Programski jezik JAVA sa rešenim zadacima – Laslo Kraus

autor: Laslo Kraus
broj stranica: 480
godina izdanja: 2015.
vrsta uveza: meki uvez
dimenzije knjige širina i visina:
jezik: srpski, latinica

386,00 kn

Opis

Ova knjiga predstavlja udžbenik za programski jezik Java za široki krug čitatelja. Knjigu mogu koristiti i početnici u programiranju, ali poznavanje osnovnih pojmova iz objektno orijentiranog programiranja i programskih jezika C / C ++ ili C # znatno olakšava da se savlada tvari iz ove knjige.

Programski jezik Java izložen je u opsegu koji može zadovoljava i naprednije neprofesionalne programere. Od ogromne standardne biblioteke klasa, koja prati jezik Java, objašnjeni su samo dijelovi koji su potrebni za učinkovito programiranje pri rješavanju većine problema relativno visoke složenosti.

Jedini način da se nauči neki programski jezik jeste da se pišu programi na njemu. Ova knjiga je u potpunosti podređena tom temeljnom načelu.

sadržaj

Predgovor, v
Sadržaj, vii

1 uvod, 1
1.1 O programskom jeziku Java 0,1
1.2 Uvod u objektno orijentirano programiranje 0,2
1.3 Osobine jezika Java 0,6
1.4 Obrada programa najeziku Java 0,8

2 Podaci 0,13
2.1 Elementi jezika Java 0,13
2.2 Identifikatori 0,14
2.3 Tipovi podataka 0,15
2.4 Brojčani tipovi 0,16
2.5 Znakovni podaci 0,18
2.6 Logički podaci 0,20
2.7 Niske 0,20
2.8 Definiranje podataka 0,20
2.9 Čitanje i pisanje podataka 0,21
02:10 Primjeri potpunih programa, 26

3 Operatori, 33
3.1 Aritmetički operatori, 34
3.2 Operatori za dodjelu vrijednosti, 36
3.3 Pisanje složenih izraza, 37
3.4 Matematičke funkcije 0,38
3.5 Konverzija tipa, 39
3.6 Relacijski operatori, 41
3.7 Logički operatori, 41
3.8 Uvjetni operator, 42
3.9 Operatori po bitovima, 43
03:10 Operatori za niske, 44
03:11 Pregled operatora, 45
03:12 Zadaci, 46

4 Naredbe, 51
4.1 Prosta naredba, 51
4.2 Slijed ili blok: {}, 52
4.3 Doseg identifikatora, 53
4.4 Selekcije, 55
4.5 Ciklusi 0,59
4.6 Skokovi, 63
4.7 Zadaci, 67

5 Nizovi, 75
5.1 Definiranje nizova, 75
5.2 Inicijalizacija nizova, 77
5.3 Pristup elementima niza: [], 78
5.4 dohvatanje duljine niza: length, 78
5.5 Dodjela vrijednosti nizovnih varijabli: =, 79
5.6 Usporedba nizovnih varijabli: ==! =, 80
5.7 Nepravilni višedimenzionalni nizovi, 81
5.8 Obilazak elemenata niza: for, 82
5.9 Sakupljač otpadaka, 83
05:10 Zadaci, 84

6 Klase, 99
6.1 Definiranje klasa 0,100
6.2 Pristup članovima klasa 0,100
6.3 Polja klasa, 101
6.4 Metode klasa, 102
6.5 Konstruktori, 111
6.6 Objekti, 113
6.7 Statički članovi klasa, 116
6.8 inicijalizaciju blokovi, 118
6.9 Glavna metoda, 121
06:10 Dinamične strukture podataka, 122
06:11 Dijagrami klasa, 124
06:12 Zadaci, 127

7 Paketi, 139
7.1 Definiranje paketa, 139
7.2 Korištenje članova paketa, 141
7.3 Potpaketi, 143
7.4 Uskladištavanje hijerarhije paketa, 145
7.5 Uvoz statičkih članova klasa, 146
7.6 Dijagrami klasa, 147
7.7 Paket java.lang 0,148
7.8 Paket java.util, 156
7.9 Zadaci, 160

8 Nasljeđivanje, 169
8.1 potklasa, 170
8.2 Kompatibilnost tipova, 180
8.3 Nizovi 0,183
8.4 Polimorfizam, 184
8.5 Klasa Object 0,186
8.6 Apstraktne klase 0,187
8.7 Sučelja, 188
8.8 Dijagrami klasa 0,193
8.9 Zadaci, 195

9 Ugniježđeni tipovi, 209
9.1 Klase članovi, 210
9.2 Lokalne klase, 215
9.3 Bezimene klase, 217
9.4 Sučelja, 218
9.5 Zadaci, 220

10 Iznimke, 225
10.l Klase za iznimke, 226
10.2 Prijavljivanje izuzetaka, 228
10.3 Rukovanje izuzecima, 229
10.4 Kloniranje objekata, 232
10.5 Zadaci, 235

11 Generički tipovi i metode 0,257
11.1 Tipovne varijable 0,257
11.2 Generički klase i sučelja 0,258
11.3 Generički metode 0,263
11.4 Ograničavanje tipovnih parametara 0,268
11.5 Džoker tip 0,269
11.6 Brisanje tipova 0,273
11.7 Sirovi tipovi, 275
11.8 Zadaci, 277

12 Niti 0,283
12.1 Niti u jezikuJava 0,284
12.2 Stvaranje i izvršavanje niti, 285
12.3 Sinkronizacija niti, 291
12.4 Grupe niti, 298
12.5 Zadaci, 299

Literatura, 313
Indeks, 315

Odaberi državu / Chose Country