvrdi uvez
jezik: hrvatski

19,91  (150,01 kn)

1 EUR = 7,53450 HRK

Opis

Sadržaj Knjige I.:

I. Uvod

1. Predgovor

2. Istražni radovi

2.1. Inženjerskogeološke i hidrogeološke podloge
2.2. Daljinska detekcija
2.3. Geofizička istraživanja kod hidrotehničkih objekata
2.4. Statička ispitivanja kod hidrotehničkih objekata

3. Temeljenje hidrotehničkih građevina

3.1. Uvod
3.2. Nosivost temelja
3.3. Deformabilnost temelja
3.4. Vodopropusnost temelja
3.5. Stabilnost temelja
3.6. Visoke brane i temelji
3.7. Priprema temelja

II. Brane

1. Uvod

1.1. Povijesni i statistički podaci o branama
1.2. Male brane
1.3. Velike brane
1.4. Računske metode pri projektiranju brana, općenito

2. Nasute brane

2.1. Uvod
2.2. Propusnost
2.3. Nosivost i stabilnost brane
2.4. Stišljivost – deformacije brane i temelja
2.5. Geometrijske i konstruktivne karakteristike

3. Gravitacijske brane

3.1. Uvod
3.2. Opterećenje brane
3.3. Goemetrijske i konstruktivne karakteristike

4. Olakšane gravitacijske brane

4.1. Osnovne karakteristike razvoja

5. Brane s kontraforima – raščlanjene brane

5.1. Uvjeti stabilnosti
5.2. Geometrijske i konstruktivne karakteristike

6. Lučne brane

6.1. Povijesni razvoj dimenzioniranja brana
6.2. Suvremene numeričke metode
6.3. Eksperimentalne metode projektiranja
6.4. Tankostijene lučne brane
6.5. Temelji lučnih brana
6.6. Geometrijske i konstruktivne karakteristike
6.7. Izgradnja brana

7. Višelučne brane

7.1. Općenito
7.2. Geometrijske i konstruktivne karakteristike
7.3. Kriteriji proračuna višelučnih brana

8. Riječne pokretne pregrade

9. Ustave

10. Rušenje brana

11. Promatranje brana

11.1. Mehaničke i optičke metode promatranja
11.2. Električne i elektro-akustične metode promatranja
11.3. Električni instrumenti za mjerenje pomjeranja, deformacija i naprezanja u stijeni
11.4. Specijalne fizičke metode promatranja
11.5. Meteorološka i druga mjerenja
11.6. Geodetske metode promatranja

12. Tehnička dijagnostika hidrotehničkih građevina

Bibliografija

 

Iz Uvoda Knjige I:

” … Za projektiranje hidrotehničkih objekata potrebno je znanje iz hidrologije i hidraulike. Međutim, neophodna su i znanja iz inženjerske geologije i hidrogeologije, mehanike, otpornosti materijala, statike i dinamike konstrukcija, mehanike tla i mehanike stijena, inženjerske seizmologije, građevinskih materijala i tehnologije građenja.
Veliki hidrotehnički projekti često nose elemente destrukcije u timskom radu, koji se ogledaju u početnom oduševljenju suradnika, gubljenju ilzija tijekom vremena, pometnji, traženju krivaca, kažnjavanju nevinih i nagrađivanju nezasluženih.
Ponašanje hidrotehničkih objekata i građevina ovisi o kvalitetu izvedenih radova, na koji utječe poslovna politika izvođača, koja se temelji na tehnici, povjerenju, pouzdanosti, odgovornosti, razumijevanju, inicijativi, oštromnosti, poslovnosti i gospodarenju, programu, novcu (redovita isplata izvedenih radova) i poštenju… ”

Autor