Mehanika stijena – Meho Saša Kovačević

  • Autor: prof.dr.sc. Meho Saša Kovačević
  • Godina izdanja: 2021.
  • Broj stranica: 479
  • Jezik: hrvatski

Opis

Nastava iz mehanike stijena dugo je zanemarivana na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predmet Mehanika stijena nije postojao sve do 1999., kada je na diplomskome studiju uveden smjer Geotehnika. Na preddiplomskome studiju uveden je tek 2011. “Mehanika stijena“ prvi je sveučilišni udžbenik iz mehanike stijena
nastao kao rezultat izvođenja nastave od uvođenja predmeta u nastavni proces. Namijenjen je ponajprije studentima Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i obuhvaća sve nastavne cjeline koje se obrađuju u sklopu predmeta Mehanika stijena. Knjiga sadržava četrnaest poglavlja, popis literature i kazalo pojmova.
Mehanika stijena jest teorijska i primijenjena znanost o mehaničkome ponašanju stijena koja proučava stanje naprezanja i deformacija u stijenskoj masi izazvano djelovanjem sila iz njezine neposredne fizičke okoline.

Knjiga “Mehanika stijena“ podijeljena je u 14 poglavlja:
“Uvod u mehaniku stijena“, “Stijene u Hrvatskoj“, “Naprezanja u stijenskoj masi“, “Inženjerska svojstva intaktne stijene“, “Opis i čvrstoća diskontinuiteta“, “Teorija blokova“, “Klasifikacije stijenske mase“, “Krutost stijenske mase“, “Krutost karbonatnih stijena u kršu“, “Zaštita od odrona stijene“, i “Tunelogradnja“. Na kraju su knjige popis literature i kazalo pojmova.

Iako je ponajprije namijenjen studentima, udžbenik “Mehanika stijena“ može poslužiti i građevinskim inženjerima koji se u svojoj praksi susreću s problemima vezanima uz mehaniku stijena.

Mehanika stijena – Meho Saša Kovačević

43,80  (330,01 kn)

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK

MOLIMO ODABERITE DRŽAVU U KOJOJ VRŠITE NARUDŽBU: