Početak rada sa jezikom Java za Eclipse – Učenje jezika i razvojne platforme – Bernhard Steppan

autor: Bernhard Steppan
broj stranica: 515.
godina izdanja: 2023.
vrsta uveza: meki uvez
jezik: srpski, latinica
ISBN: 978-86-80134-52-9

Opis

Knjiga Početak rada sa jezikom Java za Eclipse – Učenje jezika i razvojne platforme – Bernhard Steppan

Mnogi ljudi bi želeli da nauče Javu, ali početak rada nije lak pošto programiranje pomoću Jave zahteva najmanje dve stvari: učenje programskog jezika i razvojnog okruženja. Pomoću mnogih primera u ovoj knjizi je pokazano kako je jezik strukturiran. Osim toga, korišćeno je razvojno okruženje Eclipse kao primer moćne alatke za podučavanje razvoja Java programa.

 • U prvom delu knjige „Osnove“, stičete Java i Eclipse osnovno znanje. U tom delu je postavljen temelj programiranja, obezbeđen je kratak pregled Java tehnologije i pokazano šta je posebno u objektno-orijentisanom programiranja.
 • U drugom delu koji se zove „Java jezik“, sve se svodi na suptilnosti Java jezika i tu nastaju prve male Java aplikacije pomoću finog spoja znanja i praktičnih vežbi.
 • „Java tehnologija“ je i naziv i fokus trećeg dela koji vas takođe upoznaje sa pravilima kojih bi trebalo da se pridržavate tokom programiranja i šta su biblioteke klasa i koje su njihove prednosti. Osim toga, naučićete kako da testirate programe i šta su algoritmi i kako da ih programirate.
 • Četvrti deo, „Java projekti“, omogućava vam da primenite sve prethodne elemente u aplikaciji pomoću grafičkog korisničkog interfejsa. Projekat pokazuje kako da se razvije veća aplikacija deo po deo pomoću razvojnog okruženja Eclipse. „Dodatak“ se završava delom o čestim greškama koje se mogu javiti kada koristite Eclipse i Glossary.

Predgovor

 1. Predgovor
  Poglavlje 1 Osnove programiranja
  1.1 Uvod
  1.2 Jezik mašinskog sveta
  1.3Programski jezici visokog nivoa
  1.4Razvojno okruženje
  1.5 Okruženje za izvršenje
  1.6 Rezime
  1.7 Literatura
  1.8 VežbePoglavlje 2 Pregled tehnologije
  2.1 Uvod
  2.2 Pregled
  2.3 Zašto Java?
  2.4 Šta pripada Javi?
  2.5 Java verzije
  2.6 Java izdanja
  2.7 Rezime
  2.8 Literatura
  2.9 Vežbe

  Poglavlje 3 Objektno-orijentisano programiranje
  3.1 Uvod
  3.2 Pregled
  3.3 Objekat
  3.4 Klasa
  3.5 Apstrakcija
  3.6 Nasleđivanje
  3.7 Zaštita pristupa
  3.8Veze
  3.9 Nedostaci dizajna
  3.10 Refaktorisanje
  3.11 Modelovanje
  3.12 Postojanost
  3.13 Polimorfizam
  3.14 Pravila dizajna
  3.15 Rezime
  3.16 Literatura
  3.17 Vežbe

  Poglavlje 4 Razvojno okruženje
  4.1 Uvod
  4.2 Instalacija
  4.3 Uvod u Eclipse
  4.4 Rezime
  4.5 Literatura
  4.6 Vežbe

  Poglavlje 5 Struktura programa
  5.1 Uvod
  5.2 Pregled
  5.3 Jezički elementi
  5.4 Struktura programa
  5.5Tok programa
  5.6 Rezervisane ključne reči
  5.7 Rezime
  5.8 Uputstvo
  5.9 Vežbe

  Poglavlje 6 Promenljive
  6.1 Uvod
  6.2 Pregled
  6.3 Lokalne promenljive
  6.4 Parametri
  6.5 Promenljive instance
  6.6 Promenljive klase
  6.7 Konstante
  6.8 Rezime
  6.9 Literatura
  6.10 Uputstvo
  6.11 Vežbe

  Poglavlje 7 Iskazi
  7.1 Uvod
  7.2 Pregled
  7.3 Deklaracija
  7.4 Dodela
  7.5 Blok
  7.6 Poziv promenljive
  7.7 Poziv metoda
  7.8 Rezime
  7.9 Literatura
  7.10 Uputstvo
  7.11 Vežbe

  Poglavlje 8 Osnovni tipovi podataka
  8.1 Uvod
  8.2 Pregled
  8.3 Celobrojni tipovi podataka
  8.4 Tipovi podataka sa pokretnom tačkom
  8.5 Tip podataka karaktera
  8.6 Bulov tip podataka
  8.7 Rezime
  8.8 Literatura
  8.9 Uputstvo
  8.10 Vežbe

  Poglavlje 9 Klase i objekti
  9.1 Uvod
  9.2 Pregled
  9.3 Anonimne klase
  9.4 Apstraktne klase
  9.5 Interfejsi
  9.6 Generički tipovi
  9.7 Rezime
  9.8 Literatura
  9.9 Uputstvo
  9.10 Vežbe

  Poglavlje 10 Nabrajanja
  10.1 Uvod
  10.2 Pregled
  10.2.3 Upotreba enuma
  10.3 Enum klase
  10.4 Rezime
  10.5 Literatura
  10.6 Uputstvo
  10.7 Vežbe

  Poglavlje 11 Nizovi
  11.1 Uvod
  11.2 Pregled
  11.3 Rezime
  11.4 Uputstvo
  11.5 Vežbe

  Poglavlje 12 Metodi
  12.1 Uvod
  12.2 Pregled
  12.3 Konstruktori
  12.4 Destruktori
  12.5 Operacije
  12.6 Metodi getter
  12.7 Metodi getter
  12.8 Rezime
  12.9 Literatura
  12.10 Uputstvo
  12.11 Vežbe

  Poglavlje 13 Operatori
  13.1 Uvod
  13.2 Pregled
  13.3 Aritmetički operatori
  13.4 Relacioni operatori
  13.5 Logički operatori
  13.6 Operatori nad bitovima
  13.7 Operatori dodele
  13.8 Operator new
  13.9 Operater konverzija tipa
  13.10 Operatori pristupa
  13.11 Rezime
  13.12 Literatura
  13.13 Uputstvo

  13.14 Vežbe

  Poglavlje 14 Uslovni iskazi
  14.1 Uvod
  14.2Pregled
  14.3 Iskazi„If then else”
  14.4 Ternarni operator
  14.5 Iskaz switch
  14.6 Rezime
  14.7 Literatura
  14.8 Uputstvo
  14.9 Vežbe

  Poglavlje 15 Petlje
  15.1 Uvod
  15.2 Pregled
  15.3 Petlja while
  15.4 Petlja do
  15.5 Jednostavna petlja for
  15.6 Proširena petlja for
  15.7 Rezime
  15.8 Literatura
  13.13 Uputstvo
  13.14 Vežbe

  Poglavlje 16 Paketi i moduli
  16.1 Uvod
  16.2 Pregled
  16.3 Paketi
  16.3.1 Uvoz klasa
  16.4 Moduli
  16.5 Rezime
  16.6 Uputstvo
  16.7 Vežbe

  Poglavlje 17
  17.1 Uvod
  17.2 Pregled
  17.2.1 Motivacija
  17.3 Osnovna klasa„Throwable“
  17.4 Klasa„Error”
  17.5 Klasa„Expection“
  17.6 Rezime
  17.7 Literatura
  17.8 Uputstvo
  17.9 Vežbe

  Poglavlje 18 Dokumentacija
  18.1 Uvod
  18.2 Pregled
  18.3 Komentari linije
  18.4 Blok komentari
  18.5 Komentari o dokumentaciji
  18.6 Rezime
  18.7 Literatura
  18.8 Uputstvo
  18.9 Vežbe

  Poglavlje 19 Anotacije
  19.1 Uvod
  19.2 Pregled
  19.3 Anotacije za kontrolu kompajlera
  19.4 Rezime
  19.5 Literatura
  19.6 Uputstvo
  19.7 Vežbe

  Poglavlje 20 Razvojni procesi
  20.1 Uvod
  20.2 Pregled
  20.2.2 Aktivnosti
  20.2.3 Alatke
  20.3 Faza planiranja
  20.4 Faza konstrukcije
  20.5 Faza rada
  20.6 Rezime
  20.7 Literatura
  20.8 Vežbe

  Poglavlje 21 Okruženje za izvršenje
  21.1 Uvod
  21.2 Pregled
  21.3 Bajt-kod
  21.4 Java virtuelna mašina
  21.6 Prenosivost
  21.7 Pokretanje programa
  21.8 Konfiguracija JVM-a
  21.9 Rezime
  21.10Literatura
  21.11 Vežbe

   

  Poglavlje 22 Biblioteka klasa
  22.1 Uvod
  22.2 Pregled
  22.3 Java Standard Edition
  22.4 Java Enterprise Edition
  22.6 Biblioteke eksternih klasa
  22.7 Rezime
  22.8 Literatura
  22.9 Vežbe

  Poglavlje 23 Pravila
  23.1 Uvod
  23.2 Pregled
  23.3 Konvencije pisanja
  23.4 Zaštita pristupa
  23.5 Redosled razvoja
  23.6 Konverzija tipa
  23.7 Polimorfizam
  23.8 Rezime
  23.9 Literatura
  23.10 Vežbe

  Poglavlje 24 Algoritmi
  24.1 Uvod
  24.2 Pregled
  24.3 Razvijanje algoritama
  24.4 Upotreba algoritma
  24.5 Rezime
  24.6 Literatura
  24.7 Vežbe

  Poglavlje 25 Swing programi
  25.1 Uvod
  25.2 Zahtevi
  25.4 Implementacija
  25.5 Test
  25.6 Raspoređivanje
  25.7 Rezime

  Poglavlje 26 Česte greške
  26.1 Uvod
  26.2 Java greške
  26.3 Eclipse greške
  26.4 Rezime
  26.5 Literatura
  27 Rečnik

Bernhard Steppan je Java programer od samog početka. Napisao je nekoliko C++ i Java knjiga, kao i brojne članke o programskim jezicima, IT arhitekturi, razvojnim alatkama i drugim IT temama. On živi u Visbadenu (Nemačka) i radi kao glavni IT arhitekta za DB Systel, sistemsku kuću Deutsche Bahn-a.

Početak rada sa jezikom Java za Eclipse – Učenje jezika i razvojne platforme – Bernhard Steppan

49,00  (369,19 kn)

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK

MOLIMO ODABERITE DRŽAVU U KOJOJ VRŠITE NARUDŽBU: