Klinička onkologija – Marko Turić, Krsto Kolarić, Damir Eljuga i suradnici

Autori: Marko Turić, Krsto Kolarić, Damir Eljuga i suradnici
Godina izdanja: 1996.
Broj stranica: 960 str.
Jezik: hrvatski

450,00 kn

Opis

“Klinička onkologija prvo je opsežno djelo o raku u Hrvatskoj, pa zbog toga ima još dodatnu vrijednost. Impresionira velik broj autora knjige, preko stotinu, kao i visok znanstveni i stručni ugled većine od njih. Mnogi autori stekli su zadivljujuću reputaciju i u zemlji i u svijetu, što je jamstvo visoke vrijednosti i kvaliteta ove impozantne edicije. Nakon pomne analize opsega i dubine tematike koju knjiga obrađuje, načina prezentiranja i stila pisanja, kvalitete podataka u tablicama, jasnoće slika i crteža i literaturnih citata, držim da knjiga ima široku primjenu. Ponajprije ona je prijeko potreban svakodnevni priručnik svima koji se bave onkologijom, posebice terapeutima, jer sadrži potrebne detalje o cjelokupnoj obradi bolesnika s tumorom i recepte najpovoljnijeg mogućeg liječenja. Zbog svog širokog, informativnog sadržaja knjiga predstavlja valjani putokaz, kompendijum onkologije za liječnike drugih specijalizacija i za sve ostale zdrastvene struke.”

“Ovo multidisciplinarno i poliautorsko djelo napisano je znalački i predstavljat će bitan prinos riznici kliničkih i temeljnih medicinskih znanosti, te će postati sastavnim dijelovima hrvatskog intelektualnog stvaralaštva. Pouzdano će naići na zapažen odjek u našoj medicinskoj znanosti i struci, i to u stručnjaka onkologa i srodnih znanstvenih područja kao i liječnika opće medicine te studenata dodiplomske, a napose poslijediplomske nastave, kojoj je upravo ovo djelo na hrvatskom jeziku nedostajalo.”