RITAM – Rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika, Individualni pristup, Tjelesna aktivnost, Ateroskleroza, Modifikacija čimbenika rizika, Motivacija – Viktor Peršić, Dijana Travica Samsa

Urednik/ci: Viktor Peršić, Dijana Travica Samsa
broj stranica: 292
godina izdanja: 2023.
vrsta uveza: tvrdi uvez
jezik: hrvatski

Opis

RITAM – Rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika, Individualni pristup, Tjelesna aktivnost, Ateroskleroza, Modifikacija čimbenika rizika, Motivacija – Viktor Peršić, Dijana Travica Samsa

RITAM

  • Rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika,
  • Individualni pristup,
  • Tjelesna aktivnost,
  • Ateroskleroza,
  • Modifikacija čimbenika rizika,
  • Motivacija

Knjiga obuhvaća i integrira prevencijsku medicinu, kardiološku rehabilitaciju i sportsku medicinu.

Detaljno su opisani patofiziološki procesi kardiovaskularnog kontinuuma, počevši od endotelne disfunkcije uvjetovane raznim čimbenicima rizika, a koja vodi aterosklerozi.

Sadržava aktualan prikaz primarne i sekundarne prevencije kardiovaskularnih bolesti, usklađen s usvojenim internacionalnim smjernicama Europskog kardiološkog društva.

Ističe se velika važnost tjelesne aktivnosti u održavanju općeg zdravlja, što je i dokumentirano preporukama u liječenju gotovo svih kroničnih bolesti i stanja, a posebice kardiovaskularnih bolesti.

Tjelesna se aktivnost propisuje kao lijek pa je prikazana detaljno kroz individualiziranu preskripciju u različitim kardiovaskularnim bolestima.

Sveobuhvatno su prikazani funkcijski stres-testovi, posebice ergospirometrijsko testiranje kao zlatni standard u određivanju funkcijskog kapaciteta pojedinca.

Poseban dio knjige odnosi se na sportaše s kardiovaskularnim bolestima.

Prikazana je sveobuhvatna kardiološka rehabilitacija kao specijalizirani individualizirani program koji se primjenjuje za oporavak i poboljšanje zdravlja osoba s kardiovaskularnim bolestima i pruža holistički pristup i podršku pacijentima da bi se poboljšala kvaliteta njihova života i smanjio rizik od komplikacija povezanih s kardiovaskularnim bolestima.

Poseban naglasak u knjizi je na prehrambenoj i psihološkoj podršci kardiovaskularnim bolesnicima, na njihovoj motivaciji kako bi se smanjili simptomi, poboljšala funkcija srca i funkcijski kapacitet te smanjio rizik od budućih kardiovaskularnih bolesti.

Knjiga je udžbenik namijenjen studentima u okviru nastave preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija kao i poslijediplomskih sveučilišnih stručnih studija u više nastavnih programa koji pokrivaju navedeno područje.

RITAM – Rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika, Individualni pristup, Tjelesna aktivnost, Ateroskleroza, Modifikacija čimbenika rizika, Motivacija – Viktor Peršić, Dijana Travica Samsa

35,00  (263,71 kn)

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK

MOLIMO ODABERITE DRŽAVU U KOJOJ VRŠITE NARUDŽBU: