MATEMATIČKA KARTOGRAFIJA sa primerima u R-u i Pajtonu – Milan Kilibarda

autor: Milan Kilibarda
broj stranica: 302
godina izdanja: 2023.
vrsta uveza: tvri uvez
jezik: srpski, latinica
ISBN: 978-86-7518-237-5

Opis

MATEMATIČKA KARTOGRAFIJA sa primerima u R-u i Pajtonu – Milan Kilibarda

Dio iz predgovora:

Predgovor

U današnje vreme sve češće se u svakodnevnom životu srećemo sa pozicioniranjem u prostoru kroz razne lokacijski bazirane servise, kao što su aplikacije za navigaciju, geomarketing, praćenje pošiljke u realnom vremenu i drugo.

U ovoj knjizi se proučava matematička kartografija koja uključuje i manipulisanje koordinatnim referentnim sistemima i kartografskim projekcijama. Kartografske projekcije su matematičke funkcije preslikavanja koje omogućavaju preslikavanje sfernih ili elipsoidnih koordinata na ravne karte ili ekrane, čime se omogućavaju lakše razumevanje i analiza prostornih podataka i informacija.

U savremenom svetu, gde je informaciona tehnologija od velikog značaja, razumevanje kartografskih projekcija presudno je za pravilno korišćenje podataka u geodeziji i geoinformatici, uključujući i geografske informacione sisteme (GIS) i druge geoprostorne alate. Bez znanja o tome kako se prostorni podaci transformišu i prikazuju na različitim uređajima, teško je efikasno koristiti i interpretirati tehnološke alate koji se oslanjaju na prostorne informacije.

U poslednje vreme u porastu je i oblast koja se bavi naukom o podacima i prostornim podacima (Spatial data science, videti npr. Pebesma and Bivand (2023a)). Pebesma i Bivand (Pebesma and Bivand 2023a) navode moguće greške kod olake interpretacije podataka o prostoru gde su koordinate uzete u obzir u podacima samo kao „obične“ dodatne promenljive.

MATEMATIČKA KARTOGRAFIJA sa primerima u R-u i Pajtonu – Milan Kilibarda

109,00  (821,26 kn)

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK

MOLIMO ODABERITE DRŽAVU U KOJOJ VRŠITE NARUDŽBU: