Rak prostate – Mirko Šamija i suradnici

autor: Mirko Šamija i suradnici
broj stranica: 320
godina izdanja: 2010.
vrsta uveza: tvrdi
dimenzije knjige širina i visina: 21×27 cm
jezik: hrvatski

210,00 kn

Opis

Knjiga Rak prostate – najvarijabilniji zloćudni tumor odlično je koncipirano i sustavno obrađeno štivo koje medicinskoj javnosti daje temeljit uvid u suvremena dostignuća u biologiji, dijagnostici i terapiji jednog od najčešćih zloćudnih tumora u muškaraca. Ova je knjiga zapravo nastavak dubljega zadiranja u vrlo složenu problematiku toga kontroverznog i, kako ga je autor nazvao, najvarijabilnijeg zloćudnog tumora.

Knjiga je podijeljena u 9 poglavlja s brojnim potpoglavljima, tako da su svi aspekti glavne teme iscrpno obrađeni. Valja istaknuti da je svako glavno poglavlje zajedno sa svojim potpoglavljima obogaćeno najnovijim svjetskim, ali i vlastitim spoznajama, rezultatima, kao i dilemama, što je sve izneseno kritički i popraćeno brojinim primjerima i recentnom literaturom. Osobita je vrijednost poglavlja vezanog uz molekularnu biologiju raka prostate jer se na toj razini kriju neki uzroci, ali i rješenja ovog kontroverznog tumora. Isto tako valja spomenuti brojne slike i tablice koji uvelike obogaćuju nesumnjivu vrijednost tekstualnog sadržaja cijele knjige. Veliku vrijednost knjizi daju i inozemni svjetski priznati stručnjaci koji su u svojim poglavljima opisali i predočili pojedine dijagnostičke i terapijske tehnike koje se u nas još ne primjenjuju.

Knjiga će najprije korisno poslužiti urolozima, kliničkim onkolozima i drugim stručnjacima koji se bave tom problematikom, primjerice radiolozima, patolozima, molekularnim onkolozima, liječnicima obiteljske medicine i studentima medicine i, dakako, građanima koji će također doznati dragocjene podatke o tako čestom i toliko nepredvidivom zloćudnom tumoru.