Marketing menadžment, 15. izdanje – Filip Kotler i Kevin Lejn Keler

Autor: Filip Kotler i Kevin Lejn Keler
Broj stranica: 760
Godina izdanja: 2017.
Jezik: srpski

555,00 kn

Opis

Najnovije, 15. izdanje udžbenika Marketing Menadžment koji su napisali vrhunski autoriteti iz oblasti marketinga, Filip Kotler i Kevin Keler, donosi nove primere iz prakse svetski poznatih, uspešnih i manje uspešnih kompanija i obuhvata najnovije informacije iz različitih sfera marketinga, uz poseban osvrt na oblast digitalnog marketinga.

Marketing Menadžment je najprodavaniji udžbenik marketinga na svetu jer neprekidno ispunjava obećanje svog brenda: da bude prvi koji će odslikati, predstaviti i analizirati najnovije promene u teoriji i praksi marketinga tako da zadrži pažnju čitalaca, navede ih na razmišljanje i pomogne im da unaprede svoja znanja iz različitih sfera marketinga.

Od početka do kraja, Marketing Menadžment je apsolutna Biblija marketinga jer čitaoca navodi na dublje razumevanja toga kako marketing zapravo treba da funkcioniše. Pisana je jasnim i konciznim stilom, uz brojne primere iz stvarnog poslovnog sveta i života kojima se plastično dočaravaju strategije marketinga koje su razne kompanije uspešno ili neuspešno primenile u nekom trenutku svog razvoja. Uz to, osvrće se i na nanovije trendove viralnog marketinga i primenu društvenih mreža u promovisanju proizvoda, usluga i brendova.

Marketing menadžment razbija iluzije o marketingu kao „zloj sili“ potrošačkog društva i na naučnim osnovama rasvetljava zakone ponude i tražnje. Autori savremeni marketing predstavljaju kao način za postizanje nove paradigme marketinga kao odgovornijeg, usmerenijeg i manje invazivnog alata da se postigne uspeh na tržištu u smisli da se zadovolje suptilnije potrebe potrošača putem odgovornijeg osmišljavanja ponude. Stoga ova knjiga nije namenjena isključivo studentima, već je pogodno štivo i za dokazane stručnjake, profesionalne menadžere i sve ostale koje zanimaju teme marketinga.

DEO 1 Razumevanje marketing menadžmenta
Poglavlje 1 Definisanje marketinga za novu stvarnost
Poglavlje 2 Razvoj marketing strategija i planova

DEO 2 Sticanje uvida u marketinška pitanja
Poglavlje 3 Prikupljanje informacija i predviđanje tražnje
Poglavlje 4 Sprovođenje marketinških istraživanja

DEO 3 Povezivanje sa kupcima
Poglavlje 5 Stvaranje dugoročno lojalnih odnosa
Poglavlje 6 Analiza tržišta finalnih potrošača
Poglavlje 7 Analiza poslovnih tržišta
Poglavlje 8 Ulazak na globalna tržišta

DEO 4 Izgradnja jakih brendova
Poglavlje 9 Identifikovanje tržišnih segmenata i targetiranje
Poglavlje 10 Pozicioniranje brenda
Poglavlje 11 Stvaranje kapitalne vrednosti brenda
Poglavlje 12 Suočavanje sa konkurencijom i podsticanje rasta

DEO 5 Stvaranje vrednosti
Poglavlje 13 Određivanje strategije proizvoda
Poglavlje 14 Dizajniranje i upravljanje uslugama
Poglavlje 15 Uvođenje novih tržišnih ponuda
Poglavlje 16 Razvoj cenovnih strategija i programa

DEO 6 Isporuka vrednosti
Poglavlje 17 Dizajniranje i upravljanje integrisanim kanalima marketinga
Poglavlje 18 Upravljanje maloprodajom, veleprodajom i logistikom

DEO 7 Marketinške komunikacije
Poglavlje 19 Osmišljavanje integrisanih marketinških komunikacija i upravljanje njima
Poglavlje 20 Upravljanje masovnim komunikacijama (oglašavanje, unapređenje prodaje, događaji i iskustva i odnosi sa javnošću)
Poglavlje 21 Upravljanje digitalnim komunikacijama (internet, društveni mediji i mobilne komunikacije)
Poglavlje 22 Upravljanje ličnim komunikacijama (direktni marketing, marketing na bazama podataka i lična prodaja)

DEO 8 Marketinška odgovornost za dugoročan uspeh
Poglavlje 23 Dugoročno upravljanje holističkom organizacijom marketinga