Inženjerska mehanika stijena – Predrag Miščević

autor: Predrag Miščević
broj stranica: 332
godina izdanja: 2015.
vrsta uveza: tvrdi uvez
jezik: hrvatski

19,91  (150,01 kn)

1 EUR = 7,53450 HRK

Opis

Sadržaj:

1. Uvod

1.1. Osnovni pojmovi
1.2. Sadržaj knjige

2. Stijena

2.1. Fizikalno-mehanička svojstva stijene
2.2. Krivulja naprezanja-deformacije stijene
2.3. Kriterij čvrstoće za stijenu
2.4. Mjerenje posmične čvrstoće stijene
2.5. Anizotropija stijene
2.6. Utjecaj vremena na deformabilnost stijene

3. Diskontinuiteti

3.1. Elementi opisivanja diskontinuiteta
3.2. Krutost diskontinuiteta
3.3. Posmična čvrstoća pukotine

4. Stijenska masa

4.1. Deformacijska svojstva stijenske mase
4.2. Čvrstoća stijenske mase
4.3. procjena vrijednosti Mhor-Coulomb-ovog kuta trenja i kohezije iz Hoek-Brown-ovog kriterija čvrstoće

5. Klasifikacije stijenskih masa

5.1. Indeks kvalitete jezgre (RQD)
5.2. Geološki indeks čvrstoće (GSI)
5.3. Indeks stijenske mase (Rmi)
5.4. Geomehanička klasifikacija (RMR)
5.5. „Q“ klasifikacija
5.6. Primjena RMR klasifikacija stijenske mase na analizu stabilnosti kosina – SMR klasifikacija
5.7. Neke korelacije između klasifikacijskih sustava i svojstva stijenske mase

6. Meke stijene

6.1. Lapor kao primjer meke stijene
6.2. Kako riješiti inženjersku zadaću u mekoj stijeni

7. Prirodno („in situ“) stanje naprezanja

7.1. Procjena prirodnog stanja naprezanja
7.2. Mjerenje naprezanja u stijenskoj masi terenskim metodama

8. Stabilnost kosine u stijenskoj masi

8.1. Primjena stereografske projekticje za kinematičku analizu stabilnosti kosine
8.2. Primjena teorije blokova z akinmatičku analizu stabilnosti kosine
8.3. Analiza stabilnosti kosine

9. Temeljenje na stijenskoj masiSvi proizvodi

9.1. Dodatna naprezanja uslijed opterećenja na površini stijenske mase
9.2. Granična otpornost stijenske mase ispod plitkog temelja
9.3. Granična otpornost stijenske mase kod dubokog temeljenja

10. Podzemne građevine u stijenskoj masi

10.1. Načini iskopa u stijenskoj masi
10.2. Mehanizmi nestabilnosti
10.3. Analiza naprezanja oko podzemnog otvora

11. Podgrada podzemnih otvora

11.1. Podgrada podzamnog otvora
11.2. Proračun podgrade
11.3. Metode izrade podgrade
11.4. Empirijski podgradni sustavi

12. Opažanja u geotehničkim zadaćama

12.1. Oprema za opažanje

Literatura

Kazalo pojmova

 

Iz Uvoda:

Pojmom inženjerska mehanika stijena želi se opisati znanstvena disciplina utemeljena na mehanici, a koja se koristi u projektiranju građevina izgrađenih na ili u stijenskoj masi.

Pojam mehanika stijena obuhvaća primjenu osnovnih znanja o mehanici na stijensku masu, te se dodavanjem prijedloga inženjerska želi naglasiti njeno korištenje za rješenje onih inženjerskih zadaća koje uključuju stijensku masu.

Iako se time podrazumijeva korištenje mehanike stijena i u rudarstvu kao i u naftnom inženjerstvu, u ovoj knjizi se obrađuje primjena mehanike stijena za rješavanje inženjerskih zadaća u građevinarstvu.

Točniji naziv za ovu znanstvenu disciplinu bio bi mehanika stijenske mase, jer se inženjerske zadaće rješavaju na geološkom sklopu (stijenskoj masi) koji obuhvaća i sva oslabljenja, a ne na monolitnom uzorku stijene koji se koristi kao građevinski materijal (ukrasni kamen, građevni kamen, agregat, itd.).

Međutim zbog usklađenosti sa međunarodno uvriježenim nazivom mehanika stijena (eng. “rock mechanics”), i u ovoj knjizi će se koristiti ista terminologija.

Da bi se odvojile spoznaje o mehaničkim osobinama stijenske mase od rješavanja inženjerskih zadaća vezanih za stijensku masu, za inženjerske zadaće se sve više koristi naziv stijensko inženjerstvo (eng. “rock engineering”)…

Autor