Mehanika tla – 4. izdanje – u suglasju s Eurokod 7 – Tanja Roje-Bonacci

autor: Tanja Roje-Bonacci
broj stranica: 433
godina izdanja: 2017.
vrsta uveza: tvrdi
jezik: hrvatski

17,25  (129,97 kn)

1 EUR = 7,53450 HRK

Opis

Urednik: prof. dr. sc. Boris Trogrlić

Recenzenti:
prof. dr. sc. Željko Arbanas, Građevinski fakultet, Rijeka
prof. dr. sc. Predrag Miščević, FGAG, Split
prof. dr. sc. Mensur Mulabdić, Građevinski fakultet, Osijek

 

Sadržaj:

1 MEHANIKA TLA U GRAÐEVINARSTVU

1.1 Općenito
1.2 Temeljenje
1.3 Tlo kao gradivo
1.4 Kosine i usjeci
1.5 Posebni slučajevi
1.6 Rješenja

2 POSTANAK TLA

2.1 Općenito
2.2 Mineraloški sastav tla
2.3 Struktura tla

3 GRAĐA TLA

3.1 Trodjelni sustav
3.2 Gustoća i vlažnost
3.3 Prostorne težine tla – podatak za proračune

4 RAZREDBA TLA

4.1 Uvod
4.2 Geotehničke razredbe tla
4.3 Terenska identifikacija tla
4.4 Indeksni pokazatelji
4.5 Ac razredba
4.6 UC jedinstvena razredba (Unified classification)
4.7 Razredba tla prema HRN EN ISO 14688-1:2008 i 14688-2:2008
4.8 Razredba prema Upravi javnih putova u SAD-u; „A“ razredba
4.9 Razredba vezana uz pojavu leda

5 ISTRAŽNI RADOVI

5.1 Općenito
5.2 Terenski istražni radovi
5.3 Laboratorijska ispitivanja
5.4 Geotehnički elaborat

6 VODA U TLU

6.1 Općenito
6.2 Oblici pojave vode u tlu
6.3 Kapilarnost
6.4 Tlak u vodom zasićenom tlu
6.4.1 Analiza tlaka
6.5 Utjecaj kapilarnog dizanja na pojave u tlu
6.6 Utjecaj mraza na tlo
6.7 Tečenje vode u tlu

7 NAPREZANJE U TLU

7.1 Naprezanje u točci, svojstva Mohrove kružnice
7.2 Geostatičko naprezanje
7.3 Naprezanje u vodoravno uslojenom tlu
7.4 Efektivno naprezanje
7.5 Dodatno naprezanje
7.6 Promjena pornog tlaka uslijed dodatnih naprezanja

8 DEFORMACIJSKA SVOJSTVA TLA

8.1 Definicije naprezanja i deformacija i njihova veza
8.2 Modeli tla
8.3 O parametrima općenito
8.4 Postupci određivanja deformacijskih svojstava

9 PREDVIĐANJE SLIJEGANJA TLA, STIŠLJIVOST I KONSOLIDACIJA

9.1 Općenito
9.2 Ogledanje slijeganja na građevinama
9.3 Veza slijeganja i nosivosti
9.4 Izbor parametara tla za procjenu slijeganja
9.5 Teorija konsolidacije ili vremenski tijek slijeganja
9.6 Postupci za prognozu slijeganja

10 ČVRSTOĆA TLA NA SMICANJE

10.1 Odnosi posmičnih naprezanja i deformacija, definicija sloma
10.2 Mehanizam smicanja
10.3 Parametri čvrstoće na smicanje
10.4 Laboratorijski pokusi smicanja
10.5 Terenski pokusi smicanja

11 GRANIČNA STANJA PLASTIČNE RAVNOTEŽE

11.1 Općenito
11.2 Pripadni model
11.3 Rankinova teorija plastičnog loma
11.4 Coulombova teorija vodoravnog zemljanog pritiska
11.5 Ostale metode za određivanje pasivnog otpora u tlu
11.6 Granična stanja plastične ravnoteže i EC7

12 NOSIVOST TLA ISPOD PLITKIH TEMELJA

12.1 Općenito
12.2 Primjena Eurokoda 7 u projektiranu plitkih temelja
12.3 Teoretska rješenja krajnjeg graničnog stanja
12.4 Nosivost tla – produbljeni temelji
12.5 Nosivost tla – duboki temelji

13 STABILNOST KOSINA

13.1 Općenito
13.2 Oblikovanje plohe sloma
13.3 Metode analiza stabilnosti

LITERATURA

KAZALO POJMOVA