PRAVO DRUŠTAVA – Knjiga druga – DRUŠTVA KAPITALA – Svezak 2. – DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – društvo za uzajamno osiguranje – kreditna unija – europsko društvo zadruga, europska zadruga – Jakša Barbić

autor: Jakša Barbić
broj stranica: 1244
godina izdanja: 2020.
vrsta uveza: tvrdi
jezik: hrvatski

580,00 kn

Opis

U odnosu na prethodno rasprodano izdanje knjige imaju 500 novih komentiranih sudskih odluka, usklađene su s europskim pravom te zadnjom izmjenom ZTD-a iz 2019. godine.

Svezak II. – DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, društvo za uzajamno osiguranje, kreditna unija, europsko društvo, zadruga, europska zadruga

– iscrpno obrađeni ZTD i svi drugi propisi od važnosti za društva kapitala prema stanju zakonodavstva i sudske prakse na dan 1. lipnja 2020.

– sve o dioničkom društvu, društvu s ograničenom odgovornošću, jednostavnom društvu s ograničenom odgovornošću, društvu za uzajamno osiguranje, kreditnoj uniji, europskom društvu, zadruzi, europskoj zadruzi

– brojna najnovija rješenja (uključujući utjecaj COVIDA-19 na rad trgovačkih društava) za praktičnu primjenu propisa o društvima kapitala i jasni odgovori na pitanja iz prakse

– cjelokupna sudska praksa o društvima kapitala – oko 1400 komentiranih odluka u Svesku l. i ll., Knjizi prvoj – Opći dio i Knjizi trećoj – Društva osoba

– komentari stajališta sudova zauzetih u svim objavljenim odlukama s upućivanjem na izvore gdje se mogu pročitati

– detaljni sadržaji i temeljita abecedna kazala pojmova

– knjige su namijenjene: svakom društvu kapitala, naročito članovima uprava, nadzornih i upravnih odbora, sucima, odvjetnicima, javnim bilježnicima, pravnicima u gospodarstvu, stručnjacima u kreditnim institucijama, investicijskim društvima i društvima za upravljanje investicijskim fondovima, revizorima, vještacima financijske struke, procjeniteljima, svima koji djeluju ili sudjeluju u trgovini na uređenom tržištu vrijednosnih papira, sindikatima, dioničarima, članovima društava, zadrugarima i dr.