Raskrižja javnih cesta – Cestovne prometnice 2 – Ivan Legac

autor: Ivan Legac
broj stranica: 206
godina izdanja: 2008.
vrsta uveza: meki
jezik: hrvatski

136,50 kn

Opis

Knjiga je sadržajno i metodički prilagođena predmetu Cestovne prometnice II, a u cijelosti je posvećena raskrižjima cesta izvan naselja.

Usklađena je s s normativima i regulativom zapadnoeuropskih zemalja. Udžbenik je logično strukturiran u deset poglavlja, a kvaliteti pridonosi i niz konkretnih primjera realiziranih raskrižja javnih cesta, između kojih je za neka autor bio projektant, pa se i u tom kontekstu može govoriti o izvornosti ovog djela.

Autor je djelo razradio na osnovi veoma plodne studijsko-projektne prakse, izvrsnog poznavanja regulative i literaturnog fundusa, te na osnovi dugogodišnjeg nastavnog rada s polaznicima građevinskog i prometnog studija.

Sva navedena iskustva, dobro korištenje literaturom i studijsko-razvojnim radovima iz najužeg područja, te uvođenje preliminarne analize s višekriterijskim modeliranjem za izbor optimalnog oblikovanja raskrižja, daju ovom djelu visoku razinu uvjerljivosti i izvornosti.