Hidrotehničke građevine – knjiga 3 – Petar Stojić

autor: Petar Stojić
broj stranica: 476
godina izdanja: 1999.
vrsta uveza: tvrdi uvez
jezik: hrvatski

19,91  (150,01 kn)

1 EUR = 7,53450 HRK

Opis

Sadržaj:

V. HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE ZA ZAHVAT VODE, VODNE KOMORE

1. HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE ZA ZAHVAT VODE – ULAZNE GRAĐEVINE

1.1. Uvod
1.2. Ulazne građevine za riječne protočne hidroelektrane
1.3. Zahvat vode za pribranske hidroelektrane
1.4. Zahvat vode i ulazne građevine na tlačnim derivacijama
1.5. Ulazne građevine na derivacijama sa slobodnim vodnim licem
1.6. Selektivni zahvati za vodu

2. VODNE KOMORE

2.1. Vodne komore na derivacijskim kanalima za hidroelektrane
2.2. Vodne komore kod dovoda vode pod tlakom
2.3. Vodne komore kod odvoda vode pod tlakom

VI. STROJARNICE ZA HIDROELEKTRANE, CRPNA POSTROJENJA PODZEMNE HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE

1. HIDROENERGETSKA POSTROJENJA STROJARNICE

1.1. Uvod
1.2. Nadzemne strojarnice
1.3. Ukopane strojarnice
1.4. Podzemne strojarnice
1.5. Opće konstruktivne karakteristike
1.6. Spiralne komore
1.7. Hidroagregat i sile koje djeluju
1.8. Montažni prostor i odvod vode iz strojarnica

2. CRPNA POSTROJENJA

2.1. Uvod
2.2. Crpna postrojenja s radijalnim (centrifugalnim) crpkama
2.3. Crpna postrojenja s aksijalnim crpkama
2.4. Crpna postrojenja s aksijalno-radijalnim (dijagonalnim) crpkama
2.5. Crpna postrojenja s kapsulnim agregatima
2.6. Crpna postrojenja s kompaktnim uronjenim setovima
2.7. Osnovne konstruktivne karakteristike crpnih postrojenja
2.8. Osnovne pogonske i hidraulične karakteristike
2.9. Crpna postrojenja s klipnim i drugim tipovima crpki

3. SPECIJALNE PODZEMNE HIDOTEHNIČKE GRAĐEVINE

VII. TEMPERATURNI UTJECAJI, ASEIZMIČKO PROJEKTIRANJE MODELSKA ISPITIVANJA

1. HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE I TEMPERATURNI UTJECAJI

1.1. Uvod
1.2. Prijenos topline
1.3. Raspodjela temperature u betonskom elementu
1.4. Temperatura vode i zraka, insolacija
1.5. Utjecaj topline na deformacije i naprezanja

2. ASEIZMIČKO PROJEKTIRANJE HIDROTEHNIČKIH GRAĐEVINA

2.1. Uvod
2.2. Seizmička aktivnost pod djelovanjem prirodnih sila
2.3. Instrumenti za registraciju i kontrolu seizmičke pobude
2.4. Istraživanja seizmičke aktivnosti
2.5. Matematički model seizmičnosti, projekti i maksimalni potres, seizmički rizik i hazard
2.6. Analiza seizmičke stabilnosti i otpornosti
2.7. Eksperimentalna istraživanja
2.8. Likvefakcija
2.9. Slatkovodni “cunami”
2.10. Seizmička aktivnost pod utjecajem čovjeka – tehnogeni potresi
2.11. Seizmološko promatranje

3. EKSPERIMENTALNA MODELSKA ISPITIVANJA

3.1. Uvod
3.2. Statički modeli
3.3. Dinamički modeli
3.4. Geostatički (geotehnički) modeli
3.5. Geomehanički modeli
3.6. Hidraulični modeli

BIBLIOGRAFIJA

 

Iz Recenzije Knjige III:

” … Budući da je planiranje, izgradnja te održavanje hidrotehničkih građevina i sustava izuzetno složena zadaća, potrebno je veliko iskustvo i znanje iz više tehničkih disciplina. Od graditelja se očekuje široka naobrazba i sve više interdisciplinarni pristup. Za stjecanje tolikog znanja potrebno je dugo vrijeme, a i sreća da se radi na velikim hidrotehničkim projektima. Zahvaljujući bogatom inženjerskom i znanstvenom životu te maru autora da nam podari tako vrijedno djelo, mlađi naraštaji imaju prigodu brzo steći znanje za koje je potrebno cijeli radni vijek. Generacija kojoj pripada autor imala je prigodu graditi velike (kapitalne) hidrotehničke građevine. Danas su one sve rjeđe, ali zato s većim i zahtjevnijim zadacima uz naglašene kriterije održivog razvoja. Rezultati i iskustvo koje je u knjizi napisano pomoći će budućim graditeljima u rješavanju složenih zadaća. Zato autorovo vizionarsko upućivanje na nove pravce graditeljstva (velike podzemne građevine) ima posebnu vrijednost. Konačno, možemo reći da je opus knjiga “Hidrotehničke građevine” (sve tri su jedna cjelina) izuzetno djelo, u koje je autor utkao sve svoje stručno znanje i iskustvo, te dostignuća graditelja u svijetu. Koristan je udžbenik studentima i ništa manje korisna literatura graditeljima u praksi… ”

prof. dr. sc. Roko Andričević, dipl. ing. građ.
doc. dr. sc. Mijo Vranješ, dipl. ing. građ.