Toplotna pumpa – Stevan Šamšalović

Broj stranica: 335
Godina izdanja: 2009.
Jezik: srpski

225,00 kn

Opis

Poslednjih godina veoma se mnogo govori o potrebi smanjenja potrošnje energije, a kako tu potrebu zadovoljiti, naročito nakon svetske energetske krize, početkom sedamdesetih godina prošlog veka, problem je koji muči i političare i stručnjake i korisnike.

Naša zemlja nema veliki potencijal konvencionalnih goriva i zato su za nju od posebne važnosti štednja i korišćenje novih i obnovljivih izvora energije. Ušteda i novi energetski izvori omogućuju znatno brže stvaranje „novih“ energetskih potencijala.

Supstitucija skupih goriva, naročito tečnih, njihova štednja i racionalna potrošnja, svakodnevna su tema na raznim nivoima. Poslednje godine karakteriše i donošenje niza administrativnih mera, u cilju pospešivanja uštede goriva i usmeravanja njene primene u druge važnije svrhe, pre svega kao sirovine za proizvodnju dobara. Danas svet više ne priča o nestašici goriva na svetskom tržištu. Tečno gorivo je opet jeftino i ima ga dovoljno. Sa ovim pokazateljima izgleda da ne treba brinuti o primarnim gorivima. Skeptici, ili možda poznavaoci da-našnjih prilika, najavljuju vrlo skoru, novu, energetsku krizu, veću od prethodnih. Prvu energetsku krizu lakše su prebrodili oni spremniji. Šta bi nam donela nova energetska kriza? I pored mogućnosti da koristimo tuđa i sopstvena iskustva, koja nisu mala, u savlađivanju problema iskorišćenja obnovljivih izvora i štednje energije, nismo daleko otišli. Ova knjiga je skroman doprinos literaturi iz oblasti alternativnih izvora i rezultat želje da se čitaocu pruži što potpunija informacija o mogućnostima dobijanja energije na ekonomičan način. Pisac ove knjige kao i pravi poznavaoci mogućnosti toplotnih pumpi ne tvrde da su rešenja i spas uvek u toplotnim pumpama, ali su one svakako mogućnost koju sa ekonomskog stanovišta treba analizirati kad god i gde god je njihova primena tehnički opravdana.

Toplotne pumpe nisu nepoznate u sistemima za štednju i korišćenje obnovljivih izvora energije. Istorija njihove primene i stečeno iskustvo govore da je u pitanju jedno vrlo dobro tehničko rešenje. Zašto onda ono nema širu primenu? Možda i zato što stalna promena cena energije i opreme menjaju stepen ekonomičnosti primene toplotnih pumpi. S druge strane, ne postoje odgovarajuće podloge za njihovu primenu, što je nedostatak pre svega proizvođača ove opreme.

U nastojanju da naša zemlja brže priđe supstituciji konvencionalnih goriva novim, obnovljivim, izvorima energije, 26. januara 2009. godine pristupili smo Međunarodnoj agenciji za obnovljivu energiju (IRENA). Ova agencija svoju energiju fokusira na transfer tehnologije i savetodavnih usluga u vezi sa realizacijom projekata i na pomoći u izgradnji i podizanju kapaciteta. Ukupan potencijal obnovljivih izvora energije u Srbiji je na nivou godišnje potrošnje naftnih derivata u zemlji. Pošto toplotne pumpe po svojoj funkciji omogućuju veći stepen upotrebljivosti obnovljivih izvora energije, to je njihova primena svrsishodnija.

Ova knjiga treba da pruži informacije o mogućnostima primene toplotnih pumpi u raznim oblastima. Ona nudi projektantima termotehničkih i energetskih postrojenja osnovna rešenja koja su u praksi dala zadovoljavajuće rezultate. U knjizi ima dovoljno podataka i za one koji sumnjaju u toplotne pumpe – podataka koji ih mogu uveriti da nema mesta sumnjama.