Java kuvar – problemi i rešenja za Java programere – Ian F. Darwin

Autori: Ian F. Darwin
Godina izdanja: 2021.
Broj stranica: 640
Jezik: srpski-latinica

270,00 kn

Opis

Java neprestano raste i razvija se, a ovaj kuvar nastavlja da se razvija uz nju. Sa ovim priručnikom odmah ćete postići ubrzanje sa stotinama
praktičnih recepata u širokom spektru Java tema. Naučićete korisne tehnike za sve, od rukovanja stringovima i funkcionalnog programiranja
do mrežne komunikacije.
Svaki recept sadrži kompletna kodna rešenja koja možete slobodno koristiti zajedno sa objašnjenjem o tome kako i zašto funkcionišu. Ako
ste upoznati sa osnovama Jave, ovaj kuvar unaprediće vaše znanje jezika i njegovih brojnih nedavnih promena, uključujući kako da ih
primenite u svakodnevnom programiranju. Ovo ažurirano izdanje pokriva promene sve do Jave 12 i delova 13 i 14.

Recepti uključuju:
• Metode za prevođenje, izvršavanje i analizu grešaka
• Pakovanje Java klasa i građenja aplikacija
• Manipulisanje, poređenje i preuređivanje teksta
• Regularne izraze za uparivanje stringova i šablona
• Rad sa brojevima, datumima i vremenima
• Strukturisanje podataka sa kolekcijama, nizovima i drugim
tipovima
• Tehnike objektno orijentisanog i funkcionalnog programiranja
• Operacije ulaza/izlaza, direktorijuma i sistema fajlova
• Mrežno programiranje na klijentskoj i serverskoj strani
• Obrada JSON-a za razmenu podataka
• Višenitnost i uporednost
• Upotreba Jave u big data aplikacijama

Sadržaj

Početak: Prevođenje i izvršavanje Jave
Saradnja sa okruženjem
Stringovi i tako to
Uparivanje šablona sa regularnim izrazima
Brojevi
Datumi i vremena
Strukturisanje podataka sa Javom
Objektno orijentisane tehnike
Tehnike funkcionalnog programiranja: funkcionalni interfejsi,
tokovi i paralelne kolekcije
Ulaz i izlaz: čitanje, pisanje i trikovi sa direktorijem
Nauka o podacima i R
Mrežni klijenti
Java na serverskoj strani
Obrada JSON podataka
Paketi i pakovanje
Java sa nitima
Refleksija, ili „Klasa po imenu Class”
Java sa drugim jezicima