Osnove elektrotehnike – Bojan Trkulja, Bruno Blašković, Damir Pintar, Martin Dadić, Mihaela Vranić i Mirko Randić

  • Autori: Bojan Trkulja, Bruno Blašković, Damir Pintar, Martin Dadić, Mihaela Vranić i Mirko Randić
  • Godina izdanja: 2022.
  • Broj stranica: 475
  • Jezik: hrvatski

260,00 kn

Opis

Ovaj udžbenik namijenjen je studentima preddiplomskih sveučilišnih studijskih programa Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo koji upisuju kolegij Osnove elektrotehnike na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER). Knjiga se može koristiti kao udžbenik na drugim visokoškolskim ustanovama na kojima se predaju slični kolegiji, a također može kao priručnik poslužiti i
diplomiranim stručnjacima elektrotehnike, računarstva i srodnih područja tehnike i prirodnih znanosti.

U knjizi je obrađeno gradivo uz temeljne pojmove koji se odnose na elektricitet, magnetizam i teoriju električnih mreža, analizu istosmjernih i izmjeničnih električnih mreža, kao i na primjenu fazora u analizi električnih mreža sa sinusnom pobudom te na trofazne sustave i električne mreže s transformatorima i međuinduktivitetima. Nadalje su obrađene metode i teoremi: metoda napona čvorova, metoda konturnih
struja, transformacija zvijezda-trokut i trokut-zvijezda, realni izvori, Théveninov i Nortonov teorem, metoda superpozicije te prijelazne pojave u električnim krugovima prvog i drugog reda.

Odaberi državu / Chose Country