Privatno pravo europske unije – posebni dio – Tatjana Josipović, Ivana Kanceljak, Saša Nikšić…

  • Autori: Tatjana Josipović, Ivana Kanceljak, Saša Nikšić, Siniša Petrović, Kristijan Poljanec, Davor Adrian Babić, Dora Zgrabljić Rotar, Marko Baretić, Hano Ernst, Tomislav Jakšić, Antun Bilić, Željko Potočnjak, Andrea Grgić, Irena Majstorović, Ivan Šimović, Tena Hoško, Marko Jurić, Romana Matanovac Vučković, Mišo Mudrić, Iva Savić, Jasenko Marin
  • Godina izdanja: 2022.
  • Broj stranica: 1132
  • Jezik: hrvatski

410,00 kn (54,42 €)

1 EUR = 7,53450 HRK

Opis

Knjiga prikazuje privatno pravo Unije koje se razvilo u okviru različitih posebnih područja prava Unije. Cilj knjige je upozoriti na najvažnije europske elemente u pojedinoj grani privatnog prava, a posebno na važnost europske komponente bez koje se više ne može tumačiti ni primjenjivati nacionalno privatno pravo. U knjizi se objašnjava kako uređenje privatnopravnih odnosa u pravu Unije utječe na razvoj pojedinih privatnopravnih grana u pravu Republike Hrvatske. U deset poglavlja obrađuju se najvažniji privatnopravni instituti prava Unije koji su značajno odredili razvoj pojedinih grana privatnog prava u hrvatskom pravnom poretku. Sva su poglavlja u knjizi jednako koncipirana, a svako je poglavlje posvećeno jednom posebnom privatnopravnom području. Pri podjeli poglavlja i određivanja njihova sadržaja korišten je pristup koji se i inače upotrebljava pri proučavanju pojedinih grana privatnog prava na nacionalnoj razini. Takav je pristup odabran da bi se u što je moguće većoj mjeri naglasila neodvojiva povezanost europske i nacionalne komponente u svakoj posebnoj grani privatnog prava. U svakom poglavlju izlažu se pravni izvori, razvoj, načela, pojedini privatnopravni instituti važni za razvoj posebne grane privatnog prava, pravila o mjerodavnom pravu, usklađenost hrvatskog prava s pravom Europske unije, najvažnije odluke Suda Europske unije. Pritom se ne objašnjavaju opći pojmovi i opći aspekti privatnog prava Unije obrađeni u knjizi »Privatno pravo Europske unije – opći dio« objavljenoj u okviru iste edicije Narodnih novina posvećenoj pravu Europske unije.

Odaberi državu / Chose Country