Odabrana poglavlja metalnih konstrukcija – Miroslav Bešević

Autor: Miroslav Bešević
Broj stranica: 430
Godina izdanja: 2020.
Vrsta uveza: tvrdi
Jezik: Srpski

575,00 kn

Opis

Projektovanje i građenje objekata od čelika u zgradarstvu i industriji, predstavlja veoma široku oblast u građevinskom konstrukterstvu i nije je moguće obuhvatiti jednom knjigom-udžbenikom. Iz tog razloga je autor knjige “ODABRANJA POGLAVLJA METALNIH KONSTRUKCIJA“ dao samo deo koji se odnosi na: rezervoare, antenske stubove-stubove dalekovoda, silose, dimnjake i stubove vetrogeneratora.

Autor knjige posebnu pažnju posvetio je primerima izvedenih konstrukcija od čelika, analizom uticaja i dimenzionisanja prema Evrokodu – EC3.

S obzirom da su u knjizi u najvećoj mogućoj meri obuhćena najnovija saznanja iz oblasti projektovanja i izvođenja metalnih konstrukcija, očekuje se da će naići na interesovanje i među mladim inženjerima koji se bave projektovanjem i izvođenjem specilanih objekata metalnih konstrukcija.

Celokupan sadržaj knjige podeljen je u 6 poglavlja i obuhvata 413 strana teksta, 139 slika i 128 tabela, kao i veći broj pratećih ilistracija.

Recenzenti: Prof.dr.Duško Lučić -Graђevinski fakultet iz Podgorice, Prof. emeritus dr Aleksandar Prokić, Prof. dr Đorđe Lađinović, sa FTN-a, Univerzitet u Novom Sadu

SADRŽAJ

UVOD
REZERVOARI
ANTENSKI STUBOVI-STUBOVI DALEKOVODA, DISPOZICIONA REŠENJA, OPTEREĆENJA, RORAČUNI, KONSTRUISANJE I MONTAŽA
SILOSI I BUNKERI-DISPOZICIONA REŠENJA, OPTEREĆENJA,PRAVILA PRORAČUNA I KONSTRUISANJA
DIMNJACI
VETROGENERATORI – DISPOZICIONA REŠENJA, OPTEREĆENJA, PRORAČUNI, KONSTRUISANJE I MONTAŽA
LITERATURA