Tehnička mehanika – statika i kinematika, udžbenik – Boris Kulišić

140,00 kn

Opis

Udžbenik za 1. razred srednjih strukovnih škola za zanimanje tehničar za mehatroniku.

Udžbenik prati sadržaj kurikuluma za predmet Tehnička mehanika – Statika i kinematika za zanimanje tehničar za mehatroniku. Sastoji se od dvaju dijelova.

U prvom dijelu su teorijske osnove zadane kurikulumom. One su podijeljene na nastavne teme odnosno jedinice. Svi novi pojmovi otisnuti su podebljanim slovima u boji da se mogu odmah uočiti. Važna pravila, zaključci, sažetci i jednadžbe (formule) su otisnuti na obojanom pravokutniku  koja omogućuju lakše snalaženje u korištenju udžbenika. Svaka tema završava s nekoliko karakterističnih riješenih numeričkih zadataka čija je svrha pokazati primjenu teorijskih sadržaja u rješavanju praktičnih problema. Svaka cjelina ili poglavlje završava sa skupom teorijskih pitanja. Njihove odgovore treba potražiti u prethodnom izloženom tekstu te se na taj način  omogućava učenje i samoprovjera ishoda usvojenog gradiva.

Drugi dio udžbenika sadrži vježbe zadane kurikulumom. Koncepcija vježbi je takva da su prva pitanja teorijske naravi koja su u funkciji ponavljanja gradiva, odnosno pripreme za rješavanje numeričkih zadataka. Smjernice za izbor zadataka bile su da se uvrste jednostavniji i složeniji zadaci s ciljem da omogući nastavniku prilagođavanje zadataka mogućnostima učenika.

Odaberi državu / Chose Country