Računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika

Autori: skupina autora
Godina izdanja: 2011.
Broj stranica: 738 str.
Jezik: hrvatski

210,00 kn

Opis

Ova knjiga daje uz računovodstvene motrište proračunskog sustava koji ima svoje temeljne sastavnice i svoje posebitosti i njihova pojašnjenja. Stoga se u knjizi uz pregršt knjigovodstvenih primjera pojašnjavaju i temeljne sastavnice proračunskog sustava: sustav proračuna, proračunske klasifikacije i planiranje te posebitosti u poreznom okruženju i radno-pravni položaj osoba u javnom sektoru. U računovodstvenom dijelu se uz posebitosti evidentiranja određenih poslovnih događaja daju i temeljne postavke računovodstvenog sustava te popis imovine, čuvanje knjigovodstvene dokumentacije i poslovnih knjiga te financijsko izvještavanje. Uz sve to knjiga sadrži i temeljni pravni okvir proračunskog sustava. Sastavni dio knjige je i zasebno otisnut računski plan.